تحقیق ادنوکارسینوم معده اپیدمیولوژی رشته پزشکی

از سال ۱۹۶۲ ژاپنی‌ها اقدام به غربالگری جمعیت خود بااستفاده از فتوفلوروگرافی(photo fluorography ) نمودند و در صورتی که ضایعه‌ای مشکوک یافت می‌شد با اندوسکوپی پیگیری می‌کردند. برای انجام فتوفلوروگرافی واحدهای متحرک مخصوصی طراحی شده بود که از هر فرد تصاویری برروی فیلم ۱۰۰ میلی‌متری در وضیعتهای خاص تهیه می‌کردد ( وضعیت خوابیده به سینه، […]