مقاله مدیریت شهری رشته مدیریت شهری

فرهنگسراها در شهرداری‎های شهر فعال شوند و راهبرد فرهنگی داشته باشند و از ظرفیت‎های فرهنگی و دینی خودمان در قالب فعالیت فرهنگی نهایت استفاده را بکنیم. ایجاد موزه‎ دفاع مقدس یک کار کلاً فرهنگی در حوزه ادبیات مقاومت است. که سالهاست ساختمان آن نیمه تمام است پرداختن صرفاً به مسائل هنری کافی نیست این‎که تصاویر و […]

مقاله بطلان در حقوق بین‏ الملل

مفهوم امروز بطلان سابقه چندان طولانی در ادبیات حقوق بین ‏الملل ندارد و شاید با اندکی مسامحه و خوشبینی بتوان قدمتی 40 ساله را برای آن تصور کرد. اگر ما حقوق بین‏ الملل را به عنوان حقوقی میان دولتها و نه سر آنها و بر اساس مفروض مستتر آن یعنی وجود دولتهای مستقلی که با […]

مقاله اثر ابزارهای بازاریابی سبز بر روی رفتار خرید مصرف کننده

مجمع بازاریان  برند را به عنوان یک “نام. نشانه. سمبل یا طرح یا ترکیبی از آنها به قصد تشخیص کالاها یا خدمات از یک خریدار یا گروهی از خریداران و تمایزآنها از رقبا “تعریف می نمایند این تعریف می تواند در مورد نام زیستی برند سبز نیز عمومیت داشته باشد. نام زیستی یک نام نشان […]

پروژه سیستم های اطلاعاتی مدیریت

مدیریت سیستم شرکت بازرگانی داری سه سطح دسترسی مختلف است سطح دسترسی مشتری ، این پروژه به بررسی مدل مفهومی سیستم انبار کارخانه صنایع غذایی و مدل مفهومی سیستم شرکت بازرگانی صنایع غذایی سطح دسترسی کارمند فروش، سطح دسترسی مدیر شرکتدر سطح دسترسی مشتری ، همه افراد خصوصا مشتریان شرکت می توانند لیست محصولات قابل عرضه و فروش […]

مقاله آموزش نظریه ذهن بر ارتقاء سطوح نظریه ذهن دانش آموزان کم توان ذهنی

در پژوهش حاضر ویژگیهای روان سنجی تکالیف باور کاذب بر روی کودکان مورد بررسی قرار گرفت.اعتبار ابزارها با استفاده از دو شیوه بین نمره گذار71و باز آزمایی‌ بررسی شد.علی رغم آنکه کودکان ن ش به لحاظ محدودیتهای ارتباطی جزء کودکان‌ سخت آزمون هستند،ولی میزان توافق دو آزمونگر در ارزیابی کودکان ناشنوای مطالعه‌ مقدماتی‌81حاکی از بالا […]

مقاله بازاریابی الکترونیکی

فروش آنلاين از لحاظ اقتصادي داراي عملكرد مطلوبي است نتايج بدست آمده از مشاهدات پژوهشگران و نيز اطلاعاتي كه از مصاحبه ها بدست آمده است، بيانگر اين مطلب است كه بحث فروش آنلاين در حال حاضر از لحاظ اقتصادي داراي عملكرد كاملا مطلوبي نيست.بازدهي اقتصادي اين بخش تا حدي است كه هزينه ها را پاسخ […]

مقاله طراحی آموزشی بهبود سازگاری کارمندان جدید با شرایط کار

در لغتنامه دهخدا، سازگاري؛ موافقت در كار، حسن سلوك و در مقابل ناسازگاري؛‌ بدسلوكي، بدرفتاري و سازگاري نكردن معني شده است. مفهوم سازگاری از واژه انطباق در زیست شناسی گرفته شده که یکی از پایه های نظریه تکاملی داروین 1895است و به ساختارهای بیولوژیکی و فرایند هایی که زنده ماندن انواع را تسهیل می کند، […]

مقاله نهادگرایی در نظریه سازمان و انتخاب محیطی (اکولوژی جمعیت)

در این مقله به دو موضوع نهاد گرایی در نظریه سازمان و انتخاب محیطی یا تغییر تطبیقی می پردازیم در پاسخ به بسیاری از سوال ها که نهاد ها چیستند؟ چگونه مشروعیت می یابند؟ چگونه تغییر می کنند؟ در مورد نهاد گرایی باید گفت به دو بحث نهاد گرایی قدیم و جدید تقسیم می شود. […]

تحقیق بررسی موضع اسلام پیرامون حقوق جنگ بشردوستانه

در پژوهش حاضر که دردو فصل تدوین یافته در مقدمه به تعریف موضوع،اهداف، فایده، تاریخچه و ضرورت پردازش به موضوع حقوق جنگ در اسلام پرداخته شده سپس در فصل اول در قالب دو گفتار سوال و فرضیه تحقیق پیرامون کامل بودن و کارآمدی حقوق جنگ در اسلام مورد اشاره واقع شده در پی آن فصل […]

پایان نامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و رهبری تحول آفرین

این تحقیق با هدف بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و رهبری تحول آفرین کارکنان کارخانه قند مرودشت،  انجام شده است. جامعه این پژوهش کلیه کارکنان کارخانه قند شهر مرودشت بود که تعداد انها 83 نفر گزارش شده است و نمونه مورد مطالعه 70 نفر از این کارکنان بودند به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار استفاده شده […]