مقاله معرفي شهرك صنعتی بزرگ شيراز و برخي از صنايع

شهرك صنعتي بزرگ شيراز يكي از شهركهاي صنعتي تحت نظارت شركت شهركهاي صنعتي استان فارس مي باشد كه در چهار كيلومتري كمربندي جنوب شهر شيراز قرار گرفته است. مساحت كل شهرك 1337 هكتار و مساحت فاز عملياتي آن 959 هكتار مي باشد. برخي از واحدهاي صنعتي موجود در اين شهرك عبارتند از: واحد توليد سيمهاي […]

پایان نامه ارائه مدل به منظور تایید نقشه استراتژی

در دنیای پیش روی، ارزیابی عملکرد در تمامی ابعاد مالی و غیر مالی برای تصمیم گیری مدیران سازمان امری حیاتی خواهد بود. مدلهای مختلفی برای اندازه گیری عملکرد توسعه داده شده است  از جمله آنها، چارچوب کارت امتیازی متوازن می باشد. سازمان ها با بهرگیری از این متد می توانند اجرای استراتژی را در وجوه […]