مقاله آنتی بادی رشته علوم پزشکی و تجربی

آنتی بادی یا ایمونوگلوبولین به مولکولی اطلاق می شود که قادر به اتصال اختصاصی با آنتی ژن است که سبب القا تولید آن در حیوان حساس شده است. آنتی بادی مادر پاسخ به ورود مولکولهای خارجی در بدن تولید می شوند. آنتی بادی ها متشکل از یک یا تعداد بیشتری واحدهای به شکل Y بوده […]