مقاله بررسی کانسارهای سرب رشته زمین شناسی

کانسارهای سرب (Lead)و روی لایه ای شکل در مناطق زمین شناسی  زیر شناسایی شده اند. اتحادجماهیر شوروی، آسیای مرکزی، در نواحی لهستان، بلغارستان، یوگسلاوی، استرالیا، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، ایران، الجزیره، تونس، آمریکا و کانادا.این کانسارها از سنگهای کربناته بسیار ضخیم تشکیل شده اند که سن آنها پالئوزوئیک و به طور کمتر مزوزوئیک می باشد. ساختارها و تشکیلات این کربنات ها ده ها و صدها کیلومتر وسعت دارد و در پلاتفرم رسوبی و قدیمی اپی هر سینین واقع شده است که روی تشکیلات ژئوسینکلینال را می پوشاند.ماده معدنی در بیشتر مواقع شبیه صفحات هماهنگ و یک ساختار عدسی شکل می باشد که در دو مرحله شکل گرفته است. بندرت ماده معدنی دارای ساختار رگه ای و یا لوله ای می باشد. ماده معدنی دارای وسعت قابل ملاحظه ای در جهت امتداد از چند صد متر تا چند کیلومتر می باشد، همچنین در جهت شیب نیز دارای طول ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ متر می‌باشد. ضخامت آن نیز دارای رنج متغیر و از ۵ تا ۲۰۰ متر و بطور میانگین ۱۰ تا ۲۰ متر می باشد.ماده معدنی در ساختار خود دارای عناصر سرب و روی و یا فقط سرب یا روی به طور مجزا می باشد.

نهشته های کواترنر:

آبرفت های کواترنر در برگیرنده سنگریزه ها و طبقه های چندمتری از کربنات های با سیمان شدگی ضعیف به همراه ماتریکس رسی – ماسه ای، پوشش ضخیمی را بر روی قسمت مرکزی ناحیه مهدی آباد پدید‌ آورد که بیشتر کانسار مهدی آباد بطور تقریب ۱۵۰ متر از محدوده آبکده را می پوشاند. تمامی ساختمان ناحیه مهدی آباد یک سین فرم (synform) پهن با محور شمال جنوب است که بطور تقریب با دره آبکوه منطبق است.کانه سرب و روی مهدی آباد به طور عمده در دولومیت سازند تانت و با گسترش محدودتر در پایه سازند آب کوه یافت شده است.

سازند سنگستان و آب کوه:

این سازند توالی یکنواخت و ضخیمی است از سکانس های چندمتری ماسه سنگ با چینه بندی متقاطع و جنوب دانه بندی شده با یک سیمان کربناته، سیلت استون به تورق  شیل خاکستری سبز، سنگ آهک سیلیتی با چینه بندی متقاطع و سنگ آهک بیوکلاسیک ، به همراه اُالیت ها،‌گراول ، گرونوئید و غیره.این سازند در بالای سازند تانت با یک دگرشیبی مشخص شده است این سری های کربناته شامل شیل و مارن دولومیتی، برش دولومیتی، سنگ آهک چرت دار و سنگ آهک سیاه است و کمپلکس پیچیده است که جایی به جای دیگر فرق می کند.

سازند تانت:

مرز میان سازند تانت،‌در برگیرنده بیشترین تمرکزهای کانی با اهمیت اقتصادی و شیل زیرین و سیلت استون سازند سنگستان ناگهانی است و به طور عمده به وسیله یک لایه چندمتری از دولومیکریت بالامیناسیون سیلتی نازک مشخص شده است که یک طبقه بطور کامل واضح را پدیده آورده است. روی آن به وسیله سه ردیف کربناته مقاومت سخت و بستر سازند تانت پوشیده شده است که می‌توان آن را به ۳ واحد سنجش کرد.واحد زیرین: ۲۵ تا ۳۰ متر بستر را در رخنمون در برگیرنده طبقه های سنگ آهک با لایه بندی ضخیم در ژرفا (درچاههای حفاری) سنگ آهک پاراریف بطور کامل دولومیتی شده با تبلور دوباره و نقطه گذاری شده توسط بلورهای میلی متری کربنات آهک.واحد میانی: از ۲۰۰ تا بیش از ۳۲۰ متر ستبرا، شامل دولومیت متخلخل یا توده ای ثانویهواحد بالایی: از حفر تا ۱۰۰ متر بستر شامل طبقه های سنگ آهک توده ای در بعضی از جاها قسمتی دولومیتی شده.

سرب
سرب

زمین شناسی کانسار سرب و روی مهدی‌آباد:

به طور کلی منطق توسط دو گسله بزرگ به سه بلوک بخش می شود. بلوک های شمال خاوری و جنوب باختری که روند تقریبی شمالی جنوبی و شیبی حدود ۳۰ درجه به طرف باختر دارند. بلوک میان یک ناودیس که محور آن شمال جنوبی است و طبقه ها بطور تقریب افقی هستند. در ناحیه معدن یک گوسن (gossan) یافت می شود که بالای آنرا سنگ های آهکی، شیلی و دولومیتی کرتاسه پوشانده و در آن ماسه و شیل و دولومیت های سیلیسی شده وجود دارد.آهک ها، شیل ها، دولومیت های کرتاسه سنگ درون گیر ماده معدنی همی مورفیت (کالامین) هستند.سوای پوشش رسوبی بستر، سنگهایی که در رخنمون آشکار شده اند و همچنین آنهایی که به وسیله حفاری در ناحیه مهدی آباد بریده شده اند همگان وابسته به اوایل کرتاسه هستند که از پائین به بالا شامل سه سازند در نهشته های کواترنر هستند.این کانسارها در ۱۱۵ کیلومتری جنوب شرقی یزد واقع است.جاده معدن از ۸۳ کیلومتری جاده یزد – کرمان در محل مسجد ابوالفضل منشعب می شود. پس از طی مسافت ۱۱ کیلومتر جاده آسفالته و عبور از روستاهای بهادران و مهدی آباد و سپس ۲۳ کیلومتر جاده خاکی از مهدی آباد به سمت شمال شرق به کانسار می رسیم.  کانسار در این عرض جغرافیایی  و طول جغرافیایی  جای گرفته است.

کانسارهای دگرگونی:

کانسارهای دگرگونی سرب و روی در نواحی زیر شناسایی شده اند: در اتحاد جماهیر شوروی و همچنین در کشورهایی از قبیل سوئد، آمریکا ، کانادا ، هندوستان و استرالیا.این کانسارها شامل شیست های دگرگونی پروتروزوئیک و پالئوزوئیک پائینی و همچنین سنگ آهکهای مرمریتیزه شده است که سپرها و چین های قدیمی را تشکیل می دهند، این کانسارها شامل صفحات هم شیب هستند که دارای وسعت چند صد متر تا چند کیلومتر در جهت امتداد و همچنین طول چند صد متر تا ۱۰۰۰ متر در جهت شیب می باشد. ضخامت آنها نیز متغیر و از ۱۰ تا ۱۰۰ متر می باشد.آلتراسیون سنگهای دیواره در اثر دگرسانی باعث ایجاد کریستالیزاسیون مجدد در سنگهای دیواره شده و کانی های اپیدوت – آمفی بولیت ،‌بیوتیت – گارنت،گارنت – آمفی بولیت و گرانولیت را بوجود آورده است.همچنین آلتراسیون در اثر هیدروترمال پدیده های تورمالینی شدن، دولومیتی شدن، سیلیسی شدن، سریزیتی شدن و آلبیتی شدن را در سنگهای دیواره موجب شده است. تشکیل این کانسارها شامل ۲ یا ۳ فاز مختلف می باشد که به ترتیب عبارتنداز:

۱) دگرسانی اولیه

۲) متامورفوژنتیک

۳) مرحله بازسازی

همچنین ۲ ساختار مختلف در مرحله متامورفوژنتیک تشخیص داده می شوند که به شرح زیر می باشد:

۱) تشکیل پیروتیت – پیریت – اسفالریت – گالن در اثر دگرگونی سنگهای کربناته:

۲) تشکیل گالن – اسفالریت – پیروتیت – پیریت در اثر دگرگونی بالای سنگهای سیلیکاته رسوبی

کانسارهای لایه ای شکل:

کانی های اصلی نیز با اسفالریت، گالن و در بعضی مواقع پیریت مشخص می گردد. کانی های گانگ شامل: کلسیت، دولومیت و بندرت باریت می باشد. مارکاسیت، کالکوپیریت و بورنیت کانی های فرعی محسوب می گردند. همچنین کوارتز و فلوریت کانی های فرعی گانگ به حساب می آید.در مورد پیدایش کانسارهای لایه ای سرب و روی تردید و اختلاف نظر وجود دارد تعدادی از دانشمندان معتقدند که این کانسارها دارای منشأ اپی ژنتیک می باشد در حالیکه گروه دیگر معتقدند که این کانسارها در رسوبات سن ژنتیک پیدایش و تکوین شده اند.

عناوینی دیگر از مباحث مقاله بررسی کانسارهای سرب رشته زمین شناسی:

 • کانسارهای مسیوسولفاید
 • کانسارهای استراتاباند
 • کانسارهای زینوترمال
 • کانسارهای مزوترمال
 • کانسارهای هیپوترمال
 • کانسارهای رگه ای
 • کانسارهای اسکارن
 • انواع کانسارهای سرب و روی
 • ژئوشیمی و مینرالوژی روی
 • ژئوشیمی و مینرالوژی سرب
 • تیپ دره می سی سی پی
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله بررسی کانسارهای سرب رشته زمین شناسی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
15,000RIAL – اضافه‌کردن به سبدخرید
تعداد صفحه: 17
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *