مقاله تهاتر رشته حقوق

مکان تأدیه دو دین باید واحد باشد.هرگاه دو نفر نسبت بهم مدیون شدند با این تفاوت که مثلا یکی در تهران می‌بایست دین خود را بپردازد و دیگری در اهواز چون ممکن است احتیاج به پول برای هر یک از داشتن در شهر موضوع قرارداد جزء رضای معاملی وی باشد و خلل به این شرط […]

مقاله خلاصه های کتاب لمعه

سکونی از امام صادق ع نقل کرده است که : “پیامبر ص کسی که متهم به قتل بود، شش روز زندانی می کرد، پس اگر صاحبان خون بینه آوردند [بر طبق بینه حکم می کرد] و گرنه متهم را آزاد می نمود.”مقاله خلاصه های کتاب لمعه در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت […]

پایان نامه تنوع بخشی و ارزش نگهداشت وجه نقد

در این پژوهش به بررسی ارتباط میان تنوع بخشی و ارزش نگهداشت وجه نقد پرداخته‌ایم. بدین منظور از اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مابین سال‌های ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰ استفاده نموده‌ایم. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و هدف اصلی این پژوهش، تبیین ارتباط میان تنوع بخشی و ارزش نگهداشت وجه […]

تحقیق رابطه شادی و انجام فرائض دینی

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین شادی و انجام فرائض دینی در نسل جوان انجام شده است. این تحقیق کاربردی بوده و از نوع توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان دبیرستان غیر انتفاعی شیخ مفید تهران می باشند که تعداد آنها ۸۹۷ نفر بود و نمونه به صورت تصادفی به […]

مقاله روش ارزیابی پژوهش برنامه درسی

این مقاله مروری بر ارزیابی برنامه های درسی در هلند با توجه به روشهای ارزیابی ونتایج آن در هردو حوزه پژوهش درسی(برنامه درسی) و شیوه های توسعه برنامه درسی حرفه ای دارد ومتمرکز بر آن هاست. از آنجا که هر دو حوزه اساسی برنامه درسی و ارزیابی از نظر لفظی و واقعیت نیاز به توجه […]

تحقیق مطالعه لوگوهای مصور نشریات دوره قاجار

معمولا در شرح ورود صنعت چاپ به ایران به دوواقعه اشاره مى‌شود.نخست،احداث چاپخانه درجلفاى اصفهان است به دست خاچاتور گساراتسى در ۱۰۴۸ ق۱۶۳۷/ م که نخستین کتابى که منتشرساخت،کتاب مقدس ساغموس(زبور داود)به خطارمنى بود.دوم،ورود نخستین ماشین چاپ با حروف متحرک فارسى به تبریز با حمایت عباس میرزاىقاجار،نایب السلطنه است احتمالا در سال ۱۲۳۲ ق۱۷/-۱۸۱۶ م.استاد […]

مقاله تخلف نسبت به اموال

کلمه ی “کنترل” در معرض بررسی دقیق قضایی درقضیه ی آقای وودمن [۱۹۷۴] ۲ گزارش قانونی تمام انگلیس صفحه ی ۹۵۵٫ مالکان یک کارخانه ی متروکه توافق کرده بودند که همه ی ضایعات فلزی شان را که در کارخانه بود، بفروشند. خریداران وارد محوطه شدند و اکثر فلزات را بردند به جز مقدار کمی که […]

تحقیق هتلداری رشته مدیریت جهانگردی

هر طرح  معماری در ذات خود دارای ریشه های ساختاری تاریخ معماری و نیز ریشه های تاریخ هنر می باشد در واقع این دو بال معماری را به پرواز در میاورند پس در هنگام طراحی معمار باید به تمام زوایای طرح اگاهی کامل را داشته باشد .هتل ها باید در عین دارا بودن زات زیبایی […]

مقاله بررسی تأثیر مشاوره گروهی

هدف از این مقاله، بررسی تأثیر مشاورۀ گروهی با رویکرد شناختی–رفتاری برسازگاری نوجوانان دختر تحت حمایت بهزیستی است. جامعه مورد نظر در این پژوهش دختران تحت پوشش بهزیستی با حمایت های اجتماعی بودند، که تعداد آنها ۱۰۷ نفر (۷۰ بی سرپرست و ۳۷ باسرپرست ) بود. نمونه مورد نظر ۴۴ نفر بود که تعداد  ۲۰ […]

تحقیق زندان در زمان باستان

در این تحقیق، اقدام سالب آزادی به طور عام در مرحله رسیدگی و صدور حکم «زندان» خوانده می شود بررسی شد. برخی از این تدابیر در حقوق کیفری ایران به طور ناقص استفاده شده اند، ولی بیشتر آنها با کیفیت و شرایطی که در این تحقیق اشاره شد در قوانین کیفری ایران وارد نشده اند. […]