مقاله دستگاه سوئيچ ديجيتال

دستگاه سوئيچ ديجيتال مركز تمام ارتباطات تلفني و مخابرات مي شود. با توجه به اهميتي فراوان ارتباطات تلفنی، اينترنتی، فاكس و … در امور زتدگی امروزه  و سرويس و نگهداري  تجهیزات و ارائه خدمات به امور مشتركين به وسیله سالن هاي دستگاه های ارتباطاتی در مرکز های مخابراتی تلفن اهميت فراوانی پيدا كرده است. مقاله دستگاه […]

کارآموزی شركت هپكو اراک رشته مهندسی برق و الکترونیک

در این کارآموزی گروه سرويس و تعميراز دو گروه سرويس و تعمير يك گروه به نام A و يك گروه به نام B مي باشند.گروه A متشكل از دو نفر سرويس كار است كه يكي از آنها سرويس برق دستگاه و ديگري مكانيك دستگاه را انجام مي دهند.گروه تعمير نيز متشكل از دو نفر است […]

مقاله زبان برنامه نویسی LabView

تحقیق و مقاله زبان برنامه نویسی LabView (لب ویو)در فرمت فایل word تهیه شده و در 28 صفحه آماده پرینت میباشد.این مقاله مناسب برای دانشجویان رشته کامپیوتر و فنی مهندسی و برق و الکترونیک میباشد.در ادامه به چکیده هایی از عناوین و متن های تحقیق اصلی میپردازیم . برای تهیه تحقیق از باکس انتهای صفحه اقدام نمایید. […]