تحقیق دانه اسفرزه رشته کشاورزی و گیاهپزشکی

در ایران دانه های اسفرزه در درمان اسهال خونی و رفع اختلالات صفراوی دستگاه گوارش و معده کاربرد دارد.از ترکیب دانه گیاه با آب ضمادی تهیه می کنند که دارای اثر نرم کنندگی (به علت باز شدن دانه و ایجاد موسیلاژ فراوان) بوده و در تمامی موارد التهابی مصرف می شود.تحقیق دانه اسفرزه رشته کشاورزی […]