پایان نامه بررسی تنوع بخشی و ارزش وجه نقد

در این پژوهش به بررسی ارتباط میان تنوع بخشی و ارزش نگهداشت وجه نقد پرداخته‌ایم. بدین منظور از اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مابین سال‌های ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰ استفاده نموده‌ایم. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و هدف اصلی این پژوهش، تبیین ارتباط میان تنوع بخشی و ارزش نگهداشت وجه […]

پایان نامه ارتباط قیمت دارایی و وام بانکی

دولت ها همواره یکی از مهم ترین بخش های مؤثر در رسیدن به رشد اقتصادی را بخش پولی می دانند، بنحوی که مقامات پولی کشورها  با اتخاذ سیاست های مناسب پولی می­توانند گام های مؤثری برای دست یابی به این مهم بردارند. لذا در  این مطالعه به بررسی ارتباط بین قیمت دارایی ها و وام […]

تحقیق بازاریابی

یکی از مواردی که در کلاس جواب گرفته ام و کاربرد  زیادی در آینده دارد این بود که اگر یک کارخانه ۴۰درصد سهم بازار را داشته باشد “لیدر مقتدر” بازاریابی است. و اینکه فکر می کردم برای موفقیت باید کل سهم بازاریابی را در اختیار داشت. اندیشه ای اشتباه بود.همه ی کسب و کار ما […]

تحقیق بودجه و بهره وری

سالهای اخیر مفاهیم بهره وری و کارآیی از جمله مفاهیمی است که مورد توجه فزاینده مدیران برنامه ریزان و سیاستمداران قرار گرفته است. امروزه مدیران سازمانها به دنبال راهی هستند که بتواند از طریق آنها به نقطه بهبود برسند کشاورزان در کشاورزی دنبال تولید بیشتر و مالیات کمتر هستند در صنعت محصول بهتر و بیشتر […]

مقاله میزان استفاده از معیارهای مالی و غیر مالی

کارت امتیاز متوازن، ضمن توجه به معیارهای ارزیابی سنتی موسسات ،یعنی معیارهای مالی به معیارهای غیر مالی که اکثرا معیار های کنترلی و هدایتی هستند، نیز توجه دارد . در این راستا ضمن برقراری ارتباط نزدیک و تنگاتنگ بین این دو نوع معیار ،یعنی معیارهای مالی و غیر مالی ، با بکارگیری کلیه امکانات و […]

تحقیق بررسی مذاکره به سبک چینی

با وجود علایق بسیار زیاد غربی ها به چین، چین به عنوان رویایی برای بسیاری از شرکتهای غربی تبدیل شده است. یکی از تله های احتمالی این است که اغلب روابط تجاری چینی و غربی که به خطر می افتد همان مذاکره است. تحقیقاتی که در مورد رابطه تجاری شرکتهای غربی با چین صورت گرفته […]

تحقیق بررسی شرعی اوصاف جایگزینی، تجریدی، تنجیزی، استقلالی در اسناد تجاری

امروزه اسناد تجاری یکی از پرکاربردترین شیوه‌های معامله هستند. به گونه‌ای که در بسیاری از معاملات به خاطر سهولت و سرعت به جای وجه نقد مورد استفاده قرار می‌گیرند. حقوقدانان برای اسناد تجاری اوصافی را نام می‌برند که در حقیقت این اوصاف نشان از ماهیّت و شیوه استفاده از این اسناد دارد. از آن جهت […]

تحقیق بررسی ادبیات نظری خود رهبری

تا اکنون تحقیقات و پژوهش ها مبتنی بر رهبری بوده است که یک فرد نقش هدایت یک تیم یا سازمان را به عهده داشته و روابط خاصی را با اعضای سازمان برقرار می کند . این پارادایم برای دهه های بی شماری در مباحث مربوط به رهبری بسیار فراگیر بوده است .رویکرد دیگری رهبری را فعالیتی […]

تحقیق بررسی الگوی مصرفی و رفتار اقتصادی خانوارها

بررسی الگوی مصرفی و رفتار اقتصادی خانوارها دید کاملی را نسبت به جامعه   می دهد و اقتصاددانان و سیاستگذاران را در هدف گذاری هایشان راهنمای می کند.مقایسه خانوارهای با سرپرست کارمند بخش دولتی شهرنشین و کل جامعه شهری کشور نشان می دهد که خانوارهای با سرپرست کارمند بخش دولتی در وضعیت نامناسبتری نسبت به کل […]

تحقیق بررسی جایگاه خوشه های صنعتی

گرایش به خوشه بندی صنعتی در انتهای قرن بیستم نقطه عطف برنامه های توسعه صنعتی و فناوری در بیشتر کشورهای جهان بود. امکان بهره برداری از بازده های ناشی از مقیاس و تجمع و نیز بازده های ناشی از اقدامات جمعی، شرایط بوجود آمدن مزیت رقابتی و موفقیت در رشد اقتصادی و توسعه صادراتی را […]