مقاله مشخصه های ریسک درآمد

نظریه پرتفوی به عنوان یک ابزار برای بهبود در مشخصه های ریسک درآمد در سرمایه مربوط به برنامه های مراقبت از سلامتی است که از روش های گوناگون زمانی که قیمت ها و تاثیرات آن نامشخص هستند. استفاده می کند . این روش براساس تعهدی است که تناسبات سرمایه روندی را در عدم اطمینان آن […]

پایان نامه تنوع بخشی و ارزش نگهداشت وجه نقد

در این پژوهش به بررسی ارتباط میان تنوع بخشی و ارزش نگهداشت وجه نقد پرداخته‌ایم. بدین منظور از اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مابین سال‌های ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰ استفاده نموده‌ایم. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و هدف اصلی این پژوهش، تبیین ارتباط میان تنوع بخشی و ارزش نگهداشت وجه […]

مقاله رابطه بین وجوه نقد و فعالیت تامین مالی

 مقاله بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به همراه منبع در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد. محدودیتها: شرکتها و دوره هایی که جهت بررسی انتخاب شدند، تعیین کننده میزان تعمیم یافته های پژوهش هستند. چون […]

تحقیق بررسی عوامل موثر بر واردات

ابتدا در این تحقیق به بررسی پایائی و ناپایائی متغیرهای مورد استفاده در مدل تخمینی تابع واردات با استفاده از آزمون پایائی در داده‌های ترکیبی (آزمون لین و لوین چو) پرداخته شده است که مشخص گردید تمام متغیرها در سطح پایائی باشند. در گام دوم با استفاده از آزمون چاو و هاسمن به بررسی آزمون […]

مقاله مزایای سرمایه گذاری در بورس

مقام تنظیم های بازار مالی، نهادی است که از سوی حکومت مامور تنظیم بازارهای مالی و سرمایه گذاری در این کشور شده است و وظیفه تنظیم بازار و ارائه خدمات مالی  را بر عهده دارد که در عرصه های اوراق مالی، نهادهای صندوقهای اعتباری پول بجز بانک ها و توزیع خدمات و تولیدات مالی فعالیت […]

کارآموزی شرکت تبلیغاتی چاوش دید

یکی از فعالیت هایی که در عصر جدید از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و وظیفه مهمی را برای شرکت های تولیدی دارد مساله تبلیغات است. سازمان ها و شرکت ها در راستای پیشبرد اهداف تبلیغاتی و بازار یابی خود از طریق تبلیغات در شرکت های تبلیغاتی تلاش می نمایند تا با معرفی محصول خود […]

تحقیق برنامه O*net

برنامه  O*net  منبعی مقدماتی و اولیه برای اطلاعات شغلی است که مرکزیت آن بانک اطلاعاتی  O*net است. که شامل اطلاعاتی در مورد صدها توصیف استاندارد شده از مشاغل و همچنین مشاغل خاص است. این برنامه بدون هیچ هزینه ای در اختیار عموم مردم قرار داد و به طور مستمر با بررسی طیف گسترده ای از […]

تحقیق بررسی تاثیر بازاریابی تبلیغاتی در خرید محصولات LG

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر بازاریابی تبلیغاتی بر خرید محصولات LG  است. تحقیق حاضر تحقیقی کاربردی است که با رویکردی توصیفی – علی مقایسه ای انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش ۳۵۰ نفر از مشتریان شرکت LG می باشند که نمونه ای ۱۸۳ نفره به صورت تصادفی و با روش نمونه گیری […]

مقاله متد ارزش تجاری مورد انتظار

کوپر و همکاران(a 1997a, 2001) بیان نمودند که ECV که به عنوان یک متد دوخت تصمیم گیری شناخته می شود، ماکزیمم سازی ارزش مورد انتظار سبد را بهینه نموده و در منلف روشهای NPV و متد نسبت سود به هزینه را که ریسک ها،  احتمال موفقیت تجاری و تکنیکی را در نظر نمی گیرد، ندارد. […]

مقاله بهینه مالیات بازتوزیعی و آموزش تعادل عمومی

این مقاله بهینه خطی و غیر خطی مالیات بر درآمد و یارانه های آموزشی  در دو نوع  از مدل ها با درون زا بودن  تشکیل سرمایه انسانی،عرضه نیروی کار درون زا، و نرخ دستمزد درون زا را بررسی می کند. با فرض ثابت بودن کشش پذیری سرمایه انسانی، سرمایه گذاری در سرمایه انسانی تحت سیاست […]