پایان نامه نقش الگوهای بهینه تصمیم گیری مدیران

از جمله جنبه های حساس وظایف مدیریت را می توان تصمیم گیری، ارتباطات، تنظیم و هدایت دانست. مدیریت برای تحقق کارآمد این وظایف، مبادرت به استفاده از فرایند تصمیم گیری در قالب نقش تصمیم گیری می کند. هربرت سایمون محققی که در زمینه تصمیم گیری تحقیقات زیادی انجام داده است، معتقد است مدیریت و تصمیم […]

پایان نامه نقش الگوهای بهینه تصمیم گیری مدیران

از جمله جنبه های حساس وظایف مدیریت را می توان تصمیم گیری، ارتباطات، تنظیم و هدایت دانست. مدیریت برای تحقق کارآمد این وظایف، مبادرت به استفاده از فرایند تصمیم گیری در قالب نقش تصمیم گیری می کند(حمیدی زاده،۱۳۸۸: ۴۵ الگوهای بهینه). هربرت سایمون محققی که در زمینه تصمیم گیری تحقیقات زیادی انجام داده است، معتقد […]

تحقیق مدیریت کیفیت فراگیر

تحقیق حاضر تحقیقی کاربردی است که با رویکردی توصیفی همبستگی انجام شده است. تحقیق مدیریت کیفیت فراگیر در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد. جامعه  ی آماری: جامعه اماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان اداره جهاد کشاورزی شهر شیراز در سال۹۲_۹۱ میباشند . تعداد کارکنان این اداره ۱۱۳ نفر تخمین زده شده است. […]

پایان نامه تاثیر نظام آراستگی بر عملکرد و رضایت شغلی

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر نظام آراستگی بر عملکرد و رضایت شغلی کارکنان دانشکده های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شده است. جامعه این پژوهش کارکنان این دانشکده ها بودند و نمونه مورد مطالعه ۷۸ نفر از این کارکنان بودند که به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار استفاده شده در این تحقیق […]

تحقیق رابطه تصمیم گیری عقلایی و مدیریت دانش

در فصل اول تحقیق، کلیات تحقیق بیان شد، سپس در فصل دوم مبانی نظری تحقیق و دیدگاه ها و پیشینه تحقیقات انجام شده پیرامون تصمیم گیری عقلایی و مدیریت دانش بیان گردید و در فصل سوم، روش تحقیق مشخص شد و بر اساس آن داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه در فصل چهارم […]

پایان نامه تاثیر کار گروهی بر بهبود بهره وری

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیرات کار گروهی بر بهبود بهروری معلمان مدارس ابتدایی شهر مرودشت است. در این فصل تلاش می شود، بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف، سوالات، فرضیات و اصطلاحات پژوهش بیان گردد. در ادامه هر یک از این مباحث را بیان می نماییم. تحقیق تاثیر کار گروهی بر بهبود […]

تحقیق برنامه ریزی درسی

از برنامه ریزی درسی تعریف های مختلفی ارایه می شود  .این تفاوت ها ناشی از رویکردهای وموضع گیریهای ها ی متعدد است که در مورد آموزش وپرورش وجود دارند .تحقیق برنامه ریزی درسی در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد. ارزشیابی: آیا ارزشیابی با اهداف برنامه درسی در درس علوم اجتماعی پایه سوم […]

پایان نامه انتخاب تامین کنندگان در مدیریت

تحقیق حاضر تحقیقی کاربردی است که با رویکرد همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کارخانه کاشی حافظ بود. نمونه مورد مطالعه  ۱۴۸ نفر انتخاب شد. ابزار تحقیق پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین انتخاب شد. در راستای تایید یا عدم تایید فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسون خطی استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از […]

پایان نامه رابطه بهره وری مدیران

پایان نامه رابطه بهره وری مدیران  سازمانهای صنعتی با مدیریت انگیزش آنان در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد. تضعیف رفتار مطلوب: یعنی کاهش رفتارهای نامطلوب مدیران که با تضعیف آن رفتارها قوت حاصل می‌شود یا حذف پاداش برای مثال اگر دانش‌آموزی د رکلاس درس شیطنت و مزاحمت ایجاد نماید، ممکن است انگیز‌ه‌اش […]

تحقیق مدل مفهومی سیستم کتابخانه

جهانی نو، جهانی دیگر تولد یافته است، جهانی که در آن اطلاعات برترین قدرت است و قدرت ها و توانمندی های دیگر در قلمرو اقتصاد، علم، فرهنگ از آن نشأت می گیرد ازاین است که سازمان یونسکو قصد دارد که پیشنهاد کند حق دسترسی به اطلاعات به عنوان یکی از حقوق بشر اضافه شود این تصمیم یونسکو نه […]

مقاله مدیریت علوم انسانی

به نظر ما، یک پیش‌شرط برای استفاده‌ی موفقیت آمیز از e-HRM برای اهداف استراتژیک این است که ملاحظات استراتژیک در فرایند تصمیم گیری پیرامون e-HRM در نظر گرفته شوند. با این حال تنها شواهد تجربی محدودی در این باره موجود است. بر اساس یک بررسی از ۲۰ تحقیقی که به‌تازگی منتشر شده‌اند (از ۲۰۰۷ تا […]

مقاله مدیریت کیفیت فراگیر جهانی

در دهه های اخیر پس از اینکه کاهن و همکارانش (۱۹۶۴) تئوری پویایی نقش سازمانی را ارائه دادند . متون ادبی زیادی در مورد تنش نقش ارائه شدند. در پس نگری تضاد نقش نسبت به تنش نقش مثل ابهام نقش ، افت کیفی و مازاد کمی به بزرگ ترین اختلاف بی همتایی منجر شده به […]

مقاله بهره وری و نقش آن در توسعه یافتگی

تئوری تقویت انگیزش بهره وری، را دوبرین در سال ۱۹۷۶ ارائه کرد. براساس این نظریه مدیران، عاملی را که درفرد ایجاد  انگیزه می‌کند و نیز رفتار سازنده‌ای را که باید تقویت شود شناسیایی می‌کنند و گهگاه عوامل انگیزشی مناسب و یا بازدارنده رفتاری ناهنجار گردد. سازمان بابستر سازی مناسب فرد را به رفتار مطلوب علاقه‌مند […]

تحقیق بررسی رضایت شغلی کارکنان

در این تحقیق تلاش ما برآن بود که به بررسی میزان رضایت شغلی و عواملی موثر برجذب مشتری بپردازیم. رضایت شغلی را نگرش آگاهانه مثبت وکلی فرد نسبت به شغل خویش تعریف نمودیم.پس از تعریف مفاهیم مرتبط باموضوع, برای تبیین مسئله به سراغ نظریه های متعدد در حوزه های مختلف رفتیم وتعدادی از آنها را […]

تحقیق سنجش کیفیت آموزش در گروه مدیریت دانشگاه

در دنیای رقابتی امروز مؤسسات آموزش‌عالی برای حیات‌ خود ناگزیر به ارائه مناسب‌تر کیفیت خدمات می‌باشند؛هر چقدر بحث خصوصی‌سازی در کشور ما بیشتر مورد توجه قرار گیرد بودجه‌های موسسات آموزش‌عالی مستقل از بودجه دولتی‌ شده، مسئله کیفیت خدمات خود را بیشتر نشان می‌دهد.اندازه‌گیری کیفیت خدمات در آموزش‌عالی با اندازه‌گیری‌ کیفیت کالاهای ساخته شده در صنعت […]

تحقیق بررسی رابطه بین مشارکت کارکنان و سلامت سازمانی

پژوهش حاضر به منظور تعیین رابطه بین مشارکت کارکنان و سلامت سازمانی انجام گرفته است. در زیر به صورت مفصل نتایج تحقیق مورد بحث و بررسی قرار می گیرد :سؤال اصلی تحقیق : آیا بین مشارکت کارکنان و سلامت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد؟نتایج به دست آمده نشان می دهد بین مشارکت کارکنان و سلامت […]

تحقیق بررسی تاثیر رضایت شغلی بر تعهد سازمانی مدیران مدارس

تحقیق حاضر از جمله تحقیقات کاربردی است که با رویکرد توصیفی تحلیلی، انجام می شود، ابزار مورد استفاده پرسشنامه های رضایت شغلی و تعهد سازمانی است، جامعه آماری مدیران مدارس راهنمایی شهر مرودشت هستند. نمونه آماری به طور تصادفی به کمک جدول نمونه گیری مورگان از بین جامعه پژوهش انتخاب خواهد شد.  به منظور سنجش […]

مقاله سنجش کیفیت آموزش در بخش مدیریت دانشگاه شیراز

در دهه گذشته، نظامهاى آموزش عالى تحت تأثیر سه عامل قرار داشته‏اند:الف) تغییرات اقتصادى-اجتماعى، ب)تغییرات فن‏آورانه(تکنولوژیک)، ج حرکت به سوى جهانى شدن اقتصاد.این تغییرات موجب شده است که نظامهاى یاد شده، بیش از پیش، به جنبه‏هاى کارآیى و اثربخشى فعالیتهاى خود حساس شوند.اما همه نظامهاى آموزش عالى به اندازه کافى به این دو توجه نکرده‏اند.این […]

تحقیق بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان

منظور از عدالت سازمانی نمره ای است که نمونه پژوهش از پاسخ به سوالات پرسشنامه عدالت سازمانی دریافت می کنند.عملکرد کارکنان عبارت است از میزان  کارایی و اثر بخشی کارکنان در سازمان.منظور از عملکرد کارکنان نمره ای است که نمونه پژوهش از پاسخ به سوالات پرسشنامه ارزیابی عملکرد دریافت می کنند.تحقیق بررسی تاثیر عدالت سازمانی […]

مقاله بهینه مالیات بازتوزیعی و آموزش تعادل عمومی

این مقاله بهینه خطی و غیر خطی مالیات بر درآمد و یارانه های آموزشی  در دو نوع  از مدل ها با درون زا بودن  تشکیل سرمایه انسانی،عرضه نیروی کار درون زا، و نرخ دستمزد درون زا را بررسی می کند. با فرض ثابت بودن کشش پذیری سرمایه انسانی، سرمایه گذاری در سرمایه انسانی تحت سیاست […]