تحقیق مولفه های اثر گذار بر خرید الکترونیکی

تغییرات در مشتریان و توانمندی های شرکتها موجب ایجاد تغییرات بنیادی در تجارت شده است. شرکتها از شرکت های محصول محور به شرکت های مشتری محور تبدیل شده اند. امروزه مشتر یان بیش از هر زمان دیگر دارای قدرت خریدند و می توانند با راحتی و سرعت و در هر ساعت از شبانه روز از […]

تحقیق طراحی وب سایت خبری

در این پروژه به طراحی یک وب سایت خبری  می پردازیم که هدف اصلی آن نمایش خبر که دارای ویژگیهای از قبیل:آپدیت شدن به صورت خودکار در یک مدت زمان معین کوتاه که بدون نیاز به رفرش شدن صفحه خبر در صفحه اول سایت نمایان می شود .امکان جستجوی خبر بدون نیاز به رفرش شدن […]

پایان نامه جنگ با هرزنامه ها

پیام‌های ناخواسته(اسپم)که معمولا با‌ اهداف‌ تجاری‌ و به مـنظور تـبلیغات از راه شـبکه‌های رایانه‌اییا مخابراتی به صندوق پست الکترونیکی یا صندوق‌ دریافت پیام افراد ارسال می‌شود،حجم زایدی ازاطـلاعات محسوب می‌شود که گاهی بیش از‌ نود درصد پیام‌های الکترونیکی‌ را‌ شامل می‌شود.ارسالچنین پیام‌هایی بـرای مقاصد تبلیغاتی،از سویی هـزینه‌های سـنگینی را بر دوش نقش‌آفرینان فضای سایبر-به ویژه […]

پایان نامه کاربرد الگوریتم ژنتیک کامپیوتر(CAPP)

این پایان نامه الگوریتم ژنتیک نوظهوری که کاربرد موفقیت آمیزی برایCAPP توزیع شده (یعنی یک محیط چندکارخانه ای) و سنتی دارد ارائه می دهد. کاربرد الگوریتم ژنتیک برای CAPP در سیستم های تولیدی توزیع شده، بر اساس توزیع ساختن ماشین ها و ابزارها از نظر جغرافیایی توسعه داده شد. این می تواند تولید یک طرح […]

پایان نامه ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ

ﻳﻜﻲ از ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﻋﺼﺮ ﺣﺒﺎﺑﻲ اﻣﺮوز ‪  post-dot-comﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦاﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺑﻮدﺟـﻪ ﻳـﺎ ﺑـﺎ ﺑﻮدﺟـﻪ ﻛﻤـﻲ ﻣﺤـﺼﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮی را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روﺷﻬﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژی ﺑﺎﺷـﻴد ‫در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ […]

تحقیق بررسی شهر الکترونیک

پس از مطرح شدن مبحث جامعه اطلاعاتی در جهان وتصویب اصول وطرح اجرائی آن در ژنووتونس بحث شهرهای الکترونیک ودولت الکترونیک بسیار جدی تر شده است. جامعه جهانی با شعار جامعه اطلاعاتی به دنبال تبیین شهرهای الکترونیکی است. در واقع شهر الکترونیکی عبارت است از دسترسی الکترونیکی شهروندان به خدمات سازمانهای شهری به صورت شبانه […]

پروژه Flash MX 

امروز Flash MX  یکی از موفق ترین  فناوری ها  و تکنولوژی های موجود در شبکه میباشد. وب سایت های خاص از گرافیک کارآمد آن برای تبلیغات خود استفاده می کنند ، استودیوهای تصویر سازی مهم ، کارهای خود را با متحرک سازی FlashMX  انجام می دهند و بازی های    on-line  و سایت‌های آموزشی ، اطلاعات […]

پروژه طراحی و ساخت فانکشن ژنراتور

با توجه به دو فرم کلی بررسی شده برای موضوع پروژه، می‌توان گفت: پیشرفت تکنولوژی در چند سال اخیر قابل توجه و چشمگیر بوده است و استفاده از روشهای مختلف ساخت آی‌سی باعث کاهش خطاها و ایده‌آل شدن نتایج شده است.ولی علاوه بر این مساله، دقت در طراحی مدار و استفاده از قطعات مختلف که […]

مقاله امنیت در مدیریت شبکه سیار

یکی از چالش های بزرگ در شبکه های بی سیم ،امنیت اطلاعات است.در شبکه های سیمی برای استراق سمع داده های جاری بروی رسانه انتقال دسترسی فیزیکی به کانال الزامی است و همین عامل تا حدود اندکی اخلالگران را محدود می کند و مسئولین شبکه می توانند با تمهیدات امنمیت فیزیکی ،احتمال استراق سمع مستقیم […]

پروژه ایجاد و مدیریت شبکه اطلاعاتی تجهیزات سخت افزاری سیسکو

اصطلاح Full-meshed زمانی به کار می‌رود که تمامی دستگاه‌های شبکه دو به دو همدیگر اتصال داشته باشند. در پاراگراف قبلی اشاره شد که استفاده از VCs در مقایسه با Leased line هزینه بسیار پائین‌تری دارد؛ زیرا می‌توان از طریق فقط یک اتصال فیزیکی، چند عدد اتصال مجازی یا VC ایجاد نمود. بنابراین از طریق همان […]