مقاله آمار تیاسن و نظریه انتخاب اجتماعی

مقاله و تحقیق آمار تیاسن و نظریه انتخاب اجتماعی در ۹ صفحه در قالب word  آماده ویرایش و پرینت است این مقاله مناسب رشته های علوم انسانی و روانشناسی میباشد این تحقیق نظریه اجتماعی را از دید تیاسن مورد تحلیل و بررسی قرار داده در ادامه به خلاصه ای از متون و موضوع تحقیق میپردازیم […]