مقاله شبیه سازی ماشین القایی متصل به شبکه شین بینهایت

در این مقاله سعی بر شبیه سازی رفتار موتور القایی شبکه شین در مختصات qd0 تحت شرایط بی باری، بارداری و اتصال کوتاه سه فاز بود. شبیه سازی ها توسط نرم افزار MATLAB انجام شد. نتایج شبیه سازی بر کارا بودن استفاده از مختصات دو محوری و قابلیت آن در  شرایط دینامیکی موتور صحه گذاشت. دیده […]

مقاله تأثیرات تشعشع لیزری بر ناخالصی در نقطه کوانتومی کروی

تحقیق پیرامون تأثیرات تشعشع لیزری یک ناخالصی هیدروژنیک در یک نقطه کوانتومی کروی با استفاده از روش قطری ماتریکس انجام شده است. انرژی های پیوندی، ضرایب جذب نوری و همچنین شاخص انکسار بین حالت پایه و اولین حالت برانگیخته بر مبنای انرژی های محاسبه شده وهمچنین توابع موجی بررسی گردیده است. دریافته ایم که دامنه […]

مقاله تعاریف و کمیتهای اصلی روشنایی

شدت نور و نیروی نور تابیده شده از منبع نور را به دست می دهد. شدت نور روشنایی منبع عادی درانواع  زاویه های متفاوت است در ابتدا که شمع جهت روشنایی مورد استفاده قرار می گرفت شدت نور یک شمع استاندارد در صفحه افق به عنوان واحد شدت نور مورد  استفاده قرارگرفت که با K مشخص  می […]

کارآموزی بررسی سیستم حسابداری شرکتهای تعاونی

اگر چه سیستم حسابداری مکانیزه مشکلاتی برای حسابداران و حسابرسان بوجود آورده  اما در عوض سرعت کار و کیفیت سیستم حسابداری و حسابرسی را بهبود بخشیده و به استفاده کنندگان این امکان را می دهد که اطلاعاتی در کمترین زمان و با کیفیت بهتر دسترسی داشته باشند. در این سیستم در شرکتهای تعاونی رواج بیشتری […]

تحقیق منابع قانونگذاری تفویضی در حقوق انگلیس

علاوه بر قوانین خاصی که اختیار تصویب برخی از قوانین مقررات تفویضی را به ملکه واگذار می‌کند و یا برخی از اصول کامن‌لا که این صلاحیت را برای ملکه یا پادشاه انگلستان اعطاء کرده است (گرچه در حال حاضر از دامنه اعمال این اصول بسیار کاسته شده است)، در مورد قانونگذاری تفویضی وزراء باید گفت، […]

تحقیق ریخته گری رشته مهندسی متالوژی

شبکه هدایت کننده ای است که از طریق آن فلز مذاب وارد محفظه قالب گردیده و جریان مذاب در آن تا پر شدن محفظه قالب به گونه ای ادامه می یابد که قادر به نهایی شکل قطعه ریخته گی با خواص تعیین شده برای آن باشداجزاء اصلی یک سیستم راهگاهی ساده برای قالبی با خط […]

تحقیق معزل حقوق بشر رشته حقوق

در خلال جنگ جهانی، دوم بسیاری از کشورهایی که با آلمان هیتلری می جنگیدند به این نتیجه رسیدند که لازم است پس از جنگ یک سازمان بین المللی ایجاد شود تا صلح و امنیت بین المللی را ارتقا بخشد. از نخستین ایده های آن سازمان، یعنی سازمان ملل متحد، این بود که ارتقای حقوق بشر […]

روش تحقیق شرایط لازمه و شرایط خاص انعقاد عقد جعاله

جعاله در قانون مدنی ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده است. بنابراین از عمل حقوقی جعاله که در گذشته منحصرا برای امور جزیی مانند اشیای گم شده استفاده می شد. امروزه با رشد و توسعه جامعه و پیچیده شدن روابط اجتماعی می توان از آن برای فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی […]

مقاله انواع مقاصد انسان رشته معارف و علوم دینی

مقصد ابتدایی مانند تهیه وسیله زندگی برای انسان است مثل بهداشت، خوراک، مسکنمقصد متوسط هدف‌هایی است که برای رسیدن به کمال مانند تحصیل علم و معرفت، برای رسیدن به شناخت و عرفان خداوند و یا اقسام عبادت‌ها مثل نمای، روزه و حج و . . .، و یا برای رسیدن به قرب لهی انجام می‌گیرد.مقصد […]

کارآموزی بررسی سیستم حسابداری اداره تامین اجتماعی

امروزه یکی از موضوع های مورد توجه کشورها ، تحقیق عدالت اجتماعی ، برابری و دستیابی به امکانات اجتماعی و اقتصادی است عدالت و برابری اجتماعی موضوعی نیست که فقط کشورهای سوسیالیستی مطرح شده باشد ، بلکه تعامل های سرمایه گذاری در این خصوص مصمم ترند و این امر پایدار تحقق یافته است . کارآموزی بررسی سیستم حسابداری اداره […]