پروژه تولید اسید سیتریک از کاه گندم به روش تخمیر حالت جامد

با توجه به  مصرف روز افزون اسید سیتریک،‌ طراحی و اجرای طرح صنعتی این فرآیند الزامی به نظر می‌رسد. سالانه بیش از ۱۵-۱۳ درصد از گندم در صنعت تبدیل به کاه گندم می‌ شود که میزان آن بالغ بر ۱۱۰۸۵۴۴۲ تن در سال است. چنانچه صرفاً مواد اولیه تولید اسید سیتریک در کشت‌های غوطه ور […]