پایان نامه رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان

هدف از این پایان نامه شناخت عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، ویژگی های شخصیتی و به ویژه علل خانوادگی تاثیرگذاربر بزهکاری فرزندان می باشد که در این تحقیق به مسئله طلاق والدین به عنوان عاملی مهم در بزهکاری فرزندان پرداخته شده است. مسئله ای که علی رغم بهبود وضع زندگی از لحاظ رشد و تحولات در […]

تحقیق بررسی عوامل موثر بر گرایش جوانان به قاچاق

این تحقیق یک بررسی روی عوام موثر بر قاچاق کالا در شهرستان بندرعباس می باشد که هدف آن به دست آوردن اطلاعات مفید و شناسایی نقاط کور در مبارزه با قاچاقچیان می باشد جهت انجام این کار پرسشنامه ای تهیه شده که پس از جمع آوری داده ها و وآنالیز اطلاعات بدست آمده مورد تجزیه  […]

تحقیق جامعه شناسی تاریخی خانواده

نظريه‌هاي جامعه‌شناسي بر رابطة متقابل جامعه ـ خانواده تأكيد دارند . در صورت وجود ارزش‌ها و هنجارهاي خشونت در جامعه و مجازبودن استفاده از خشونت در حل تعارض‌ها ، بازتاب اين ساختار در خانواده نيز تجلي مي‌يابد . از آن‌جا كه از لحاظ اجتماعي و قانوني مردان در سلسله مراتب خانوادگي مقامي برتر از زنان […]

پایان نامه بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی دانشجویان

انسان پیوسته کوشیده است هستی و رویدادهای جهان پیرامون خویش را تعریف کرده و در جستجوی پاسخ پرسش های خویش برآید. تصویری که ما از جهان داریم معمولا توسط دانش و عقیده ما شکل گرفته است. در این زمینه و در ارتباط با پدیده های پیرامونی خود گاهی پیش می آید که برای دوره ای […]

روش تحقیق اعتیاد (جرم یا بیماری)

اعتیاد و وابستگی به مواد مخدر و روان گردان پدیدۀ مصیبت آفرینی است که از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و بهداشتی جامعه را تهدید می کند. در دو دهۀ اخیر، عمدۀ منابع، امکانات، فرصت ها و تلاش‏ها در راستای مبارزه با  اعتیاد به کار گرفته شده است. دو دیدگاه اصلی حاکم بر […]

مقاله فمینیسم ایرانی رشته جامعه شناسی

مقاله فمینیسم ایرانی رشته جامعه شناسی یکی از مهمترین تحولات دو دهه اخیر در زندگی فرهنگی ایران، توجه به مسائل زنان و تاکید بر نقش جنس گونگی، مرد سالاری و فمینیسم در قالب حرکت های سیاسی،‌ اجتماعی و فرهنگی است. جریان فمینیسم ایرانی نضج گرفته در دو دهه اخیر،‌ حاصل نو اندیشی دینی است که […]

مقاله انگیزش و رضایتمندی کارکنان و مشتری گرایی

گام اول انگیزش و رضایتمندی کارکنان. شامل دو بخش است که عبارتند از : توجه به کارکنان به عهنوان مشتریان داخلی و تمرکز بر رضایتمندی کارکنان. گام دوم مشتری گرایی. هدف اساسی بازاریابی داخلی، ایجاد تعامل مثبت بین کارکنان و مشتریان است. ارائه خدمات موثرتر نیازمند هماهنگی موثر بین کارکنان مرتبط با مشتریان از یک […]

مقاله اعتیاد رشته روانشناسی

اعتیاد وابستگی جسمی و روانی فرد است به یک ماده دارویی، مخدر یا محرک طبیعی یا صناعی (ساخته شده)، مانند داروهای خواب آور و تسکین بخش، دخانیات، الکل، تریاک و مشتقات آن هروئیین و مرفین.فردی که به مصرف این گونه مواد وابسته شده است معتاد نام دارد. ویژگیهای روانشناسی فرد معتاد عبارتند از: نیاز و […]

مقاله فرار دختران به سبب اعتیاد رشته روانشناسی

دکتر فرید فدایی (روانشناس) می گوید: همه مردم باید در باره رفتار مزاحمت آمیز جوانان موضعی قاطع داشته باشند برای حل این مشکل بهتر است شبها معابر از نور کافی برخوردار باشند و نیروی انتظامی در آنها حضوری مستمر داشته باشد اما در باره پیشگیری کلی از این رفتارها می گوید: کاستن از مشکلات اقتصادی […]

مقاله بررسی روابط اجتماعی در ایران

روان‌شناسی يعني مطالعة علمي رفتار و فرايندهاي ذهني. البته رفتارگرايان، روان‌شناسي اجتماعی را تنها مطالعة رفتارهاي قابل مشاهده مي‌دانند در حالي كه شناخت‌گرايان آن را برداشت‌هاي ذهني ما دربارة خاطرات خود، راهبردهاي خود براي حل مسائل و حتي پيش‌داوري‌هاي ما دربارة خود تلقي نموده و از اين منظر به مطالعة آن مي‌پردازند.روان‌شناسي مي‌خواهد واقعيت‌هاي مورد مطالعه […]