مقاله بررسی قابلیت کشت و تولید محصولات زراعی استان فارس

استان فارس به دليل برخورداري از قابليتهائي همچون تنوع آب و هوايي ، وجود جلگه هاي وسيع و حاصلخيز ، وجود منابع غني آبهای زير زميني و سطحي ، وجود مراكز علمي – فني و خدمات پشتيباني فعاليتهاي كشاورزي و همچنين فراواني بهره برداران با تنوع فعاليت در زير بخش هاي مختلف از دير باز […]

پایان نامه توریسم جهانگردی و گردشگری در استان فارس

توجه به توریسم دردهه هاي اخیر باعث شده که محیط هاي طبیعی مربوط به توریسم که عمدتاً منابع ثروت کشورها تلقی می شوند، بدلیل استفاده بی رویه رو به نابودي می گذار بدلیل مقابله با این موضوع مسئله اکوتوریسم و حفظ منابع در رابطه با توریسم به بحث مهمی در جوامع بین المللی تبدیل شده […]