کارآموزی آشنایی با سیستم‌های مخابراتی

اداره مخابرات هفت تپه در سال ۱۳۵۷ به صورت یک دفتر جهت تماس گرفتن با دیگر شهرستانها افتتاح شد که دارای چند خط Fx یا مستقیم تهران- اهواز- دزفول و بقیه شهرستانها بود. که بدون که بدون گرفتن کد با خط مربوط به هر شهرستان شماره آنجا را می‌گرفتند.در سال ۱۳۶۳ تبدیل به یک مرکز […]