تحقیق طراحی سیستم های آبیاری

تحقیق طراحی سیستم های آبیاری در قالب فایل ورد (این تحقیق دارای نمونه سوالات میباشد)آماده برای ویرایش و پرینت میباشد. طراحی سیستمهای آبیاری بارانی: در یک دستگاه آبفشان دوار (سنترپیوت) ، طول دستگاه ۳۹۰ متر ، سرعت حرکت برج آخر ۱ متر در دقیقه و آبدهی دستگاه ۶۰ لیتر در ثانیه می باشد . در […]

مقاله آب و آبیاری در کشاورزی

در انتخاب روش های آبیاری مختلف عوامل زیر موثرند: پستی و بلندی زمین، خصوصیات خاک، نوع گیاه، مقدار و کیفیت و ارزش آب باران را می توان برای تمام گیاهان حتی برنج به کار برد. روش جوی و پشته مناسب گیاهان ردیفی در روش کرتی مناسب شالی کاری است. ولی برای زراعتهایی همچون غلّات و […]