تحقیق بررسی زندگی و اثار جرج اورول

جرج ارول،نویسنده انگلیسی،خالق دو رمان “مزرعه حیوانات“ و “اوتوپى ۱۹۸۴“ است. کتاب مزرعه حیوانات او درباره دیکتاتورى استالینیستى و رمان اوتوپى ۱۹۸۴، او پیرامون فاشیسم هیتلرى است. جرج ارول ۴۷ ساله بود که درسال ۱۹۵۰ بدلیل بیمارى سل وجراحات ناشى از جنگ درگذشت. اودرسال ۱۹۰۳ در شهر مطهرى در بنگلادش امروزى بدنیا آمد. پدر و […]