مقاله آهنگری (تغییر فرم آزاد) رشته متالوژی

ساخت ماشین آلات قالب دار تغییر شکل دهنده آهنگری بطوری ترقی کرده است که این ماشین آلات متالوژی قادرند قطعات زیادی را در زمان بسیار کم به طور دقیق تغییر شکل دهند . قطعاتی را که دارای دیواره نازک و سطوح قسمت بندی شده هیتند فقط می توان بوسیله چکش های خیلی سریع آهنگری چکشهای […]