پروژه کنترل ۲ رشته مهندسی و ریاضی

غالباً اهداف زیاد و در برخی موارد متناقضی در هنگام تنظیم کنترلر ( پروژه کنترل ) در یک سیستم کنترل وجود دارد که در زیر به برخی از مهمترین آنها اشاره می­گردد. پروژه کنترل ۲ رشته مهندسی و ریاضی در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد. هدف از تنظیم : ۱ـ مینیمم کردن انتگرال […]

تحقیق ایجاد انگیزه در دانش آموزان درس ریاضی

زمینه و بررسی ها نشاندهنده این است که دانش آموزان درس ریاضی مدت کمی از ساعت درسی را با توجه کامل به درس سپری می‌کنند واز انجا که توانایی گوش دادن و دقت دانش‌آموزان محدود است پس از آن بدلیل بی حوصلگی به کارهای دیگری در کلاس می‌پردازند. تحقیق ایجاد انگیزه در دانش آموزان جهت پیشرفت […]

پایان نامه انعکاس پذیری برخی عملکرد های ضربی

این پایان نامه شامل سه فصل است. فصل اول شامل تعاریف و قضایایی است که برای ارائه نتایج پایان نامه به آن‌ها نیاز داریم.فصل دوم شامل دو بخش است، در بخش اول شرایطی برای کرانداری تابعک محاسبه نقطه‌ای و دوری بودن عملگر مورد بررسی قرار گرفته است. بخش دوم به ساختار تحلیلی و کرانداری فضای باناخ […]

پایان نامه راه حل هایی برای معادلات دیفرانسیل

در این پایان نامه به بحث درباره وجود و یگانگی راه حلی برای معادلات دیفرانسیل تأخیری و معمولی با درجه کسری می‌پردازیم. ما نتایجمان را روی انواع ساده مدل “لوتکا وولترا” به کار می‌بریم.در اینجا قضایای نقطه ثابتابزار اصلی مورد استفاده برای اثبات وجود و یگانگی نتایج می‌باشند.در ابتدا از اصل انقباض باناخ و سپس از […]

مقاله چند قرارداد رشته ریاضی

در این مقاله همه حلقه ها یکرار هستند و همه مدول ها یکانی هستند.در این مقاله ما ابتدا روابط میان مفاهیم زیر را بررسی می کنیم : ۱-حلقه های بئر (Bear ) -2-حلقه های p.p  –  ۳-مدول های c.p – ۴-حلقه های منتظم (regular ) مقاله چند قرارداد رشته ریاضی در قالب فایل ورد آماده برای […]

تحقیق C.P مدول ها و کاربردهایشان

این پایان نامه عبارت است از تعمیم حلقه های  P.P    چپ در تنظیم  نظریه مدول های C.P . هدف از این پایان نامه بررسی این  گونه مدول هاست . به این صورت که بعضی از ویژگی ها وخصوصیات این گونه مدول ها را بیان می کنیم سپس به عنوان کاربرد این گونه مدول ها روابط […]

پایان نامه رادیکال زیر مدول ها

فصل اول این پایان نامه شامل هدف و پیشینه تحقیق می باشد. فصل دوم شامل تعاریف و قضایای مقدماتی است. فصل سوم خواص رادیکال زیر مدول های اول می باشد. فصل چهارم شامل خواص -M رادیکال ها می باشد.فصل پنجم با تعریف مفاهیم پوش یک زیر مدول یا E(B) و M-radB شروع شده است. و […]