مقاله داوری تجارت بین الملل و داخلی

تحقیق و مقاله داوری تجارت بین الملل و داخلی در فرمت فایل word تهیه شده و در ۴۴ صفحه آماده پرینت و ویرایش میباشد.این مقاله مناسب برای دانشجویان رشته حقوق (بین الملل و داخلی) میباشد این مقاله به بررسی تجارت و داوری بین الملل و تجارت داخلی و ماهیت حقوقی تجاری بین الملل  و داخلی و به مقایسه آنها میپردازد […]

مقاله نظریه ذهن رشته روانشناسی

تحقیق و مقاله نظریه ذهن در فرمت فایل word تهیه شده و در ۴۹ صفحه آماده پرینت و ویرایش میباشد.این مقاله مناسب برای دانشجویان رشته روانشناسی میباشد این مقاله به بررسی نظریه ذهن و کلیات و تعاریف را مورد بررسی قرار میدهد در ادامه به خلاصه ای از عناوین و متون مقاله اصلی میپردازیم تا در صورت نیاز […]

مقاله تابعیت افراد در حقوق بین الملل

تحقیق و مقاله تابعیت افراد در حقوق بین الملل در فرمت فایل word تهیه شده و در ۵۰ صفحه آماده پرینت و ویرایش میباشد.این مقاله مناسب برای دانشجویان رشته حقوق در بخش تعریف تابعیت از این مباحث گفتگو خواهد شد: از دیدگاه کلی و عمومی,تابعیت اشخاص حقیقی,از این جهت که”تعلق حقوق شخص است به جمعیت تشکیل دهنده دولت.”پس از تعریف تابعیت […]

مقاله نظرهای کاربردی ریکلوزر خلاء سه فازی

تحقیق و مقاله نظر های کاربردی ریکلوزر خلاء سه فازی در فرمت فایل word تهیه شده و در ۱۱ صفحه آماده پرینت و ویرایش میباشد.این مقاله مناسب برای دانشجویان رشته فنی مهندسی و مکانیک میباشد هدف از انجام این تحقیق، بررسی و مطالعه زمانی که برای سوییچینگ بانک خازن استفاده می شود . برای مشخص کردن عملکرد ریکلوز آزمایشات در و […]

مقاله تکنولوژی حمل و نقل کالا بر اقتصاد دریایی ایران

تحقیق و  مقاله تکنولوژیکی حمل و نقل کالا بر اقتصاد دریایی ایران در فرمت فایل word تهیه شده و در ۲۷صفحه آماده پرینت و ویرایش میباشد. در این مقاله سعی شده است فاکتورهای موثر در عرضه و تقاضا کالا و از جمله کانتینر و اثرات آن بر اقتصاد دریایی در ایران مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.در […]

مقاله اراضی ملی نظام حقوقی ایران

تحقیق و مقاله اراضی ملی نظام حقوقی ایران در فرمت فایل word تهیه شده و در ۴۳ صفحه آماده پرینت و ویرایش میباشد.این مقاله مناسب برای دانشجویان علوم انسانی میباشد هدف از انجام این تحقیق، بررسی و مطالعه پیرامون تصرف اراضی ملی شده غیر قطعی است. به منظور بررسی بررسی موضوع، تلاش شده است تا ابتدا در فصل اول […]

مقاله ارش (دیه) رشته ی حقوق

تحقیق و مقاله ارش (دیه)در فرمت فایل word تهیه شده و در ۳۷ صفحه آماده پرینت و ویرایش میباشد.این مقاله مناسب برای دانشجویان رشته حقوق و علوم انسانی میباشد سیر مباحث در مقاله چنین است که ابتدا از مفهوم ارش و مقایسه آن با مفاهیم مشابه(الف)و پیش‌فرض‌ها(ب)و سپس از ماهیت قاعده (ج)و مستندات آن(د)بحث مى‌شود.آن‌گاه به […]

مقاله هوش معنوی و وجدان کاری

تحقیق و مقاله هوش معنوی و وجدان کاری در فرمت فایل word تهیه شده و در ۷۱ صفحه آماده پرینت و ویرایش میباشد.این مقاله مناسب برای دانشجویان رشته روانشناسی و علوم انسانی میباشد در این تحقیق تلاش می شود، ضمن بیان مفهوم و نظرات پیرامون هوش معنوی مساله وجدان کاری و مفاهیم  در ادامه به چکیده هایی از […]

مقاله توریسم رشته مدیریت جهانگردی

تحقیق و مقاله توریسم در فرمت فایل word تهیه شده و در ۲۱ صفحه آماده ویرایش پرینت میباشد.این مقاله مناسب برای دانشجویان رشته مدیریت جهانگردی میباشد این تحقیق مشکلات و مسایل توریسم را مورد بررسی قرار داده است و در ادامه به چکیده هایی از عناوین و متن های تحقیق اصلی میپردازیم. برای تهیه مقاله به صورت کامل […]

مقاله کیفیت زندگی کاری کارکنان اتکا

تحقیق و مقاله کیفیت زندگی کاری کارکنان اتکا در فرمت فایل word تهیه شده و در ۱۰۹صفحه آماده پرینت میباشد.این مقاله مناسب برای دانشجویان رشته های علوم انسانی(جامعه شناسی و…),میباشد این تحقیق به بررسی کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی تحلیل همه جانبه و بهبود زندگی کاری و کارکنان اتکا را مورد بررسی قرار داده است و در […]