مقاله سند رشته حقوق

در هر جامعه ای در بین افراد آن معاملاتی در زمینه های مختلف صورت می گیرد. در اثر این معامله یا تبادل یک کالا، نوشته تایپ شده، دست نوشته یا اوراقی بین طرفین معامله رد و بدل می گردد که از نظر حقوقی و فقهی، بین این اوراق با توجه به شرایط حاکم بر آنها […]

تحقیق دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری، به عنوان یکی از دادگاه های اختصاصی در ساختار قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، وظیفه رسیدگی نمودن به شکایات مردم از دستگاههای اداری را بر عهده دارد. در واقع، دیوان عدالت در نقش حامی و پشتیبان مردم و مدافع حقوق مردم می باشد ، اقدامها، تصمیمها و مصوبه های دولت و واحدهای […]

مقاله بطلان در حقوق بین‏ الملل

مفهوم امروز بطلان سابقه چندان طولانی در ادبیات حقوق بین ‏الملل ندارد و شاید با اندکی مسامحه و خوشبینی بتوان قدمتی ۴۰ ساله را برای آن تصور کرد. اگر ما حقوق بین‏ الملل را به عنوان حقوقی میان دولتها و نه سر آنها و بر اساس مفروض مستتر آن یعنی وجود دولتهای مستقلی که با […]

تحقیق بررسی موضع اسلام پیرامون حقوق جنگ بشردوستانه

در پژوهش حاضر که دردو فصل تدوین یافته در مقدمه به تعریف موضوع،اهداف، فایده، تاریخچه و ضرورت پردازش به موضوع حقوق جنگ در اسلام پرداخته شده سپس در فصل اول در قالب دو گفتار سوال و فرضیه تحقیق پیرامون کامل بودن و کارآمدی حقوق جنگ در اسلام مورد اشاره واقع شده در پی آن فصل […]

مقاله اصل رضایی بودن قرارداد ها

به طور کلی دو دیدگاه عمده در خصوص مبانی حقوق بین الملل وجود دارد: دیدگاه اصالت اراده و دیدگاه اصالت عینی حقوق. مطابق دیدگاه اصالت اراده اساساً حقوق، زاییده اراده یک کشور است و لزوما حقوق بین الملل بر اراده کشورها استوار است. این اراده خواه فردی و خواه جمعی به حقوق، قدرت اجرایی می […]

پایان نامه وظایف غیرقضائی دادستان

ارائه نگاه تطبیقی در سایه تحلیل و قیاس ما را مدد خواهد کرد تا در طراحی نقشه راه به سمت آرمان مطلوب تجربیات دیگران را سرمایه طی طریق مطلوب خود نمائیم و با دست پر دادستان و نظام دادسرایی موثرتر و کارآمدتری را پی جوئیمدادستان در عمده ی نظام های قضائی دنیا نقش برجسته و […]

مقاله تأثیر جنسیت بر بزهکاری

قانونگذار با توسل به یکی از اصول مسلم حقوقی یعنی« تساوی افراد در برابر قانون» طبق اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی، همه افراد اعم از زن و مرد را بطور یکسان تابع حقوق کیفری دانسته و از معیاردو گانه ای بر اساس جنسیت تبعیت نکرده است. برخی پژوهشگران علوم جنایی تفاوت فاحش میزان بزهکاری […]

کارتحقیقی گستره ی آزادی های فردی و اجتماعی

یکی از مسائل و ساعت کاربردی در نظام های سیاسی و اجتماعی که زمینه ساز ، بالندگی، پیشرفت و شادابی خوابع می باشد آزادی است ، درباب آزادی هر چند از زوایای گوناگون به ان نگریسته شده و همچنان می توان نگریست، اما لحن از دامنه ی آزادی ها اجتماعی و فردی و نسبت آن […]

مقاله دیه رشته حقوق

به تمام احترام و ارزشی که برای صاحبنظران، فقها و عظام و همچنین استاد ارجمند قائلم، اینجانبه با عقیده صاحبنظران مبنی بر تساوی دیه زن ومرد مخالفم. با تمسک بر آیات شریف قرآنی که می­فرمایند: مایه اصلی زن و مرد یکی بوده و هیچیک بر دیگری برتری ندارند و هر دو را مکمل یکدیگر دانسته­اند. […]

مقاله تاریخچه و اهداف ماهیگیری و رویه دولتها از منابع

در سال ۱۹۸۰ کل صید ماهی در جهان به ۶/۶۴ میلیون تن میرسد . ۶/۷ تن دیگر نیز در آبهای داخلی صید شده بود در دوره ۵۲-۸۴۹۱ میزان متوسط صید ماهی دریایی جهان سالانه ۴/۱۹ میلیون تن و از ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۲ .۳۴٫و از ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۲ و۵/۵۷ میلیون تن بوده است . بدین ترتیب […]