مقاله انژکتور ها رشته مهندسی مکانیک

دستگاه ها که از جهت پودر کردن مواد مایع استفاده می‌شوند (انژکتورها  پودرکننده‌ها) با قابلیت کاربردهایفراوان در صنعت می‌باشند. برخلاف ساختمان بسیار متنوع، انژکتورها را می‌توان از جهت کاربردشان، طبقه‌بندی کرد. انژکتورها دستگاههایی هستند که برای تبدیل مواد مایعات به قطرات ریز  و پخش قطرات درفضای مورد نظر است. مقاله انژکتور ها رشته مهندسی مکانیک در قالب […]