کارآموزی عمران رشته مهندسی عمران

همانگونه که در مقدمه گفتیم انسان احتیاج به سرپناه دارد از دوران باستان و قرون گذشته تا به حال این امر همیشگی بوده است.اما مسئله سقف و پشت بام و کف طبقه اول اغلب در اولویت بوده و باید از استحکام و سبکی لازم برخوردار باشد .به نظر من اگر درباره انواع سقف و چگونگی اجرای آنها بخواهیم حرفی بزنیم چنان گسترده است که خود این امر لازم به تحقیقات و آزمایشات فراوانی دارد اما خوشبختانه ما در ایام کارآموزی کاملا با چگونگی اجرای سقف بتنی و کماکم طاق آشنا شده ایم.در چند سال گذشته خیلی کمتر به اجرای سقف توجه شده ، امیدوارم که این کاستی ها به پایان برسد و اجرای سقف پیش ساخته و بتنی هر چه بییشتر تکامل بیابد. به امید آن روز.و به علت اینکه ما در این کارآموزی برای روش پیشگیری در مهندسی عمران از زلزله در شهرداری داشته ایم مطالبی نیز از آن تحقیق را در اینجا بیان کرده ایم و امیدوارم مورد مطالعه قرار بگیرد.

نحوه خراب‌شدن سقفها:

مهمترین نحوه‌ی خرابی سقفهای مسطح گلی با تیر چوبی را به شرح زیر می‌توان دسته بندی کرد:

الف) خرابی ناشی از جداشدن تیرهای چوبی از روی دیوارهای باربر به علت کمبود طول تکیه‌گاه تیرها:در این نحوه از خرابی قسمت اعظم دیوارها پابرجا باقی می‌ماند. تحت اثر زلزله ساختمان به صورت یک داربست (frame) حرکت جانبی می‌نماید. در اثر این حرکت اتصال بین تیرهای سقف و قسمت فوقانی دیوار گسسته شده سپس دیوارهای خشتی در قسمتهای زیر سر تیرهای چوبی در اثر تمرکز خستگی‌های فشار موضعی که ناشی از طول تکیه‌گاه تیرها می‌باشد خرد می‌شوند پس از چند مرتبه حرکت رفت‌و برگشتی سقف سطح باربر زیر تیرها کاملاً خرد می‌شود و سپس یک انتهای تیرهای چوبی سقف پایین افتاده و سقف خراب می‌گردد.

ب) سقوط سقف در اثر خرابی کلی یا جزئی دیوارهای حمال:در این نحوه از خرابی دیوارهای باربر یا دیوارهای بالای درگاه‌ها که تیرهای سقف را تحمل می‌کنند به ترتیبی که قبلاً در مورد نحوه خرابی دیوارهای حمال از تیر چوبی و گل درست شده اند یکپارچه و صلب نمی‌باشد. زیرا تیرهای چوبی فقط بوسیله مصالح گلی که ضعیف و ترد هستند به یکدیگر متصل شده اند. لذا اگر دیوار باربر زیر هر کدام از تیرهای چوبی خراب شود پیوستگی سقف گلی نمی‌تواند نیروی وارد به‌آن تیر را به تیرهای کناری منتقل نماید و لذا آن تیر معمولاً به پایین فرو می‌افتد و آن قسمت از سقف متلاشی می‌گردد. هنگامی که قسمت بزرگی از سقف سقوط می‌کند مصالح گلی روی تیرهای سقف ترک خورده و از هم جدا می‌شوند و باعث متلاشی‌شدن کامل سقف می‌گردند. از نقطه‌نظر نجات افرادی‌که در زیر سقف گیر کرده‌اند متلاشی‌شدن کامل سقف به علت تسهیل عملیات نجات ممکن است سودمند باشد لکن خرابی این نوع سقفهای سنگین و ضخیم باعث خفگی افرادیکه در زیر سقف مانده‌اند می‌گردد. غالباً کلیه حفره‌ها و فضاهایی که برای پناه‌گرفتن یا عبور هوا ممکن است بکار رود بوسیله خرده‌های گل خشک بسته می‌شوند. و باعث خفگی و مرگ سریع کسانی که زیر آوار مانده‌اند می‌شود. بدین‌دلیل هنگام وقوع زلزله خرابی این نوع سقفها در مقام مقایسه با خرابی سقفهای از نوع یکپارچه و صلب به نسبت بیشتر است.

عمران
عمران

نحوه اثر زلزله بر دیوارهای باربر بشرح زیر است:

 • دیوارهای باربر که با سنگ‌های گرد گوشه نامنظم ساخته شده باشند، معمولاً در اثر زلزله کاملاً درهم می‌شکنند و بصورت توده‌ای سنگی درمی‌آیند. دلیل عمده این خرابی، کیفیت بدو غیرقابل قبول ملات، نبودن قفل و بست، عدم اتصال سنگهای نمای خارجی و سنگهای داخل دیوار و پرنبودن کامل فضاهای خالی بین سنگها با ملات است.
 • خرابی ناشی از برش که با ترکهای مورب ضربدری تشخیص داده می‌شوند، این ترکها بر اثر کشش و فشار مورب در داخل عضو ساختمان ایجاد می‌شوند. اینگونه ترکها از گوشه‌ها یا از وسط جرزها شروع می‌شوند و توسعه می‌یابند. ممکن است این قبیل شکستگی‌ها باعث فروریختگی تمام و یا قسمتی از ساختمان گردند.
 • هنگامی‌که نیروی زلزله عمود بر سطح دیوار است ممکن است در اثر خمش خراب شود در این حالت ترکهای ناشی از تنش کششی به صورت قائم در وسط، دو انتها و در گوشه‌های دیوار پدید می‌آید و هرچه طول و دهانه بازشوها بیشتر باشد امکان بروز این نوع خسارت بیشتر است. از آنجا که نیروی زلزله در دو امتداد ساختمان بطور همزمان اثر می‌کند. تنش خمشی و تنش برشی با یکدیگر جمع شده و شکستگی دیوار معمولاً ناشی از ترکیب دو حالت می‌باشد. بنابراین خرابی دیوارها و جرزها نتیجه ترکیب دو عمل خمش و برش است.
 • در ساختمان با پوشش شیروانی، پیشانی مثلثی‌شکل دیوارهای کناری چنانچه بدون مهار و کلاف‌بندی و از مصالح بنائی و غیرمسلح و خشتی و گلی باشند، در برابر نیروی زلزله بسیار ناپایدارند. عمل تیرها که در موقع زلزله مانند چکش بر پیشانی دیوار ضربه می‌زنند باعث در هم‌شکستن بیشتر این قسمت از دیوار می‌گردد.
 • فاصله بین بازشوی فوقانی در یک دیوار از نقاط حساس دیوار به شمار می‌رود. ایجاد ترک در این ناحیه ممکن‌است قبل از ایجاد ترک در جرز بین دوبازشوی هم تراز بروز کند، در عمران برای جلوگیری از بروز این خسارت و توزیع صحیح نیروی برشی در کلیه جرزها یا باید از کلاف بین‌ارمه بین دو بازشوی فوقانی و تحتانی وجود داشته باشد و یا اینکه کف صلب بین دو بازشو قرار داشته باشد.
 • خرابی ناشی از پیچش در ساختمان در کارآموزی عمران : در ساختمانهای غیر قرینه به علت پیچش ساختمان و تولید نیروهای برشی ناشی از پیچش در انحنای ساختمان، ممکن است شکافهای عمیقی در تمام دیوارها ایجاد گردد. این قبیل آسیب‌ها بیشتر در زوایای ساختمان و در محل اتصال دیوارها به یکدیگر بروز می‌کند.برای اینکه در ساختمان پیچش ایجاد نگردد، همانطور که قبلاً دیدیم باید مرکز منحنی اجزای بابر ساختمان بر مرکز ثقل ساختمان منطبق شود.سقفهای مسطح سنگین یا پوشش تیر چوبی و لایه‌های ضخیم گل که بیشتر در روستاها متداولند نیروهای جانبی زیادی را به بالای دیوارها وارد می‌سازند و عموماً در زلزله‌های شدید موجب خرابی کامل ساختمان می‌گردندسقفهای خیلی سبک نیز به علت ناپایداری و جداشدن از دیوارهای محل تکیه‌گاه خود و نداشتن مهار لازم به سهولت فرو می‌ریزند.

  نصب تکیه‌گاههای موقت:

  برای قالب‌بندی سقف تیرچه و بلوک در مهندسی عمران، از یک روش یکنواخت و مشخص استفاده می‌شود که براساس آن در وقت و هزینه قالب‌بندی به مقدار زیادی صرفه‌جویی شده، مشکلات اجرایی کاهش یافته و کار با سرعت بیشتری اجرا می‌شود. بطورکلی، قالب سازه‌ای است که برای نگهداری بتن تازه و خمیری اجرا می‌شود تا پساز بتن‌ریزی، سخت شدن و مقاوم شدن بتن به حد کافی، ساختمان بتنی به فرم قالب و بصورت یکپارچه‌ای درآید. تحمل نیروهای ناشی از وزن خود قالب، بتن، آرماتور و همچنین نیروهای دینامیکی حاصل از عبور و مرور عملیات بتن‌ریزی و غیره، به عهده سازه قالب است.بطوریکه در قسمتهای گذشته دیدیم، در مورد سقف تیرچه و بلوک، قسمت اعظم ازه قالب را خود تیرچه‌ها و بلوکها تشکیل می‌دهند؛ به عبارت دیگر، تیرچه‌ها نقش پشت‌بندهای چوبی قالب کف، و بلوکهای نقش تخته‌های قالب‌بندی کف را ایفا می‌کنند. قالب‌بندی سقف فقط ه نصب چهار تراشهایی به ابعاد مقطع، دست کم ۵×۱۰ سانتیمتر و شمع‌هایی (تکیه‌گاههای موقت) به قطر دست‌کم ۱۰ سانتیمتر خلاصه می‌شود.بطورکلی، چهار تراشها و شمعها باید طوری نصب شوند که بتوانند در مقابل نیروهای وارده مقاومت نمایند. آنها را باید طبق اصول و قواعد مربوط به خود، به یکدیگر متصل کرد. در عمل، شمعها باید بطور محکم و ثابت نصب شده و توسط کوه در جای خود محکم شوند و بادبندهای مناسب برای جذب نیروهای افقی پیش‌بینی و اجرا گردند.

   مباحث هایی دیگر از کارآموزی عمران رشته مهندسی عمران:

 • نحوه خراب‌شدن دیوارها در کارآموزی عمران
 • اثر زلزله بر:
 • ۱-ساختمانهای با سقف مسطح و تیرچوبی
 • ۲- ساختمانهای با سقف گنبدی
 • ۳- ساختمانهای با سقف استوانه‌ای
 • ساختمانهایی با سقف گنبدی
 • اثر زلزله بر ساختمانهای سنتی خشتی آجری و سنگی غیرمهندسی‌ساز
 • شناخت زلزله و چگونگی اثر آن بر ساختمانها
 • روش حمل و انبار کردن مصالح تشکیل‌دهنده سقف
 •   جزئیات اجرای سقفهای تیرچه و بلوک
 •  محدودیتها و ویژگیهای فنی سقف تیرچه و بلوک و اجزای آن در عمران
 • اجرای سقف ساختمانهای بتنی
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش کارآموزی عمران رشته مهندسی عمران:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
50,000RIAL – اضافه‌کردن به سبدخرید
تعداد صفحه: 50
قالب: فایل word
توضیحات: فهرست دارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *