روش تحقیق کاربرد های صلح آمیز انرژی هسته ای در پزشکی

انرژی هسته ای  تنها  برای ساخت بمب های هسته ای نمی باشد بلکه این انرژی کاربرد های صلح آمیز فراوانی دارد که در زمینه های گوناگون می توان از آن بهره گرفت و استفاده های فراوان آن نیز در زمینه پزشکی بسیار قابل توجه است که می توان سالانه جان افراد بسیاری را نجات داد.البته […]

مقاله اثر خستگی در میکرو ساختار چدن داکتیل آستمپر شده

نتایج دمای آستمپرینگ بالا که در تولید باعث کم شدن بنیت می شود مربوط به نرمی، سختی و مقدار معیوب اغماض شده می شود.گرچه این چنین فلز برای پوشش و حالت سرویس میل بادامک مناسب نیست و در نتیجه دمای کم آستمپرینگ برای تشخیص رفتار خستگی و سختی چدنهای ADI است. و آن عیب اغماض […]

روش تحقیق بررسی میزان افسردگی فرزندان شاهد و غیر شاهد

بررسی یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که علائم جسمانی فرزندان جانبازان اعصاب و روان و فرزندان افراد عادی تفاوت معنی داری وجود ندارد که فرض ۱ تائید نشده استفرضیه  بیان می گند در مشکلات خواب تفاوت معنی داری بین فرزندان جانبازان اعصاب و روان و فرزندان افراد عادی وجود ندارد که فرضیه دوم […]

روش تحقیق بررسی عوامل خانوادگی بر تکرار پایه دانش آموزان

همانطور که می دانیم افت تحصیلی با نظامهای آموزشی، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی و شخصیت فرد در ارتباط بوده و تأثیر تعاملی عوامل مختلف باعث بوجود آمدن آن می شود. پس در یک نگاه کلی باید عوامل عدیده ای را برای این مسئله در نظر گرفت.پژوهشهای انجام شده در ایران نیز به نقش عوامل فوق در […]

روش تحقیق انرژی هسته ای و کاربرد آن در کشاورزی

دانشمندان علوم اقتصادی واجتماعی  پنج عامل رابه عنوان منابع تولید ارزش افزوده مطرح نموده اند که یکی از آنها دانشی است که درطول زمان هر چه به زمان حال نزدیک تر می شویم نقشی محوری در بشردر میان دیگر منابع موثر در تولید دارد به نحوی که اقتصاد امروز حاکم در جهان را اقتصاد اطلاعاتی […]

روش تحقیق عوامل مؤثر بر میزان رضایت شغلی مدیران آموزش

امروزه نگرش  و تعریف از کار و رضایت شغلی متفاوت است. اقتصاد دانان کار را وسیله ای برای بدست آوردن استقلال مادی و ارضای نیازهای مادی می دانند. جامعه شناسان کار را  ارتباط با جامعه، همانند ی با گروه، تثبیت روابط اجتماعی و موثر در بدست آوردن هویت  و رضایت شغلی میداند. به نظر روانشناسان کار جوابگو برای […]

روش تحقیق اعتیاد (جرم یا بیماری)

اعتیاد و وابستگی به مواد مخدر و روان گردان پدیدۀ مصیبت آفرینی است که از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و بهداشتی جامعه را تهدید می کند. در دو دهۀ اخیر، عمدۀ منابع، امکانات، فرصت ها و تلاش‏ها در راستای مبارزه با  اعتیاد به کار گرفته شده است. دو دیدگاه اصلی حاکم بر […]

روش تحقیق بررسی رفتار معلم در یادگیری دانش آموز

در این  روش تحقیق ابتدا به بیان مسئله و هدف و ضرورت تحقیق پرداخته، آنگاه واژه های تحقیق را توضیح داده سپس در فصل دوم به پیشینه تحقیق پرداخته و در فصل سوم مجموعه آماری خود را معرفی و پرسشنامه تهیه شده را ضمیمه نموده و به تحلیل و استنتاج پرداخته و در پایان نتیجه […]

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک عمومی

موضوع آزمایش: یادگیری و نحوه استفاده از دستگاه اندازه گیری (کولیکس – ریز سنج – ترازوی دیجیتالی. ترازوی مکانیکی) و بدست آوردن چگالی اجسام. افراد گروه: هدف از آزمایش: نحوه استفاده از وسایل اندازه گیری و بدست آوردن چگالی اجسام هم جنس. وسایل مورد نیاز و دقت آنها: کولیکس با دقت اندازه گیری ۰٫۰۲ mm […]

روش تحقیق سلامت روان دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری

با توجه به  روش تحقیق یک فرضیه در نظر گرفته شد و به آن پاسخ داده شد. نتیجه نهایی به این قرار است.در فرضیه تحقیق به دنبال آن بودیم که ببینیم فرضیه تحقیق: سوء مصرف مواد در دانشجویان سیگاری در مقایسه با دانشجویان غیر سیگاری میزان بهداشت روانی را بطور معنی داری کاهش می دهد […]