تحقیق رابطه تصمیم گیری عقلایی و مدیریت دانش

در فصل اول تحقیق، کلیات تحقیق بیان شد، سپس در فصل دوم مبانی نظری تحقیق و دیدگاه ها و پیشینه تحقیقات انجام شده پیرامون تصمیم گیری عقلایی و مدیریت دانش بیان گردید و در فصل سوم، روش تحقیق مشخص شد و بر اساس آن داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه در فصل چهارم […]

پایان نامه تاثیر کار گروهی بر بهبود بهره وری

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیرات کار گروهی بر بهبود بهروری معلمان مدارس ابتدایی شهر مرودشت است. در این فصل تلاش می شود، بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف، سوالات، فرضیات و اصطلاحات پژوهش بیان گردد. در ادامه هر یک از این مباحث را بیان می نماییم. تحقیق تاثیر کار گروهی بر بهبود […]

تحقیق برنامه ریزی درسی

از برنامه ریزی درسی تعریف های مختلفی ارایه می شود  .این تفاوت ها ناشی از رویکردهای وموضع گیریهای ها ی متعدد است که در مورد آموزش وپرورش وجود دارند .تحقیق برنامه ریزی درسی در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد. ارزشیابی: آیا ارزشیابی با اهداف برنامه درسی در درس علوم اجتماعی پایه سوم […]

پایان نامه انتخاب تامین کنندگان در مدیریت

تحقیق حاضر تحقیقی کاربردی است که با رویکرد همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کارخانه کاشی حافظ بود. نمونه مورد مطالعه  ۱۴۸ نفر انتخاب شد. ابزار تحقیق پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین انتخاب شد. در راستای تایید یا عدم تایید فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسون خطی استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از […]

پایان نامه رابطه بهره وری مدیران

پایان نامه رابطه بهره وری مدیران  سازمانهای صنعتی با مدیریت انگیزش آنان در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد. تضعیف رفتار مطلوب: یعنی کاهش رفتارهای نامطلوب مدیران که با تضعیف آن رفتارها قوت حاصل می‌شود یا حذف پاداش برای مثال اگر دانش‌آموزی د رکلاس درس شیطنت و مزاحمت ایجاد نماید، ممکن است انگیز‌ه‌اش […]

تحقیق مدل مفهومی سیستم کتابخانه

جهانی نو، جهانی دیگر تولد یافته است، جهانی که در آن اطلاعات برترین قدرت است و قدرت ها و توانمندی های دیگر در قلمرو اقتصاد، علم، فرهنگ از آن نشأت می گیرد ازاین است که سازمان یونسکو قصد دارد که پیشنهاد کند حق دسترسی به اطلاعات به عنوان یکی از حقوق بشر اضافه شود این تصمیم یونسکو نه […]

مقاله مدیریت علوم انسانی

به نظر ما، یک پیش‌شرط برای استفاده‌ی موفقیت آمیز از e-HRM برای اهداف استراتژیک این است که ملاحظات استراتژیک در فرایند تصمیم گیری پیرامون e-HRM در نظر گرفته شوند. با این حال تنها شواهد تجربی محدودی در این باره موجود است. بر اساس یک بررسی از ۲۰ تحقیقی که به‌تازگی منتشر شده‌اند (از ۲۰۰۷ تا […]

مقاله مدیریت کیفیت فراگیر جهانی

در دهه های اخیر پس از اینکه کاهن و همکارانش (۱۹۶۴) تئوری پویایی نقش سازمانی را ارائه دادند . متون ادبی زیادی در مورد تنش نقش ارائه شدند. در پس نگری تضاد نقش نسبت به تنش نقش مثل ابهام نقش ، افت کیفی و مازاد کمی به بزرگ ترین اختلاف بی همتایی منجر شده به […]

مقاله بهره وری و نقش آن در توسعه یافتگی

تئوری تقویت انگیزش بهره وری، را دوبرین در سال ۱۹۷۶ ارائه کرد. براساس این نظریه مدیران، عاملی را که درفرد ایجاد  انگیزه می‌کند و نیز رفتار سازنده‌ای را که باید تقویت شود شناسیایی می‌کنند و گهگاه عوامل انگیزشی مناسب و یا بازدارنده رفتاری ناهنجار گردد. سازمان بابستر سازی مناسب فرد را به رفتار مطلوب علاقه‌مند […]

تحقیق بررسی رضایت شغلی کارکنان

در این تحقیق تلاش ما برآن بود که به بررسی میزان رضایت شغلی و عواملی موثر برجذب مشتری بپردازیم. رضایت شغلی را نگرش آگاهانه مثبت وکلی فرد نسبت به شغل خویش تعریف نمودیم.پس از تعریف مفاهیم مرتبط باموضوع, برای تبیین مسئله به سراغ نظریه های متعدد در حوزه های مختلف رفتیم وتعدادی از آنها را […]