پایان نامه توابع خاص حساب کسری

معادلات دیفرانسیل کسری یک تعمیم از معادلات دیفرانسیل توابع و انتگرال گیری معمولی از درجات غیر صحیح دلخواه است. مبدأ حساب کسری به «نیوتن» و «لا یبینز» در قرن هفتم بر می‌گردد.حساب کسری به طور گسترده و کارآمد در توصیف بسیاری از پدیده های موجود در مهندسی، فیزیک، اقتصاد و علوم مورد استفاده قرار می‌گیرد. […]

پایان نامه راه حل هایی برای معادلات دیفرانسیل

در این پایان نامه به بحث درباره وجود و یگانگی راه حلی برای معادلات دیفرانسیل تأخیری و معمولی ریاضی با درجه کسری می‌پردازیم. ما نتایجمان را روی انواع ساده مدل “لوتکا وولترا” به کار می‌بریم. پایان نامه وجود راه حل هایی برای معادلات دیفرانسیل تأخیری و معمولی با درجه کسری و کاربردهای آن در قالب فایل […]