مقاله درد ثانویه آسیب‌های نخاع

درد یک مشکل شایع در بین بیماران دچار آسیب‌های نخاع است که محدودیت زیادی را نیز برای این افراد بوجود می‌آورد. انواع متعددی از درد می‌توانند در این بیماران بوجود بیایند که بطور جامع در دو طبقه nociceptive و نوروپاتیک قرار می‌گیرند. این‌ها می‌توانند به انواع درد عضلانی اسکلتی، درد احشایی و دردهای نوروپاتیک زیر سطح،‌ […]