روش تحقیق کاربرد های صلح آمیز انرژی هسته ای در پزشکی

انرژی هسته ای  تنها  برای ساخت بمب های هسته ای نمی باشد بلکه این انرژی کاربرد های صلح آمیز فراوانی دارد که در زمینه های گوناگون می توان از آن بهره گرفت و استفاده های فراوان آن نیز در زمینه پزشکی بسیار قابل توجه است که می توان سالانه جان افراد بسیاری را نجات داد.البته […]