مقاله چند قرارداد رشته ریاضی

در این مقاله همه حلقه ها یکرار هستند و همه مدول ها یکانی هستند.در این مقاله ما ابتدا روابط میان مفاهیم زیر را بررسی می کنیم : ۱-حلقه های بئر (Bear ) -2-حلقه های p.p  –  ۳-مدول های c.p – ۴-حلقه های منتظم (regular ) مقاله چند قرارداد رشته ریاضی در قالب فایل ورد آماده برای […]

تحقیق C.P مدول ها و کاربردهایشان

این پایان نامه عبارت است از تعمیم حلقه های  P.P    چپ در تنظیم  نظریه مدول های C.P . هدف از این پایان نامه بررسی این  گونه مدول هاست . به این صورت که بعضی از ویژگی ها وخصوصیات این گونه مدول ها را بیان می کنیم سپس به عنوان کاربرد این گونه مدول ها روابط […]

پایان نامه رادیکال زیر مدول ها

فصل اول این پایان نامه شامل هدف و پیشینه تحقیق می باشد. فصل دوم شامل تعاریف و قضایای مقدماتی است. فصل سوم خواص رادیکال زیر مدول های اول می باشد. فصل چهارم شامل خواص -M رادیکال ها می باشد.فصل پنجم با تعریف مفاهیم پوش یک زیر مدول یا E(B) و M-radB شروع شده است. و […]

مقاله انتشار فوتون

در تقریب یک الکترون ، ما در این پژوهش با استفاده از  یک مسیر و روش جدید ، جنبه های اصلی انتشار فوتون و فرآیندهای جذب از انتقال الکترونیکی درحالتی  باپتانسیل ایده آل  را مورد بررسی قرارداده ایم . در واقع  محاسبه سطح پایینی برای دمای مطلق گاز فوتون درگیر را صورت داده ایم . […]

پایان نامه معماری

شیراز، با جمعیتی معادل ۱۵۵/۱۲۲/۱ نفر، به عنوان پنجمین شهر پرجمعیت کشور به شمار می آید. توسعه شهر شیراز که به هیچ وجه با افزایش جمعیت شهر متناسب نبوده است، مشکلات فراوانی را به وجود آورده است. عدم برنامه ریزی (اعم از کوتاه مدت، میان مدت، یا بلند مدت)، جهت توسعه شهر، مشکلات ناشی از مهاجرتهای […]

تحقیق بودجه و بهره وری

سالهای اخیر مفاهیم بهره وری و کارآیی از جمله مفاهیمی است که مورد توجه فزاینده مدیران برنامه ریزان و سیاستمداران قرار گرفته است. امروزه مدیران سازمانها به دنبال راهی هستند که بتواند از طریق آنها به نقطه بهبود برسند کشاورزان در کشاورزی دنبال تولید بیشتر و مالیات کمتر هستند در صنعت محصول بهتر و بیشتر […]

مقاله میزان استفاده از معیارهای مالی و غیر مالی

کارت امتیاز متوازن، ضمن توجه به معیارهای ارزیابی سنتی موسسات ،یعنی معیارهای مالی به معیارهای غیر مالی که اکثرا معیار های کنترلی و هدایتی هستند، نیز توجه دارد . در این راستا ضمن برقراری ارتباط نزدیک و تنگاتنگ بین این دو نوع معیار ،یعنی معیارهای مالی و غیر مالی ، با بکارگیری کلیه امکانات و […]

پایان نامه حسابداری

هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین مانده نگهداری شده وجه نقد و توان ایجاد وجه نقد با هزینه بدهی و دقت پیش بینی سود در بازار سرمایه تهران می باشد وهمچنین ارائه مدلی مناسب جهت کمک به مدیران شرکتهای سرمایه گذاری ، تحلیلگران و در نهایت بازار سرمایه است. با بررسی ادبیات تحقیق مفاهیم پایه […]

مقاله توسعه شهری

ارزیابی استراتژیک محیط زیست طرح ریزی کاربری زمین در چین توسط تائوتانگ، تان ژو ،هی  خو و جینگ وو انجام گردیده است.ارزیابی استراتژیک محیط زیست SEA اطلاع رسانی تصمیم گیری استراتژیک در حمایت از توسعه پایدار و معقول محیطی می باشد.چنین سیستم EIA  را در سال ۱۹۷۹ اعمال کرد در طول دو دهه گذشته پروژه […]

پایان نامه معماری موزه

این پروژه به ۶ حوضه فضایی تقسیم می شود. این ۶ حوضه فضایی در جدول آمده است . حوضه ی «فضای ورودی و دسترسی » فضاهایی را شامل می شود که دسترسی از خارج به بنا و دسترسی به فضاهای داخلی معماری را فراهم می آورد، این حوضه شامل فضاهای عملکردی است که در جدول […]