تحقیق نقش و تاثیر اوراق مشارکت سرمایه گذاری در تامین مالی کشور

بازار سرمایه، بازاری است که در آن تب و تاب هست. یعنی بازاری که هم امکان دارد در آن سود ببرید و هم زیان ببینید. اوراق مشارکت اوراق بهادار به عنوان یک بازار متشکل و رسمی سرمایه به منظور بسیج و تجهیز پس اندازهای اشخاص حقیقی وحقوقی به سوی فعالیتهای تولیدی مورد عنایت خاص قرار […]