مقاله درد ثانويه آسيب‌های نخاع

درد يك مشكل شايع در بين بيماران دچار آسيب‌های نخاع است كه محدوديت زيادي را نيز براي اين افراد بوجود مي‌آورد. انواع متعددي از درد مي‌توانند در اين بيماران بوجود بيايند كه بطور جامع در دو طبقه nociceptive و نوروپاتيك قرار مي‌گيرند. اين‌ها مي‌توانند به انواع درد عضلاني اسكلتي، درد احشايي و دردهاي نوروپاتيك زير سطح،‌ […]