تحقیق بررسی حافظیه شیراز

زمین انتخاب شده برای ساختمان ، بخش انتهایی باغ سعدآباد  و محوطه بی درخت متروکه ای است که قبلاً زمین بازی نیروی انتظامی بوده است . در جلو این زمین تعدادی خانه مسکونی و چند ساختمان آموزشی و یک ساختمان اداری قرار داشت که برای احداث باغ ایرانی در نظر گرفته شد. شیب زمین از […]