مقاله تحلیل الگوریتم شاخه و قید موازی آسنکرون

مقاله و تحقیق تحلیل الگوریتم شاخه و قید موازی آسنکرون در قالب فایل ورد ۳۲ صفحه ای آماده پرینت میباشد.این مقاله مناسب دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر بوده و کامپیوتر های موازی و ویژگی الگوریتم های موازی branch & bound  را به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار داده است. در ادامه به خلاصه ای از متون تحقیق […]