تحقیق زندگینامه ابو علی سینا

شیخ الرئیس حجت الحق ابو علی حسین بن عبدالله مشهور به ابن سینا سرآمد دانشمندان و فلاسفه قرن چهارم هجری بود که در روز سوم صفر سال ۳۷۳ هجری قمری در بخارا بدنیا آمد.گویند هنگامی که نطفه ابو علی سنا منعقد می شد ستاره دنباله داری در آسمان مشاهده گردید. ابو علی در پنج سالگی […]