تحقیق مدل مفهومی سیستم کتابخانه

جهانی نو، جهانی دیگر تولد یافته است، جهانی که در آن اطلاعات برترین قدرت است و قدرت ها و توانمندی های دیگر در قلمرو اقتصاد، علم، فرهنگ از آن نشأت می گیرد ازاین است که سازمان یونسکو قصد دارد که پیشنهاد کند حق دسترسی به اطلاعات به عنوان یکی از حقوق بشر اضافه شود این تصمیم یونسکو نه […]

مقاله مدیریت علوم انسانی

به نظر ما، یک پیش‌شرط برای استفاده‌ی موفقیت آمیز از e-HRM برای اهداف استراتژیک این است که ملاحظات استراتژیک در فرایند تصمیم گیری پیرامون e-HRM در نظر گرفته شوند. با این حال تنها شواهد تجربی محدودی در این باره موجود است. بر اساس یک بررسی از ۲۰ تحقیقی که به‌تازگی منتشر شده‌اند (از ۲۰۰۷ تا […]

مقاله مدیریت کیفیت فراگیر جهانی

در دهه های اخیر پس از اینکه کاهن و همکارانش (۱۹۶۴) تئوری پویایی نقش سازمانی را ارائه دادند . متون ادبی زیادی در مورد تنش نقش ارائه شدند. در پس نگری تضاد نقش نسبت به تنش نقش مثل ابهام نقش ، افت کیفی و مازاد کمی به بزرگ ترین اختلاف بی همتایی منجر شده به […]

مقاله بهره وری و نقش آن در توسعه یافتگی

تئوری تقویت انگیزش بهره وری، را دوبرین در سال ۱۹۷۶ ارائه کرد. براساس این نظریه مدیران، عاملی را که درفرد ایجاد  انگیزه می‌کند و نیز رفتار سازنده‌ای را که باید تقویت شود شناسیایی می‌کنند و گهگاه عوامل انگیزشی مناسب و یا بازدارنده رفتاری ناهنجار گردد. سازمان بابستر سازی مناسب فرد را به رفتار مطلوب علاقه‌مند […]

تحقیق بررسی رضایت شغلی کارکنان

در این تحقیق تلاش ما برآن بود که به بررسی میزان رضایت شغلی و عواملی موثر برجذب مشتری بپردازیم. رضایت شغلی را نگرش آگاهانه مثبت وکلی فرد نسبت به شغل خویش تعریف نمودیم.پس از تعریف مفاهیم مرتبط باموضوع, برای تبیین مسئله به سراغ نظریه های متعدد در حوزه های مختلف رفتیم وتعدادی از آنها را […]

تحقیق سنجش کیفیت آموزش در گروه مدیریت دانشگاه

در دنیای رقابتی امروز مؤسسات آموزش‌عالی برای حیات‌ خود ناگزیر به ارائه مناسب‌تر کیفیت خدمات می‌باشند؛هر چقدر بحث خصوصی‌سازی در کشور ما بیشتر مورد توجه قرار گیرد بودجه‌های موسسات آموزش‌عالی مستقل از بودجه دولتی‌ شده، مسئله کیفیت خدمات خود را بیشتر نشان می‌دهد.اندازه‌گیری کیفیت خدمات در آموزش‌عالی با اندازه‌گیری‌ کیفیت کالاهای ساخته شده در صنعت […]

تحقیق بررسی رابطه بین مشارکت کارکنان و سلامت سازمانی

پژوهش حاضر به منظور تعیین رابطه بین مشارکت کارکنان و سلامت سازمانی انجام گرفته است. در زیر به صورت مفصل نتایج تحقیق مورد بحث و بررسی قرار می گیرد :سؤال اصلی تحقیق : آیا بین مشارکت کارکنان و سلامت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد؟نتایج به دست آمده نشان می دهد بین مشارکت کارکنان و سلامت […]

تحقیق بررسی تاثیر رضایت شغلی بر تعهد سازمانی مدیران مدارس

تحقیق حاضر از جمله تحقیقات کاربردی است که با رویکرد توصیفی تحلیلی، انجام می شود، ابزار مورد استفاده پرسشنامه های رضایت شغلی و تعهد سازمانی است، جامعه آماری مدیران مدارس راهنمایی شهر مرودشت هستند. نمونه آماری به طور تصادفی به کمک جدول نمونه گیری مورگان از بین جامعه پژوهش انتخاب خواهد شد.  به منظور سنجش […]

مقاله سنجش کیفیت آموزش در بخش مدیریت دانشگاه شیراز

در دهه گذشته، نظامهاى آموزش عالى تحت تأثیر سه عامل قرار داشته‏اند:الف) تغییرات اقتصادى-اجتماعى، ب)تغییرات فن‏آورانه(تکنولوژیک)، ج حرکت به سوى جهانى شدن اقتصاد.این تغییرات موجب شده است که نظامهاى یاد شده، بیش از پیش، به جنبه‏هاى کارآیى و اثربخشى فعالیتهاى خود حساس شوند.اما همه نظامهاى آموزش عالى به اندازه کافى به این دو توجه نکرده‏اند.این […]

تحقیق بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان

منظور از عدالت سازمانی نمره ای است که نمونه پژوهش از پاسخ به سوالات پرسشنامه عدالت سازمانی دریافت می کنند.عملکرد کارکنان عبارت است از میزان  کارایی و اثر بخشی کارکنان در سازمان.منظور از عملکرد کارکنان نمره ای است که نمونه پژوهش از پاسخ به سوالات پرسشنامه ارزیابی عملکرد دریافت می کنند.تحقیق بررسی تاثیر عدالت سازمانی […]