مقاله نظام انتخاباتی کشور اندونزی

در سال ۱۳۸۳ اندونزی در شرایطی انتخابات خود را آغاز می‏کندکه از محبوبیت احزابی که با سوهارتو مبارزه کرده‏اند کاسته شده است، در زمان سوهارتو اندونزی شاهد رشد کاذب اقتصادی بود که از آن با عنوان معجزه‏ی اقتصادی یاد می‏شود ولی با وجود وقوع بحران‏های اقتصادی در جنوب شرق آسیا این معجزه به یک فاجعه‏ی […]