تحقیق مطالعه لوگوهای مصور نشریات دوره قاجار

معمولا در شرح ورود صنعت چاپ به ایران به دوواقعه اشاره مى‌شود.نخست،احداث چاپخانه درجلفاى اصفهان است به دست خاچاتور گساراتسى در ۱۰۴۸ ق۱۶۳۷/ م که نخستین کتابى که منتشرساخت،کتاب مقدس ساغموس(زبور داود)به خطارمنى بود.دوم،ورود نخستین ماشین چاپ با حروف متحرک فارسى به تبریز با حمایت عباس میرزاىقاجار،نایب السلطنه است احتمالا در سال ۱۲۳۲ ق۱۷/-۱۸۱۶ م.استاد […]

مقاله اوضاع اقتصادی در تاریخ ایران

پس‌ از مرگ‌ شاه‌ عباس‌ اول‌، حکومت‌ مرکزی‌ رو به‌ ضعف‌ گذاشت. این‌ ضعف‌ نه‌ تنها در زمینه‌ سیاسی‌ و نظامی‌، بلکه‌ در وضعیت‌ اقتصادی‌ کشور نیز آشکار شد. بروز قیام‌هایی‌ در داخل‌ و تهاجم‌ همسایگان ‌(عثمانیان‌ و اوزبکان‌) به‌ سرحدات‌ کشور و وقوع‌ درگیری‌های‌ نظامی،‌ از پیامدهای‌ زمامداری‌ شاه‌صفی‌ در تحولات‌ سیاسی‌ عصر صفویه‌ […]

تحقیق درباره جنگ جهانی اول

جنگ جهانی اول (با نام‌های جنگ جهانگیر یکم، نخستین جنگ جهانی، جنگ بزرگ و جنگ برای پایان همه جنگ ها نیز شناخته می‌شود) یک نبرد جهانی بود که از ماه اوت ۱۹۱۴ تا نوامبر ۱۹۱۸ رخ داد. بدون هیچ زمینه کشمکشی، سربازان بسیاری برای جنگ تجهیز شدند و مناطق بسیاری درگیر جنگ شدند. پیش از […]

تحقیق درباره ملوک قدیم شبانکاره

ملوک شبانکاره سلسله ای محلی بودند که از اوایل قرن ششم تا اواسط قرن هشتم هجری قمری، نزدیک به دو قرن و نیم بر بخشهایی از فارس و کرمان حکومت راندند. به دلیل ضعف منابع اطلاعات مااز چگونگی شکل گیری این سلسله و اولین حاکمان آن بسیار اندک است. اما با به حکومت رسیدن قطب […]

پایان نامه نقش روحانیون شیعه در ساختار سیاسی دولت صفویه

آنچه در این پایان نامه مدنظراست نقش روحانیون شیعه در ساختار سیاسی دولت صفویه و معرفی برجسته ترین روحانیون در دولت صفویه می باشد که تحت مباحث: شکل گیری حکومت صفوی و ملی شدن مذهب تشیع در ایران، مهاجرت علمای جبل العامل به ایران،نظریات فقهای شیعه راجع به همکاری با دولت صفویه و در نهایت […]

تاریخ تاسیس شهرداری‌ها در ایران

شهرداری سازمانی است که ساکنان یک شهر با استفاده از حقوق طبیعی خود و اختیاری که قانون به آنها اعطا کرده، به منظور ایجاد و اداره کردن تاسیسات عمومی، وضع و اجرای نظم شهری و نیز تامین نیازمندیهای مشترک شهری تشکیل می دهند. همچنین می توان گفت شهرداری نهادی عمومی و مستقل است که بوسیله […]