پایان نامه طراحی منابع تغذیه DC

در این پایان نامه به چگونگی طراحی منابع تغذیه پرداخته شده است . در این راستا برای درک بهتر منبع تغذیه از شبیه سازی این مدار در نرم افزار پروتئوس نیز کمک گرفته شده است .برای راه اندازی مدار مورد نیاز می باشد علاوه بر آن اکثر DC در اکثر پروژه ها منبع تغذیه DCرا […]