گزارش کار ترانس جریان خشک(سطوح ولتاژ ۳۶-۱۲کیلو وات)

اصولاً کاربرد ترانس ها برای جدا کردن مدارهای حفاظتی و اندازه گیری از قسمت فشار قوی و تبدیل مقادیر جریان به میزان مورد نیاز دستگاههای اندازه گیری و حفاظتی استفاده می شود .گزارش کار ترانس جریان خشک سطوح ولتاژ ۳۶-۱۲ کیلو وات قابل استفاده برای تکمیل گزارش کارآموزی و پایان نامه یا مقاله میباشد.

مدار ترانس راه اندازی موتور سه فاز سنکرون از یک نقطه :

در مدار قدرت ابتدا سر راه هر یک از فازها یک فیوز قرار می دهیم که مقدار جریان انتخابی فیوز ۲ تا ۵/۲ برابر جریان نامی موتور سه فاز مورد نظر خواهد بود سپس از خروجی فیوزها وارد تیغه های قدرت کنتاکتور که شماره ها ۱و ۲و ۳ می باشد  می شود و کنتاکتور به عنوان یک کلید مغناطیسی که قابلیت فرمان پذیری را دارد عمل می کند سپس از سر دیگر کنتاکتهای قدرت کنتاکتور C1 یا به عبارت دیگر از خروجی تیغه های قدرت کنتاکتور C1 که شماره های ۴و ۵ و۶ می باشد خارج شده و وارد بی متال می گردد . لازم به ذکر است که جریان انتخابی برای تنظیم بی متالی در صورتی که در سر راه جریان فاز موتور قرار بگیرد یا ۵۸/۰ جریان نامی موتور تنظیم می شود این موضوع برای راه اندازی موتورهای آسنکرون در حالت ستاره مثلث بوسیله کنتاکتورها بیشتر محسوس خواهد بود . سپس از خروجی بی متال وارد سرهای U, V, W موتور سه فاز می گردد در اینجا نیز موتور سه فاز فوق می بایست با توجه به پلاک موتور به حالت ستاره مثلث مستقیم در داخل جعبه کلمب اتصال یابد مدار فرمان شکل مقابل نیز به صورت تک فاز می باشد و از یکی از فاز ها جهت تغذیه مدار فرمان استفاده می کنند . در مدار فرمان فوق ابتدا فاز R وارد فیوز می شود که از آنجائیکه بوبین کنتاکتور ها جریان زیادی مصرف نمی کنند اکثراً مقدار جریان این فیوز ۴A در نظر گرفته می شود پس از خروجی فیوز وارد بی متال شده و از خروجی بی متال وارد شاستی استپ b2 می گردد و از خروجی آن وارد شاسی استارت b1 می شود و از انجا به سر ورودی بوبین کنتاکتور متصل می شود . در مدار فرمان فوق بازدن شاستی b1 کنتاکتور C1 عمل کرده و تیغه نگهدارنده C1 خود را می بندد و پس از رها کردن شاستی C1 عمل کرده و تیغه نگهدارنده C1 خود را می بندد و پس از رها کردن شاستی b1 جریان بوبین کنتاکتور C1 از طریق تیغه نگهدارنده خودش تامین می شود و به صورت دائم به حالت جذب باقی می ماند جهت خاموش کردن کنتاکتور و در نتیجه موتور سه فاز فوق می بایست از شاستی استپ b2 استفاده نمود با فشار دادن این شستی جریان برق کنتاکتور C1 برای چند لحظه قطه شده و کنتاکتور فوق خاموش می شود و تیغه نگهدارنده C1 با آن مجدداً به حالت باز در می آید و با رها کردن شستی b2 کنتاکتور فوق به حال خاموش باقی می ماند شایان ذکر است در رسم مدارهای فرمان و قدرت نمایش کنتاکتهای کنتاکتور همیشه حالت کنتاکتها در وضعیت خاموش آن کشیده می شود .

استفاده از این دستگاه یک مزایای خاص برای کنتورهای اکتیو و راکتیو که این مزایا عبارتند از :

 • آزمایش کنتورهای سه فاز اکتیو و راکتیو و انواع کنتورهای تکفاز (دیجیتال ، الکترومکانیکی و مکانیکی )
 • آزمایش CT .
 • عیب یابی مدارهای تغذیه کننده کنتورهای دیماندی .
 • آزمایش کنتورهای نصب شده به صورت ستاره یا مثلث .
 • آزمایش سریع کنتورها در کوتاه ترین زمان ممکن بدون نیاز به قطع توان مصرفی مشترک و بدون نیاز به انتقال کنتور به آزمایشگاه .
 • آزمایش کنتور با وجود نوسان بار
 • به حداقل رساندن خطای کاربر در حین مراحل آزمایش
 • آزمایش دیماندمتر
 • چاپ جداول تست به کمک نرم افزار
 • امکان دسترسی به نتایج آزمایش کنتورها در نرم افزار های فعلی شرکت های توزیع .
 • حذف جداول بازرسی تابلو مشترکین با استفاده از نرم افزار طراحی شده .

در شرکت نوروز پیمان در بعضی از مواقع ولی به صورت خیلی اندک اتفاق افتاد که برای راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز کاری انجام شود ولی چند موردی که تابلو های برق را نصب کردیم را در زیر به نحوه نصب و راه اندازی را نوشت و شکل مدار فرمان و مدار قدرت را در زیر آورده ام .

بخش هایی از گزارش کار ترانس
بخش هایی از گزارش کار ترانس

راه اندازی دو الکترو موتور سه فاز به صورت یکی پس از دیگری :

در صنعت مواردی پیش می آید که لازم است موتور دوم حتماً بعد از راه اندازی موتور اول قابلیت روشن شدن داشته باشد برای برآوردن منظور فوق می توان از مدار فرمان شکل بعد از استفاده نمود البته در مدار فرمان فوق راه اندازی دو الکترو موتور سه فاز به صورت یکی پس از دیگری ترسیم گردیده است ولی برای تعداد بیشتر موتور ها نیز می توان همانند مدار فرمان فوق به صورت مشابه اعمال فوق راتکرار نمود .در مدار شکل فوق بازدن شستی b1 موتور اول با جذب شدن کنتاکتور c1وارد مدار می شود و کنتاکت نگهدارنده c1 خود را می بندد و کنتاکت c1 بار دوم خود را نیز که با کنتاکت c2 سری شده است می بندد .در این زمان است که با فشار دادن شاستی b3 می توان موتور دوم را با جذب شدن کنتاکتور c2 راه اندازی نمود . پس از وصل شدن کنتاکتور c1 کنتاکتور c2 وارد مدار می شود همچنین اگر در یک زمان هر دو شاستی استارت b1,b3 را با هم فشار دهیم باز هم اول کنتاکتور c1 جذب شده و سپس کنتاکتور c2 وارد مدار می شود در مدار فوق اگر کنتاکتور c1 بنا به دلایلی از قبیل خرابی و یا قطع شدگی وارد مدار شود کنتاکتور c2 یه هیچ وجه با فشار دادن شاستی b3 واردمدار نخواهد شد که که این موضوع یکی دیگر از مزایای مدار یکی پس از دیگری رسم شده می باشد . همچنین مدارهای قدرت موتورهای فوق نیز مانند حالتهای توضیح داده شده در قبل می باشد .

راه اندازی دو الکترو موتور سه فازه آسنکرون به صورت یکی به جای دیگری :

در برخی از موارد لازم است که چند الکترو موتور به گونه ای کار کنند که با روشن شدن الکترو موتور دوم الکترو موتور قبل یا اول از مدار خارج گردد برای انجام چنین کاری از مدار یکی به جای دیگری استفاده می شود . برای تعداد بیشتری از الکتروموتورها نیز می توان استفاده نمود فقط در مدار فرمان آن می بایست طراحی را تکرار نمود .در مدار فرمان ترسیم شده ی مربوط یکی به جای دیگری با فشار دادن شاستی b1 کنتاکتور c1 جذب کرده و تیغه ی نگهدارنده ی c1 خود را می بندد بدین ترتیب الکتروموتور اول وارد مدار می شود با فشار دادن شاستی b3 کنتاکتور c2 وارد مدار شده و تیغه ی نگهدارنده ی باز c2 خود را بسته و تیغه ی بسته c2 خود را که سر راه کنتاکتور c1 قرار گرفته بود باز می کند بدین ترتیب الکتروموتور دوم وارد مدار شده و الکتروموتور اول از مدار خارج می گردد . در مدار قدرت نیز دو الکترو موتور کاملاً مجزا به صورت منفرد به شبکه متصل می شوند و دارای فیوزها و بی متالهای مربوط به خود می باشند .در مواقعی که فیوز ترانس ها و یا فیوز خط می سوزد باید بوسیله چوب پرش فیوزها را از درون کت اوت در آورده و فیوز مربوط به آن سر خط و یا ترانس بستگی به آمپری که خط می کشد را دارد را نصب می کنیم و یا برای جمپر سوختگی کلید خروجی و فشار متوسط و یا سیم بریدگی فشار متوسط و ضعیف از گرو عملیاتی برق بخش سوسن که زیر نظر شرکت نوروز پیمان اداره می شود برای رفع این عیبها استفاده می شود و بعد از اتمام کار بوسیله کارکنان گروه عملیاتی گزارش به اتاق رادیو داده می شود و نوع کارکرد و عملکرد در گزارش نوشته می شود که یک برگ از گزارش کاری که در موقع کارآموزی نوشته ام را ضمیمه کرده ام .

برای تعمیر و سرویس ترانس های کاهنده توزیع در شبکه سازی شهرها و روستاها که بعد از چندین سال متوالی باید سرویس شوند یک سری عملیات بر روی ترانس باید انجام شود که لیست این کارها توسط سازمان به گروه داده می شود و طبق آن فهرست ترانس سرویس خواهد شد که شرح عملیات آن از قبیل :

شستشوی بدنه ۲- شستشوی بوشینگها ۳- تعویض مقره بوشینگ متوسط ۴- تعویض مقره بوشینگ ضعیف ۵- تعویض واشر بوشینگ ضعیف ۶- تعویض واشر بوشینگ ترانس ها  ۷- تعویض و اضافه کردن سیلیگاژن ۸- تعمیر و تعویض کابلشوها ۹- فرم دادن کابل ترانس ها ۱۰- آچار کشی کلنی ۱۱- تعویض و اصلاح بس بار ۱۲- تنظیم جرقه گیر ۱۳- تعویض و باز کلید تیپ ۱۴- تعمیر و اصلاح گراند ۱۵- اضافه کردن روغن ۱۶- زوج کردن کابل ترانس

گزارش کار مدار کنتور تک فاز همراه با مصرف کننده :

ابتدا بر روی تابلو کنتور تک فاز ، فیوز ، جعبه تقسیم ، کلید تک پل و مصرف کننده و یعنی سر پیچ را متصل می کنیم . قبل از سیم کشی کمی کنتور و کار آن را شرح  میدهیم کنتور مقدار برق مصرفی را نشان می دهد و کنتور تک فاز دارای ۶ پیچ می باشد که شماره ۱و۲ به هم ممتصل می باشد یعنی شماره ۲ مسدود است و شماره ۱ ورودی فاز و شماره ۳ خروجی ان می باشد . شماره ۴ نیز ورودی نول و شماره ۶ خروجی نول می باشد.مرحله سیم کشی ابتدا فاز را از کابل اصلی گرفته و به شماره ۱ میدهیم و از شماره ۳ خروجی گرفته و به فیوز اصلی می دهیم از فیوز اصلی نیز به داخل جعبه تقسیم می بریم سپس نول را نیز به ورودی شماره ۴ داده و از خروجی شماره ۶ گرفته و به جعبه تقسیم می بریم .و چون هر زمان که بخواهیم بدانیم که برق در مدار می باشد یا نه از یک لامپ استفاده کرده به طوری سیم کشی می شود که یک فاز از خروجی فیوز گرفته و وارد لامپ  می کنیم و یک نول نیز هم وارد لامپ کرده و لامپ به صورت مداوم در مدار قرار می گیرد و هنگامی که فیوز قطع گردد لامپ نیز خاموش می شود .

گزارش کار یک الکتروموتور چپ گرد و راست گرد ساده :

ابتدا بر روی تابلو چهار عدد فیوز میناتوری – دو عدد کنتاکتور – یک عدد بی متال و یک تخته کام را بر روی تابلو نصب می کنیم سپس از سه عدد فیوز سه فاز به ۵و۳ و۱ کنتاکتور اول داده و دوباره از پلاتین ۱ کنتاکتور اول به ۵ کنتاکتور دوم و از ۳ کنتاکتور دوم از ۵ کنتاکتور اول به ۱ کنتاکتور دوم می دهیم سپس از ۱و ۴ و ۲ کنتاکتور دوم  می دهیم از سه فاز بی متال سه سیم به W,V,U تخته کلم می دهیم . سیم ارت تخته کلم را نیز به ارت اصلی متصل می کنیم سپس نوبت به مدار فرمان می رسد که ابتدا از R فازی به فیوز چهارم داده و از فیوز به ۹۵ بی متال داده و از ۹۶ بی متال به ورودی استپ اول داده و از خروجی آن به ورودی استارد دوم داده و از همان ورودی یک سیم به ورودی استارت سوم و به دو تا سیزده کنتاکتور اول و دوم می دهیم از خروجی استارت دوم به ۱۴ کنتاکتور اول داده و از آن به ۲۱ کنتاکتور دوم و از ۲۲ آن به A1 کنتاکتور اول می دهیم و از خروجی استارت ۳ نیز به ۱۴  کنتاکتور دوم و از آن به ۲۱ کنتاکتور دوم و از ۲۲ آن گرفته و به کنتاکتور اول می دهیم و از نولهای اصلی به ۲ تا A2 دو کنتاکتور می دهیم . وقتی که S2 را فشار دهیم برق به K1 رسیده وتیغه های ۱۴و ۱۳ بسته شده و تیغه ۲۲ و ۲۱ K1 باز میشود بنابراین موتور بصورت راستگرد شروع به حرکت میکند وقتی S3 را فشاردهیم تغیه های۱۴و۱۳ K2 بسته شده و۲۲و۲۱ وK2 باز میشوند و موتور چپگرد است.

فهرست مطالب گزارش کار ترانس جریان خشک(سطوح ولتاژ ۳۶-۱۲کیلو وات) :

 • ترانس های جریان خشک برای سطوح ولتاژ ۳۶-۱۲ کیلو وات
 • استانداردها
 • اجزاء اصلی
 • ترانس فورماتورهای جریان بیرونی برای نصب در نیروگاه های انتقال و توزیع
 • سیم پیچ ها و هسته های ترانس فورماتور
 • نحوه نصب
 • نحوه نگهداری
 • دستگاه تست کنتورهای تک فاز و سه فاز دیماندی (اکتیو – راکتیو)
 • مدار راه اندازی موتور سه فاز سنکرون از یک نقطه
 • راه اندازی دو الکترو موتور سه فاز به صورت یکی پس از دیگری
 • راه اندازی دو الکترو موتور سه فازه آسنکرون به صورت یکی به جای دیگری
 • گزارش کار مدار کنتور تک فاز همراه با مصرف کننده
 • گزارش کار مدار کنتور سه فاز سه سیم
 • گزارش کار مدار کنتور سه فاز چهار سیمه همراه با ۳ مصرف کننده
 • گزارش مدار کنتور تک فاز دو تعرفه ای
 • گزارش کار کنتور سه فاز سیم همراه با دو تعرفه
 • گزارش کار مدار کنتور سه فاز چهار سیم دو تعرفه ای
 • گزارش کار یک الکتروموتور چپ گرد و راست گرد ساده
 • گزارش کار مدار کولر آبی
 • گزارش کار مدار لامپ مهتابی
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش گزارش کار ترانس جریان خشک(سطوح ولتاژ ۳۶-۱۲کیلو وات):
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
60,000RIAL – اضافه‌کردن به سبدخرید
تعداد صفحه: 25
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *