مقاله معرفی شهرک صنعتی بزرگ شیراز و برخی از صنایع

شهرک صنعتی بزرگ شیراز یکی از شهرکهای صنعتی تحت نظارت شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس می باشد که در چهار کیلومتری کمربندی جنوب شهر شیراز قرار گرفته است. مساحت کل شهرک ۱۳۳۷ هکتار و مساحت فاز عملیاتی آن ۹۵۹ هکتار می باشد. برخی از واحدهای صنعتی موجود در این شهرک عبارتند از: واحد تولید سیمهای […]

پایان نامه ارائه مدل به منظور تایید نقشه استراتژی

در دنیای پیش روی، ارزیابی عملکرد در تمامی ابعاد مالی و غیر مالی برای تصمیم گیری مدیران سازمان امری حیاتی خواهد بود. مدلهای مختلفی برای اندازه گیری عملکرد توسعه داده شده است  از جمله آنها، چارچوب کارت امتیازی متوازن می باشد. سازمان ها با بهرگیری از این متد می توانند اجرای استراتژی را در وجوه […]