مقاله بررسی قابلیت کشت و تولید محصولات زراعی استان فارس

استان فارس به دلیل برخورداری از قابلیتهائی همچون تنوع آب و هوایی ، وجود جلگه های وسیع و حاصلخیز ، وجود منابع غنی آبهای زیر زمینی و سطحی ، وجود مراکز علمی – فنی و خدمات پشتیبانی فعالیتهای کشاورزی و همچنین فراوانی بهره برداران با تنوع فعالیت در زیر بخش های مختلف از دیر باز […]

پایان نامه توریسم جهانگردی و گردشگری در استان فارس

توجه به توریسم دردهه های اخیر باعث شده که محیط های طبیعی مربوط به توریسم که عمدتاً منابع ثروت کشورها تلقی می شوند، بدلیل استفاده بی رویه رو به نابودی می گذار بدلیل مقابله با این موضوع مسئله اکوتوریسم و حفظ منابع در رابطه با توریسم به بحث مهمی در جوامع بین المللی تبدیل شده […]