کارآموزی شیمی رشته مهندسی شیمی

این سیستم با در نظر گرفتن یک مخزن و پمپ در حال سرویس طراحی شده است , در حالی که پمپ و مخزن دیگر آماده سرویس هستند و یا آماده بذای شارژ مواد شیمی و آب.پمپ ها مجهز به کنترل الکترونی می باشند و میزان تزریق به طور اتوماتیک برای خنثی نمودن کلر آزاد در آب تغذیه اندازه گیری می شود.از آب فیلتر شده برای رقیق سازی محلول های شیمیایی استفاده می شود.این کارآموزی در شرکت فاتح صنعت کمیا یوتیلیتی ۱انجام شده است.

سیستم آب خنک کننده (COOLING WATER SYSTEM):

یک سیستم آب خنک کننده مدار باز برای برطرف کردن نیاز مصرف کنندگان مجتمع در نظر گرفته شده است.این سیستم آب خنک کننده را در تمامی واحدهای پروسس و یوتیلیتی و آفسلیت سیرکوله میکند.آب خنک کننده برگشتی از مصرف کنندگان در برج خنک کننده چند سلولی که در آن هوا توسط فن از نوع INDUCED DRAFT کشیده می شود سرد می گردد و در حوضبرج خنک کننده جمع آوری می شود. براساس درجه حرارت ماکزیمم نقطه مرطوب (۲۲˚C) آب خنک کننده برگشتی (با دما ۳۷˚C) در برج خنک کننده تا دمای ۲۷˚C سرد می شود.درجه حرارت در شرایط عملیاتی با وضعیت محیط تغییر خواهد کرد.یک مسیر جانبی بای پاس برج خنک کننده برای نگاه داشتن درجه حرارت آب خنک کننده در ۱۰ ̊C بالای صفر به هنگامی که دمای محیط پایین است در نظر گرفته شده است.این عملبه منظور جلوگیری از تشکیل هیدران در مبدل های واحد پروسس می باشد.برج خنک کننده برای اداره کردن ۱۷۰۵۰ آب خنک کننده برگشتی طراحی شده و حوض برج خنک کننده دارای ظرفیت ۴۰۰۰ می باشد. حوض برج خنک کننده دارای سلختمان بتنی و یک مجرای خروجی میباشد که به چند قسمت جداگانه تقسیم می شود , هر قسمت مکش یکیاز پمپ ها می باشد.برای گرفتن جامدات معلق باقی مانده در آب خنک کننده فیلترهای جانبی با ظرفیت نرمال ۸۵۵ در نظر گرفته شده است.آب خنک کننده توسط پمپ های سانتریفیوژ افقی از مجرای خروجی از حوض آب خنک کننده کشیده می شود. دو عدد از پمپ های مذکور دارای نیرویمحرک بخار (توربینی) می باشد و بقیه از نیروی محرک الکتریکی برخوردارند. هریک از پمپ ها دارای ظرفیت نرمال ۳۰۸۵ و میزان دبی طراحی ۳۴۵۰ میباشد.اگرچه سیستم آب خنک کننده به صورت حلقه بسته طراحی شده ولی اتلاف آب در اثر تبخیر و وزش باد در سیستم خنک کننده و نشت در سیستم سیرکوله آب کولینگ وجود خواهد داشت.میزان آب خنک کننده تلف شده با اضافه کردن آب جبرانی خنک کننده از مخزن آب تصفیه TK_01 و خروجی R.O جبران گردد.

شیمی
شیمی

واحدهوا (AIR COMPRESSION SYSTEM):

سیستم هوای سرویس و ابزار دقیق شیمی INSTRUMENT&PLANT AIR SYSTEM برای مجتمع آمونیاک و اوره به طور طبیعی از کمپرسور هوای پروسس در واحدآمونیاک تامین می گردد.در صورت وجود اشکال در کمپرسور هوای پروسس , دو کمپرسور برقی ۱۰۰% برای اطمینان از استمرار هوای پروسس در نظر گرفته شده است. کمپرسورهای هوای آفسایت دستگاههای سانتریفیوژ سه مرحله ای , با کولرهای آبی میانی و انتهایی (After cooler) می باشند. ظرفیت طراحی هریک از کمپرسورها ۱۷۰۰ با فشار خروجی ۹٫۵ میباشد. دمای هوای خروجی از کولر آخر, ماکزیمم ۳۰ ̊C می باشد.یک درام ذخیره هوابرای واحد مرکب از فیلتر درایر در نظر گرفته شده است. هوای فشرده در فشار ۹٫۵ در درام دریافت کننده هوا نگهداری می شود. ظرفیت درام مذکور ۸۵ برای نیازهای شش دقیقه ای به هوا تامین شده (با در نظر گرفتن ۵۰% فلوی طراحی ۱۰۶۰) که امکان افت فشار و رسیدن به فشار حداقل ۷٫۵ می باشد.

برای تولید هوای خشک ابزار دقیق , هوای ذخیره شده از سیستم جذب رطوبت (Dryer filter) عبور می کند. هر واحد خشک کن در طرح نصب مستقل است و دارای برج خنک کننده با با ذرات جاذب رطوبت نوع (Dessicant), 100% با فیلترهای قبل و بعد از آن می باشد که به ترتیب برای گرفتن روغن و گرد و غبار می باشد.این خشک کن ها از نوع قابل احیا , بدون استفاده از حرارت می باشد که با سوئیچ زمانی اتوماتیک کنترل می گردد.چون هوای ابزار دقیق بر هوای سرویس اولویت دارد , در سیستم توزیع و در صورت کاهش فشار در هدر اصلی هوای ابزار دقیق , مصرف کننده های هوای سرویس و واحد Bagging از سرویس خارج می شوند.سیستم اضطراری ذخیره سازی هوا به عنوان کمکی ,برای تامین هوای ابزار دقیق در نظر گرفته شده است. این سیستم شامل کمپرسور و درام ذخیره می باشد که ظرفیت آن ۴۰ در ۲۲٫۱ و بر اساس مدت زمان تقریبی ۳۰ دقیقه در فلوی ۱۱۳۰ میباشد.به عنوان کمک نهایی اضطراری یک انشعاب فرعی از سیستم توزیع نیتروژن تهیه شده است و نیتروژن برای تامین هوای ابزار دقیق مورد استفاده قرار می گیرد.

واحد ازت در کارآموزی مهندسی شیمی:

سیستم نیتروژن برای تولید و توزیع نیتروژن گازی جهت استفاده به مصرف کننده های متعدد در مجتمع در نظر گرفته شده است.نیتروژن برای دستگاه ها و تجهیزات به هنگام فعالیت های راه اندازی و یا از سرویس کردن دستگاه های مورد استفاده قرار می گیرد.منبع اولیه نیتروژن هوای ورودی به کمپرسورهای واحد میباشد. هوای خروجی از کمپرسور با فشار  و دمای  وارد چیلر می شود و در آنجا هوا تا دمای  خنک می شود. سپس هوا وارد که جذب کننده رطوبت هوا می باشد , می شود. از آنجا وارد Cold box می شود. در Cold box نیتروژن هوا جدا می شود و در دمای  و فشار ۹ خارج می گردد.مقدار بسیار زیاد نیتروژن برای پرچ کردن مخازن ذخیره آمونیاک به هنگام راه اندازی و یا از سرویس خارج کردن و یا برای پرچ کردن فضای بین دو جداره مخزن در صورتی که مایع آمونیاک از جداره داخلی به قسمت بیرونی مخزن نشت کند , مورد نیاز می باشد.

فیلترهای شنی آب آشامیدنی:

دو فیلتر شنی تحت فشار با ظرفیت ۲۰ برای جداسازی مواد معلق از آب ورودی در نظر گرفته شده است.هر فیلتر دارای ارتفاع ۱٫۸۳m و قطر ۱٫۷m می باشدو مجهز به لجن گیر پلاستیکی در قسمت تخلیه می باشد.هر فیلتردارای ضخامت بستر به میزان ۱٫۱۴۲m می باشد. بسترمذکور از دانه های شنی (۰٫۸_۱mm) تشکیل شده است.آب ورودی وارد قسمت فوقانی فیلتری که در سرویس است می گردد و به سمت پایین جریان می یابد که بدینوسیله ذرات جامد جدا می شوند. این ذرات باعث تراکم بستر و افزایش افت فشار می گردند که ضرورت مرحله تمیزکاری بستر را ایجاب می کند.

مباحثی دیگر از کارآموزی شیمی رشته مهندسی شیمی:

 • واحد تصفیه پساب EFFLUENT TREATEMENT
 • هد تانک تحت فشار و سیستم آب آشامیدنی
 • عملکرد رزین های آنیونی شیمی
 • مبدل های تعویض یونی MIXED BED
 • پمپ های تقویت فشار کندانس
 • سیستم تزریق بی سولفیت سدیم
 • دگازور (DEGASSER) آب تصفیه R.O و مدول های R.O و فیلترهای CARTRIDGE واحد R.O
 • مبدل حرارتی آب تغذیه R.O
 • پمپ های تغذیه فشار پایین R.O
 • پمپ های فشار بالای واحد (HIGH PRESSURE PUMPS)R.O
 • سیستم تزریق سدیم هگزامتافسفات (SHMP)
 • سیستم تزریق اسید سولفوریک
 • فیلتر های کربن اکتیو
 • واحد اسمز معکوس ( R.O PLAN )
 • فیلتر های شنی و سیستم تزریق پلیمر
 • سیستم تزریق کلروفریک مجتمع شامل
 • واحد تزریق کلر
 • واحد تصفیه آب
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش کارآموزی شیمی رشته مهندسی شیمی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 53
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *