تحقیق بررسی آثار و تحولات اخوان ثالث

اخوان در ادب معاصر یک پدیده بود , عمر وهنری پر فراز ونشیب داشت . دغدغه های او رنگ بی قراری داشت و زمزمه هایش از زندگی  و  مرگ  شنیدنی وتامل برانگیز است .بی هیچ تردیدی مهدی اخوان ثالث موثرترین شاعر در تثبیت شعرنمایی بوده است . چرا که نخست با اشعار محکم و استوار […]