تحقیق زندگی و آثار جبران خلیل جبران

جبران خلیل جبران در ششم ژانویه سال ۱۸۸۳، در خانواده مارونی «جبران» در البشری، ناحیه‎ای کوهستانی در شمال لبنان زاده شد.در آن زمان، لبنان بخشی از سوریه بزرگ (شامل سوریه، لبنان و فلسطین) و یکایالت تحت سلطه عثمانی بود، که به منطقه لبنان حکومت خودمختار داده بود. مردم لبنان، سال‎ها برای استقلال از حکومت عثمانی […]