مقاله انرژی هسته ای ایران در حقوق بین المللی

حق توسعه (یا حق بر توسعه) یکی از بنیادی ترین حقوق بشر است که به دغدغه اصلی امروز جامعه جهانی تبدیل شده است. حق توسعه در بیانیه ای تحت عنوان همین نام (بیانیه حق توسعه) در سال ۱۹۸۶ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب اکثریت قاطع کشورهای عضو رسید و از آن پس […]

روش تحقیق کاربرد های صلح آمیز انرژی هسته ای در پزشکی

انرژی هسته ای  تنها  برای ساخت بمب های هسته ای نمی باشد بلکه این انرژی کاربرد های صلح آمیز فراوانی دارد که در زمینه های گوناگون می توان از آن بهره گرفت و استفاده های فراوان آن نیز در زمینه پزشکی بسیار قابل توجه است که می توان سالانه جان افراد بسیاری را نجات داد.البته […]