تحقیق بررسی حقوق ورزشی

فعالیت­های ورزشی و محیط­های مربوط به آن به دلایل خاص همواره با حوادث گوناگون روبرو بوده­اند. ورزشکاران عموماً بر این تصور هستند که اعمال خلاف آنها در فعالیت­های ورزشی نهایتاً تنبیهات انضباطی را در پی دارد و علی­العموم از پیامدهای قانونی تخلفات بی­اطلاع هستند پس حقوق ورزشی به مطالبی گفته می­شود که وظایف، اختیارات و […]