پایان نامه اذن در بیع فضولی

در نظام حقوقى ایران،معامله فضولى،معامله‌اى است صحیح و غیر نفاذ که با اجازه مالک تنفیذ مى‌شود یعنى این اجازه مالک استکه به عقد فضولى،نفوذ حقوقى مى‌بخشد.امادر تحلیل مبناى حقوقى اجازه در عقد فضولىپس از آنکه دیدگاههاى مختلف را مطرح وبررسى نمودیم به این نتیجه رهنمون گشتیمکه بهترین نظریه‌اى که مى‌تواند توجیه‌کنندهمبناى اجازه در عقد فضولى […]

پایان نامه انتقال جنین و آثار حقوقی آن

درتمام ادیانِ ابراهیمی وادیان دیگر مثل بودائیسم،برهـمایی،کـنفوسیوس ودرتمام ملل ونژادهای بشری، ازدواج امر مقدسی است که با بسته شدن علقه یِ زوجیت بین یک زن ومرد شروع می شود ومقدس ترین نهاد اجتماعی بشمار مـــی رود وثمره آن تولد فرزند وتداوم نسل(جنین) بشر می باشد. پایان نامه انتقال جنین و آثار حقوقی آن در قالب فایل […]

تحقیق بیمه صنعت دریانوردی و کشتیرانی

در قراردادها بیمه باید حوادث دریایی قید شود و لیکن این حوادث دریایی باید قانونی باشد. حقوقی و درست باشد. اگر حوادث دریایی کسی در خصوص قاچاق انسان باشد شرکت بیمه نمی تواند آن را بیمه کند حتی اگر بیمه هم بکند و بعد بفهمند که برای کار غیرقانونی بوده است این بیمه خود به […]

پایان نامه جرم‌انگاری جنایات بین المللی

جرم‌انگاری جنایات بین المللی در قوانین داخلی دولت‌ها از روش‌هایی است که دولت‌ها از طریق‌ آن تمایل خویش را به مبارزه با این جنایات نشان می‌دهند.با این حال،اگرچه برخی از این‌ جنایات در کنوانسیونهای بین المللی که از سوی دول بی‌شماری به امضا رسیده بودند،درج شده‌است؛اما پس از گذشت مدت مدیدی از تصویب این کنوانسیونها،در […]

پایان نامه افترا و نشر اکاذیب در رویه قضایی

بحث ما در این‌ پایان نامه ،شامل آن دسته از جرایمی است که ضرر آن عاید شخصیت معنوی فرد می‌گردد؛یعنی،شخصی به وسیله‌ نوشته و گفتار و یا حتی اعمال و کردار خود مرتکب اعمال‌ مجرمانه‌ای علیه شخصیت معنوی دیگری می‌شود و بحث‌ ما اختصاصا پیرامون دو وصف کیفری‌”افترا”و”توهین‌” بوده که به مطالعه احکام و شرایط […]

پایان نامه مفهوم و آثار اندراج شرط فاسخ

در این مقاله به بررسی شرط انفساخ،آثارش، ارتباط با آن با انواع خیارات  و همچنین شرط فعل و خیار تخلف از آن به طور مختصر پرداخته ایم  به گونه ای که منظور از شرط انفساخ این چنین آمده است که با درج شرطی در قرارداد،انحلال عقد معلق به امری شود و پس از تحقق معلق‌علیه،عقد […]

تحقیق نبرد فالکند و حقوق مخاصمات

جنگ فالکند گرچه ، فحاصمه ای کوتاه مدت بود اما نتایج عمده آثار  مهمی را به جا گذاشته است و همچنین به لحاظ حقوق مخاصمات  مقوله ای است بسیار حائز اهمیت ،‌چرا که هر سه نوع جنگ دریایی ،‌هوایی و زمینی در آن رخ می دهد .در ایالت متحده آمریکا جنگ همچون جنگ ها ی […]

تحقیق حقوق عقود رشته حقوق

برای تحقق شرکت، بایستی دو یا چند حق مالکیت با هم درآمیزد. هدف این آمیزش رسیدن به یگانگی است. شکل تحول یافته و کامل شرکت در حقوق کنونی صورتی است که در آن مالکیت­های جزء اصالت خود را از دست می­دهد و در یک مالکیت جمعی و مشترک ادغام می­شود؛ اجتماع مالکیت­ها  وجودی جداگانه می­یابد […]

پایان نامه شرایط بازنشستگی در قانون

بازنشستگی از حالت های استخدامی است که پیوند مستخدم با اداره از نگاه انتقال و دوره فعالیت ها برای همیشه بریده می شود. از این رو بازنشستگی جزو حالت های خروج از اداره و استخدام کشوری است در این تحقیق تاریخچه ای مختصر از بازنشستگی در ایران و بررسی قانون استخدام کشوری برخی قوانین مصوب […]

پایان نامه حقوق مرور زمان

هدف از انجام این پایان نامه بررسی مرور زمان در حقوق مدنی ایران بود، بر اساس عنوان این تحقیق به دو فصل تقسیم شد. در فصل اول به بررسی ماهوی مرور زمان پرداختیم. در این بخش، قوانین و مقررات مرور زمان و همچنین مباحث فقهی مرور زمان مورد ارزیابی قرار گرفت. در فصل دوم نیز […]