تحقیق ذخایر نفتی جزیره لاوان

ایران از نخستین کشورهای جهان است که اکتشاف نفت در آن انجام شده است. اکتشاف نفت در ایران با دو عملیات حفاری در خوزستان در سال انجام شد ولی با شکست روبه رو شد سرانجام در مسجد سلیمان در محل لایه های آسماری حفاری شد و در عمق ۳۶۰ متری به نفت رسید. تحقیق ذخایر نفتی […]