تحقیق اختلال اضطرابی رشته روانشناسی

  اختلال اضطرابی اختلالاتی را شامل می شوند که در ویژگی های ترس و اضطراب بیش از حد و اختلالات رفتاری مربوط سهیم هستند. تحقیق اختلالات اضطرابی رشته روانشناسی در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.   علایم اختلال اضطرابی: ترس : پاسخ هیجانی به تهدید واقعی با تصور تهدید قریب الوقوع است […]

پایان نامه رابطه جهت گیری مذهبی با اضطراب

دلایل ضرورت و اهمیت تحقیق در یک زمینه خاص می تواند تحت تاثیر عوامل متعددی قرار گیرد، در این راستا با توجه به به عنوان پژوهش حاضر و مطالعات انجام شده پیرامون متغیر های  این پژوهش شامل، جهت گیری های مذهبی، افسردگی و اضطراب، شناسایی رابطه بین این سه متغیر از اهمیت بسزایی برخوردار است. […]

تحقیق اضطراب زنان شاغل و خانه دار

هدف از تحقیق حاضر مقایسه اضطراب بین زنان خانه دار و شاغل شهرستان عسلویه در سال ۹۱ است. تحقیق حاضر تحقیقی کاربردی است که با رویکردی توصیفی-علی مقایسه ای انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش زنان شهرستان عسلویه بودند. نمونه پژوهش به صورت تصادفی و به حجم ۱۰۰ نفر(۵۰ شاغل و ۵۰ خانه دار) […]

روش تحقیق اضطراب در دانش آموزان تیز هوش رشته روانشناسی

از آنجا که دانش آموزان تیزهوش عموما یک قشر ویژه در گروه های دانش آموزی می باشد و شاید از جهاتی تفاوت های بسیاری با گروه های همسال خود داشته باشند بر آن شدیم تا در این پژوهش ببینیم که آیا از نظر میزان بر یادگیری دانش آموزان تیزهوش در مقطع راهنمایی با دانش آموزان عادی […]

مقاله اضطراب انواع درمانگیرهای رفتاری و خود نظم جویانه

حساسیت زدایی منظم با اخذ تاریخچه مشکل بیمار شروع یم شود این تاریخچه شامل اخذ اطلاعات در مرود شرایط ترسیع کننده و عوامل رشدی می شود گاهی برای تاریخچه گرفتن باید چند مصاحبه صورت بگیرد و پرسش نامه هایی پر شود . دلیل اصلی این کار هم مشخص کردن کانون اضطراب بیمار است هم چنین بخشی […]