تحقیق بررسی مذاکره به سبک چینی

با وجود علایق بسیار زیاد غربی ها به چین، چین به عنوان رویایی برای بسیاری از شرکتهای غربی تبدیل شده است. یکی از تله های احتمالی این است که اغلب روابط تجاری چینی و غربی که به خطر می افتد همان مذاکره است. تحقیقاتی که در مورد رابطه تجاری شرکتهای غربی با چین صورت گرفته […]

تحقیق بررسی شرعی اوصاف جایگزینی، تجریدی، تنجیزی، استقلالی در اسناد تجاری

امروزه اسناد تجاری یکی از پرکاربردترین شیوه‌های معامله هستند. به گونه‌ای که در بسیاری از معاملات به خاطر سهولت و سرعت به جای وجه نقد مورد استفاده قرار می‌گیرند. حقوقدانان برای اسناد تجاری اوصافی را نام می‌برند که در حقیقت این اوصاف نشان از ماهیّت و شیوه استفاده از این اسناد دارد. از آن جهت […]

تحقیق بررسی ادبیات نظری خود رهبری

تا اکنون تحقیقات و پژوهش ها مبتنی بر رهبری بوده است که یک فرد نقش هدایت یک تیم یا سازمان را به عهده داشته و روابط خاصی را با اعضای سازمان برقرار می کند . این پارادایم برای دهه های بی شماری در مباحث مربوط به رهبری بسیار فراگیر بوده است .رویکرد دیگری رهبری را فعالیتی […]

تحقیق بررسی الگوی مصرفی و رفتار اقتصادی خانوارها

بررسی الگوی مصرفی و رفتار اقتصادی خانوارها دید کاملی را نسبت به جامعه   می دهد و اقتصاددانان و سیاستگذاران را در هدف گذاری هایشان راهنمای می کند.مقایسه خانوارهای با سرپرست کارمند بخش دولتی شهرنشین و کل جامعه شهری کشور نشان می دهد که خانوارهای با سرپرست کارمند بخش دولتی در وضعیت نامناسبتری نسبت به کل […]

تحقیق بررسی جایگاه خوشه های صنعتی

گرایش به خوشه بندی صنعتی در انتهای قرن بیستم نقطه عطف برنامه های توسعه صنعتی و فناوری در بیشتر کشورهای جهان بود. امکان بهره برداری از بازده های ناشی از مقیاس و تجمع و نیز بازده های ناشی از اقدامات جمعی، شرایط بوجود آمدن مزیت رقابتی و موفقیت در رشد اقتصادی و توسعه صادراتی را […]

تحقیق اثر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران

ازجمله عواملی که تأثیر به سزایی در رشد اقتصادی اکثر کشورهای در حال توسعه داشته، اتکا به تجارت خارجی بوده است و بعلت وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و واردات مورد نیاز جهت پی ریزی صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر در رشد اقتصادی این کشورها دارد. هدف مقاله حاضر، تعیین جایگاه […]

تحقیق بررسی اثر یارانه های صادراتی

مدلهای کلاسیک تجارت نشان می‌دهند که کشورها از تجارت آزاد منتفع می‌شوند، در صورتی که تئوریهای استراتژیک اخیر شرایطی را مطرح می‌کنند که در آن سیاستهای مداخله گرانه مانند یارانه‌های صادراتی می‌توانند رفاه داخلی را بهبود بخشند. به عبارت دیگر همواره در کنار نظریه تجارت آزاد، حمایتگرایی نیز واقعیتی انکار ناپذیر در جهان تجارت بوده […]

مقاله مشخصه های ریسک درآمد

نظریه پرتفوی به عنوان یک ابزار برای بهبود در مشخصه های ریسک درآمد در سرمایه مربوط به برنامه های مراقبت از سلامتی است که از روش های گوناگون زمانی که قیمت ها و تاثیرات آن نامشخص هستند. استفاده می کند . این روش براساس تعهدی است که تناسبات سرمایه روندی را در عدم اطمینان آن […]

پایان نامه تنوع بخشی و ارزش نگهداشت وجه نقد

در این پژوهش به بررسی ارتباط میان تنوع بخشی و ارزش نگهداشت وجه نقد پرداخته‌ایم. بدین منظور از اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مابین سال‌های ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰ استفاده نموده‌ایم. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و هدف اصلی این پژوهش، تبیین ارتباط میان تنوع بخشی و ارزش نگهداشت وجه […]

مقاله رابطه بین وجوه نقد و فعالیت تامین مالی

 مقاله بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به همراه منبع در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد. محدودیتها: شرکتها و دوره هایی که جهت بررسی انتخاب شدند، تعیین کننده میزان تعمیم یافته های پژوهش هستند. چون […]