کارتحقیقی تصرف عدوانی ورود به ملک دیگری در حقوق موضوعه

کارتحقیقی تصرف عدوانی ورود به ملک دیگری در حقوق موضوعه در قالب فایل ورد ۵۳ صفحه ای آماده ویرایش و پرینت میباشد .در این کارتحقیقی یکی از مباحث مربوط به جرم تصرف عدوانی و ورود به ملک دیگری که همان تفکیک  میان مصداق های آن با توجه به قدمت تاریخی و تجزیه و تحلیل مواد قانونی مورد بحث قرار گرفته است.در ادامه به خلاصه هایی از متون تحقیق میپردازیم تا در صورت لزوم دانلود نمایید.

خلاصه هایی از تصرف عدوانی ورود به ملک دیگری در حقوق موضوعه:

دعوی تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف گذشته مبنی بر اینکه دیگران بدون رضایت صاحب مال غیر منقول را از تصرف دارنده خارج کرده است و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید .که پس از رسیدگی و اثبات ( سبق تصرف مدعی و لحوق تصرف خوانده ) طبق رای پیوست شورا باید حکم به رفع تصرف صادر نماید.

نحوه رسیدگی دعاوی راجع به شروط و تعهدات معاملات:

مثلا اتومبیلی فروخته شده و فروشنده طبق قولنامه متعهد گردیده ظرف یک ماه از تاریخ قولنامه سند اتومبیل را رسما بنام خریدار منتقل نماید و این تعهد را انجام نداده لذا خریدار درخواست الزام فروشنده به انتقال سند اتومبیل را دارد . رسیدگی به دعوای فوق با تقدیم دادخواست الزام فروشنده به انتقال سند اتومبیل را دارد . رسیدگی و استعلام از راهنمایی و رانندگی به عمل می آید .اگر پس از استعلام معلوم شد خوانده رسما مالک اتومبیل نمی باشد . شورا قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید و اگر شرایط و ارکان تحقق بیع و مالکیت خوانده محرز گردید شورا حکم به محکومیت وی صادر خواهد نمود . ۱۱ رسیدگی به دعوای فوق با تقدیم دادخواست از طرف خواهان مبنی بر الزام به انتقال سند رسمی و عنداللزوم استعلامات قانونی صورت گیرد و نهایتا اگر ثابت و معلوم شد که مالک اتومبیل نمی باشد قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید و در صورتی که محرز گردد که بیع گرفته و مالکیت خواهان محرز است رای الزام به انتقال سند زسمی صادر و اعلام می نماید .

اشخاصی که حق در خواست مهر و موم ترکه را دارند:

چون پس از فوت اشخاص ممکن است ترکه ( اموال باقی مانده از متوفی ) در معرض تضییع و تفریط قرار گیرد قانون امور حسبی در خواست مهر و موم ترکه از اشخاصی که خود را ذینفع در آن می دانند پذیرفته و مقرر نموده هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آن ها ، موصی له ( کسی که به نفع او وصیت شده ، طلبکار و متوفی و کسی که از طرف متوفی به عنوان وصی معین شد ) می توانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند.

تصرف عدوانی
تصرف عدوانی

خلع ید در معاملات مشروطی:

تصرف متصرف که مسبوق به معامله شرطیست معتبر است و قبول دعوی خلع ید منوط به اثبات این امر است که در انقضای مدت مقرر در اسناد شرطی ثمن معامله شرطی از طرف مالک دریافت و معامله شرطی فک و ملک هم به تصرف مالک در آمده باشد بایستی دانست که در بیع شرط و یا معاملات شرطی عدم انجام شرط از سوی مشروط علیه حق فسخ را برای مشروط له ایجاد می کند به عنوان مثال در بیع شرط اگر بایع در مدت معین نتواند ثمن را به مشتری رد کند حق فسخ معامله را از دست می دهد و معامله قطعی تلقی می شود و در این موارد اقامه دعوی خلع ید از طرف وی پذیرفته نیست همچنین اگر بایع در مدت معین ثمن را به مشتری رد کند می تواند با استفاده از حق فسخ خود معامله را بر هم زند و مشتری اصولا ملزم به بازگرداندن مبیع است ولی در صورت انکار و امتناع ید وی تبدیل به ضمانی شده و بایع می تواند حکم به رفع تصرف عدوانی و یا خلع ید از مبیع متعلق به حق خود را از داگاه بخواهد اینکه گفته شد تصرف متصرف مسبوق به معاملات شرطی معتبر است چنین توجیه و تفسیر می شود که در معاملات شرطی به مجرد وقوع عقد مشتری مالک بیع می شود اگرچه مالکیت وی کاملا مستقر نیست و متزلزل می باشد ولی همین مالکیت متزلزل هم می تواند دلیل مالکیت مشتری باشد چرا که تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلافش ثابت شود فلذا باید اذعان داشت که درخواست خلع ید از طرف بایع زمانی پذیرفته است که دلایل و مستنداتی به دادگاه ارائه شود که خلاف ادعاهای خوانده را اثبات و از جهتی هم مثبت مالکیت خودش باشد . ضمنا باید دانست اقامه دعوی خلع ید فرع بر مالکیت است به عبارتی خواهان اول باید مالکیت خویش را ثابت نماید تا به دعوی خلع ید رسیدگی و حکم به خلع ید از موضوع متنازع فیه صادر شود . اما نکته دیگر در معاملات شرطی اینست که در ایام معامله شرطی اگر معامله ای از سوی مالک با اشخاص ثالث انجام گیرد مالکیت شخص ثالث می توان گفت ایام شرط متزلزل و وابسته است از این بابت که ممکن است ثمن مورد معامله از سوی مالک به مشتری باز گردانده نشود در این صورت معامله مشرطی قطعی شده و مالکیت شخص ثالث کان لم یکن تلقی خواهد شد و در این حالت هم اقدام شخص ثالث در جهت ارائه دادخواست خع ید وجاهت قانونی ندارد .همچنین اگر در ایام مشروط مالک اصلی فوت کند قبل از فوت اگر از او اقرار نامه ای دال بر فروش ملک از طریق مشروط ی شده باشد و او نیز ثمن معامله بر نگردنده باشد از طرف وراث متوفی اقامه دعوی خلع ید به طرفیت مالک ملک مشروطی اعتبار قانونی نداشته و اقرار نامه مذکور یکی از دلایل مقنن مالک مشروطی است.

دیگر عناوین کارتحقیقی :

 • بررسی تصرف عدوانی در امور کیفری و مدنی
 • جهات شروع به رسیدگی در امور حقوقی و چگونگی آن
 • ارکان تشکیل دهنده تصرف عدوانی
 • دعاوی تصرف در حقوق اسلامی
 • دعاوی تصرف در حقوق جدید ایران
 • قبول دعاوی تصرف
 • سابقه تاریخی دعاوی
 • ترتیب رسیدگی و نحوه رسیدگی عملی به امور حقوقی در شورای حل اختلاف
 • نحوه رسیدگی به دعاوی راجع به اموال منقول
 • نحوه رسیدگی به دعوی راجع به دیون
 • نحوه رسیدگی دعای راجع به منافع
 • نحوه رسیدگی به دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم
 • نحوه رسیدگی به دعوی ضمان قهری
 • بررسی اتلاف , تسبیب واستیفاء
 • درخواست انحصار وراثت و مدارک پیوست آن
 • رسیدگی به درخواست تامین دلیل
 • دعوی خلع ید به استناد سند عادی و مسائل مربوط به آن
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش کارتحقیقی تصرف عدوانی ورود به ملک دیگری در حقوق موضوعه:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 53
قالب: فایل word
توضیحات: فهرست و منبع دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *