چگونگی تکمیل فرم پروپوزال کارشناسی ارشد

دانشجویان باید قبل از تکمیل فرم پروپوزال به نکات زیر توجه نمایند: دانشجویان دوره کارشناسی ارشد لازم است در ابتدا یک استاد راهنما انتخاب نمایند. در صورتی که استاد راهنما عضو هیأت علمی این دانشگاه نبوده و مدعو می باشد، ضروری است آخرین حکم کارگزینی وی که مرتبه علمی ایشان در آن قید شده باشد، […]

پروپوزال آنتونی کارو و هنر مفهومی

تمام هنر مفهومی است زیرا هنر تنها به صورت مفهومی وجود دارد به بیانی دیگر هنر مفهومی به مثابه صورت هنری ای توصیف می شود .به لحاظ نظری رشد نامتوازنی داشته و بیش از حد عقلانی است. با توجه به تغییر و تحولات بنیادینی که طی چند قرن اخیر در زمین ههای مختلف، از جمله […]