روش تحقیق تطبیق نظارت قضایی نظام اداری

با مقایسه نظارت قضایی در نظام اداری ایران و  ایلات متحده آمریکا، نتایج تحقیق نشان می دهد نظام حقوقی، افراد ناظر بر مسائل قضایی و شکایات نظام اداری در این دو کشور با یکدیگر تفاوت دارند، در نظام حقوقی ایران، مساله نظارت بر عهده قوه قضایه است و قضات نظارت بر نظام اداری، زیر نظر […]

روش تحقیق عقد ضمان رشته حقوق

تعهد شخص نسبت به مالی که به آن مدیون نیست؛ ضمان در این معنی، یکی از عقود معینه است که به آن ضمان به معنای اخص نیز گفته می‏شود و گاهی نیز ضمان بر مفهوم جامع‏تر از مفهوم نخست اطلاق می‏گردد، که شامل تعهد شخص نسبت به مال یا نفس خواهد بود که در این […]

مقاله ترک الکتریکی رشته مکانیک

ابزار تنظیم  ترک الکتریکی ، اجازه ی عملیاتهای کنترل، شناسایی و حفاظت را می دهد طوریکه این عملیاتها در کنار هم نیازهای سیاست یا مکان را برآورده میکنند. مهم است که قبل از اینکه دستگاه راه انداز به کار گرفته شود تمامی تنظیم های دستگاه راه انداز از لحاظ سازگاری با روند و نیازهای سیستم کنترل […]

روش تحقیق هیئت منصفه در ایتالیا

طبق قوانین جدید دادگاههای ایتالیا که شباهت زیادی در این زمینه با کشور امریکا دارد، هیئت ژوری از ۱۲ نفر تشکیل می شود که معمولا  ۶ نفر مرد و ۶ نفر زن می باشند. انتخاب هیت ژوری بعهده دیوان عالی قضایی است که بر حسب تصادفی از میان مردم انتخاب می شوند. معمولا دادگاههای کوچک […]

مقاله پمپ های سوخت (بنزینی) رشته مکانیک

هر تعدیل در ترکیب سوخت کاربراتور در این نوع محدود کننده مربوط به کاسه است .در هیچ شرایطی امکان ندارد که قدرت دریه را مشخص کرد و محدود کننده متوقف می شود. یک حرکت رضایت بخش در این بخشها بدست می آید .علاوه بر این محدود کننده ها نمی توان نیاز به تعدیل سرعت و […]

مقاله انواع بلبرینگهای (رولربیرینگ) غلتشی رشته مکانیک

یک رولربیرینگ کروی دو ردیف رولر بشکه ای دارد که به صورت زاویه دار داخل رینگها قرار گرفته اند به صورتی که راستای محور دوران رولرها راستای محور دوران رینگها را قطع می نماید . مشابه مدل یک ردیفه محل تماس رولرها در رینگ خارجی به شکل کروی ساخته شده است، که این مسئله باعث […]

تحقیق کامپیوتر در رفتارهای انسانی

درک دانشجویان از یادگیری گروهی ، فردی و کسب اطلاعات در دو شیوه یادگیری اینترنتی و سنتی .هدف این تحقیق بررسی درک دانش جویان از جنبه یادگیری یعنی یادگیری گروهی ،(SRl) فردی و کسب اطلاعات (TS) در دو شیوه یادگیری سنتی رودرو و یادگیری اینترنتی می باشد . یک پرسشنامه چند بخشی برای ارزش یابی […]

روش تحقیق بررسی علل افسردگی در زنان

افسردگی یک اختلال عاطفی است که در بعد عواطف فرد اختلال ایجاد می کند. افسردگی می تواند هم دلایل بیرونی و محیطی و هم علل ژنی و درونی داشته باشد. به لحاظ ژنی هورمونها تغییراتی در بدن ایجاد می کند. در زبان روزمره، از کلمه افسرده جهت توصیف تعدادی از احساسات غم، ناکامی، یاس، و شاید […]

روش تحقیق عوامل موثر در بهره وری نیروی انسانی(بخش صنعتی)

اطلاعات موجود حاکی از آن است که این شرکت از نظر میزان بهره وری نیروی انسانی مدیریت صنعتی ( بازده حقوق ) در سال های مورد مطالعه از جایگاه دوم به جایگاه آخر سقوط کرده است .شرکت مرتب متوسط انگیزه های پرداختی به کارکنانش را حدود ۱۰% افزایش داده است .جدول مربوطه نشان می دهد […]

روش تحقیق بررسی اثر درصد افزایش سود انباشته

با توجه به نتایج به دست آمده از دو نمونه مشخص می گردد که نمی توان این فرضیه را که رابطه مستقیم و یا معکوسی بین درصد افزایش سود انباشته و درصد افزایش EBIT  سال بعد به کل شرکت های موجود در بورس تعمیم داد و در صنایع مختلف با توجه به شرایط مختلف نتایج […]