پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری

پایان نامه حاضر از نظر گردآوری داده ها و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل یک تحقیق توصیفی و غیر آزمایشی می باشد که سعی پژوهشگر بر این است تا یک مساله و پرسش واقعی که در عمل وجود دارد طی یک فرایند تحقیق پاسخ دهد، زیرا تحقیقات علمی بر حسب گردآوری اطلاعات به دو […]

تحقیق بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان

مدیریت عملکرد فرآیندی است که در یک چهار چوب کلی و فراگیر کلیهء امکانات‌ سازمان را ترکیب نموده و به کار می‌گیرد.بنابراین اول بایستی امکاناتی وجود داشته‌ باشد تا بتوان آن را به کار گرفت.یکی از عناصر و مؤلفه‌های مدیریت عملکرد تعیین‌ قابلیت‌های سازمانی است.هر سازمانی دارای دو دسته قابلیت می‌باشد:یک دسته‌ قابلیت‌های بالفعل است […]

تحقیق مدیریت مالی شرکت قند اصفهان رشته حسابداری

تجزیه و تحلیل عمودی شرکت قند اصفهان که براساس ترازنامه نشان داده شده است. نسبت هر یک از اقلام به جمع کل داراییها و جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی را برای سال های ۸۰ تا ۸۳ را می توان مورد بررسی قرار داد. در سال ۸۰ میزان جمع دارایی های جاری که به […]

مقاله مدیریت شهری رشته مدیریت شهری

فرهنگسراها در شهرداری‎های شهر فعال شوند و راهبرد فرهنگی داشته باشند و از ظرفیت‎های فرهنگی و دینی خودمان در قالب فعالیت فرهنگی نهایت استفاده را بکنیم. ایجاد موزه‎ دفاع مقدس یک کار کلاً فرهنگی در حوزه ادبیات مقاومت است. که سالهاست ساختمان آن نیمه تمام است پرداختن صرفاً به مسائل هنری کافی نیست این‎که تصاویر و […]

مقاله بطلان در حقوق بین‏ الملل

مفهوم امروز بطلان سابقه چندان طولانی در ادبیات حقوق بین ‏الملل ندارد و شاید با اندکی مسامحه و خوشبینی بتوان قدمتی ۴۰ ساله را برای آن تصور کرد. اگر ما حقوق بین‏ الملل را به عنوان حقوقی میان دولتها و نه سر آنها و بر اساس مفروض مستتر آن یعنی وجود دولتهای مستقلی که با […]

مقاله اثر ابزارهای بازاریابی سبز بر روی رفتار خرید مصرف کننده

مجمع بازاریان  برند را به عنوان یک “نام. نشانه. سمبل یا طرح یا ترکیبی از آنها به قصد تشخیص کالاها یا خدمات از یک خریدار یا گروهی از خریداران و تمایزآنها از رقبا “تعریف می نمایند این تعریف می تواند در مورد نام زیستی برند سبز نیز عمومیت داشته باشد. نام زیستی یک نام نشان […]

پروژه سیستم های اطلاعاتی مدیریت

مدیریت سیستم شرکت بازرگانی داری سه سطح دسترسی مختلف است سطح دسترسی مشتری ، این پروژه به بررسی مدل مفهومی سیستم انبار کارخانه صنایع غذایی و مدل مفهومی سیستم شرکت بازرگانی صنایع غذایی سطح دسترسی کارمند فروش، سطح دسترسی مدیر شرکتدر سطح دسترسی مشتری ، همه افراد خصوصا مشتریان شرکت می توانند لیست محصولات قابل عرضه و فروش […]

مقاله آموزش نظریه ذهن بر ارتقاء سطوح نظریه ذهن دانش آموزان کم توان ذهنی

در پژوهش حاضر ویژگیهای روان سنجی تکالیف باور کاذب بر روی کودکان مورد بررسی قرار گرفت.اعتبار ابزارها با استفاده از دو شیوه بین نمره گذار۷۱و باز آزمایی‌ بررسی شد.علی رغم آنکه کودکان ن ش به لحاظ محدودیتهای ارتباطی جزء کودکان‌ سخت آزمون هستند،ولی میزان توافق دو آزمونگر در ارزیابی کودکان ناشنوای مطالعه‌ مقدماتی‌۸۱حاکی از بالا […]

مقاله بازاریابی الکترونیکی

فروش آنلاین از لحاظ اقتصادی دارای عملکرد مطلوبی است نتایج بدست آمده از مشاهدات پژوهشگران و نیز اطلاعاتی که از مصاحبه ها بدست آمده است، بیانگر این مطلب است که بحث فروش آنلاین در حال حاضر از لحاظ اقتصادی دارای عملکرد کاملا مطلوبی نیست.بازدهی اقتصادی این بخش تا حدی است که هزینه ها را پاسخ […]

مقاله طراحی آموزشی بهبود سازگاری کارمندان جدید با شرایط کار

در لغتنامه دهخدا، سازگاری؛ موافقت در کار، حسن سلوک و در مقابل ناسازگاری؛‌ بدسلوکی، بدرفتاری و سازگاری نکردن معنی شده است. مفهوم سازگاری از واژه انطباق در زیست شناسی گرفته شده که یکی از پایه های نظریه تکاملی داروین ۱۸۹۵است و به ساختارهای بیولوژیکی و فرایند هایی که زنده ماندن انواع را تسهیل می کند، […]