تحقیق بررسی ادبیات دفاع مقدس

هدف از انجام این تحقیق بررسی و ارزیابی ادبیات دفاع مقدس است. در این جستار تلاش شده است، ضمن بیان مساله تحقیق، اهمیت و ضرورت آن، اهداف، فرضیات، سوالات، اصطلاحات و پیشینه تحقیق بیان گردد. در ادامه هر یک از این مباحث را به تشریح بیان می کنیم.هنوز کار جدی و دقیقی در حوزه ادبیات […]