کارآموزی شركت هپكو اراک رشته مهندسی برق و الکترونیک

در این کارآموزی گروه سرويس و تعميراز دو گروه سرويس و تعمير يك گروه به نام A و يك گروه به نام B مي باشند.گروه A متشكل از دو نفر سرويس كار است كه يكي از آنها سرويس برق دستگاه و ديگري مكانيك دستگاه را انجام مي دهند.گروه تعمير نيز متشكل از دو نفر است كه يكي تعميرات برق و ديگري تعميرات مكانيك را انجام مي دهد.نحوه عملكرد سرويس كاري به اين شكل است كه يك برگ سرويس به همراه يك آئين نامه كه به همراه شماره ماشين در روي دستگاه موجود مي باشد با استفاده از كنتور دستگاه در هر 100 ساعت يكبار سرويس هفتگي و به دنبال آن سرويس هاي دو هفتگي و ماهانه و سالانه نيز انجام مي شود.البته در بروشوري كه روي دستگاه مي باشد.گروه تعمير هم به دنبال به وجود آمدن عيب در دستگاه كار آنها شروع مي شود كه اگر عيب برقي يا مكانيكي باشد تعميركار مربوطه مسئوليت تعمير را به عهده مي گيرد.کارآموزی شركت هپكو اراک رشته مهندسی برق و الکترونیک قابل استفاده برای دانشجویان رشته های :برق (قدرت و الكترونيك)،مكانيك،عمران و اكثر رشته هاي فني و مديريت میباشد و در این :کارآموزی به رشته برق و شاخه الكترونيك در شركت هپكو،سيستمهاي PLC و CNC پرداخته شده است.

دستگاههاي CNC (Compyter  Numberical  Control)   :

در اين روش كنترل دستگاه ديگر در اختيار انسان نيست و توسط كامپيوتر كنترل مي شود.انسان تنها وظيفه برنامه ريزي قطعه را بر عهده دارد و با دادن برنامه قطعه كار به دستگاه بقيه كارها خودكار انجام مي شود.در بعضي از CNC ها نظارت انسان الزامي است،چون بايد ابزار تراش تعويض گردد،محل پاشيدن آب صابون تنظيم شود،تعداد بار و فشار روي قطعه كار تنظيم شود.در CNC هاي پيشرفته تر كه اصطلاحاًTool  Changer  و يا تعويض ابزاري گفته مي شود،دستگاه با توجه به برنامه داده شده خود ابزار موردنياز را انتخاب و تعويض مي كند.دستگاههاي موجود در سالن طرح توسعه اكثراً ساخت سالهاي 88 و89 مي باشند و پردازنده آنها اكثراً Z80 مي باشند.در CNC  هر هحور داراي يك كنترل كننده مي باشد كه از يك ديكدر و يك كنترل موتور تشكيل شده است.اين قسمت كنترل كننده در بخش PC دستگاه فرمان مي گيرد.بخش ميكروپروسسور دستگاه بسته به برنامه موجود فرمانهاي عددي به هرمحور ارسال مي كند.اين فرمان در قسمت كنترل كننده تجزيه و تحليل مي شود و به موتورهاي هر محور ارسال مي شود.

مقايسه PLC با يك كامپيوتر معمولي (PC):

در كنترل PLC ديگر همانند حالت رله اي كه براي كنترل يك مكانيزم معين،رله ها و كنتاكت هاي شخصي به كار گرفته شده اند و يا كنترل ديجيتالي كه كارت هاي معيني به يك مكانيزم اختصاص داده مي شوند.بخش مشخص سخت افزاري به جز ورودي ها و خروجي هاي ديجيتال و آنالوگ اختصاص به يك مكانيزم ندارند در عوض قسمت معيني از نرم افزار به كنترل هر مكانيزم اختصاص دارد.براي درك بهتر ساختار PLC وپاسخ دقيق تر به اين سؤال كه PLC چيست،بهتر است مقايسه اي بين PLC برق و كامپيوتر معمولي و ياPC انجام دهيم.اختلاف عمده يك PLC با كامپيوتر معمولي از نظر سخت افزاري در اين است كه PLC ها به خصوص مدلهاي بزرگ آن،حالتيمدولار و قابل گسترش دارند.يعني تغذيه و كارت CPU و حافظه محدود،ورودي ها و خروجي ها ي قابل اتصال به يك PLC عامل مهمي در تعيين ظرفيت به شمار مي روند.در مقابل در كامپيوترهاي معمولي (PC) اغلب وسيله ورودي صفحه كليد و ماوس مي -باشد.

STL:

ازاين روش مي توان براي برنامه ريزي تمامي بلوكها استفاده كرد.در نهايت معمولا برنامه به صورت STL در حافظه PLC ذخيره مي شود.به عبارت ديگر به طور اتوماتيك LAD و يا CSF به STL تبديل شده و سپس به حافظه  PLCمنتقل مي – شود.برنامه كنترل به اجزا كوچكتري به نام جملات كنترل براي اجرا تبديل مي شود.بنابراين يك جمله كنترل كوچكترين جزء يك برنامه است و به عنوان يك دستورالعمل براي پردازشگر عمل مي كند.هريك از فرمانهاي منطقي در يكي از خانه هاي حافظه نوشته شده و يكي پس از ديگري به وسيله ريزپردازنده PLC اجرا مي گردند.پس از اجراي آخرين دستور،پردازنده به طور اتوماتيك به اولين دستور باز مي گردد و بدين ترتيب عمليات تكرار مي شود.به همين دليل اين روش را پردازش حلقه اي مي نامند.به مدت زماني كه PLC  براي اجراي يك بار تمامي دستورات نياز دارد،Scan  Time گفته مي شود.يك فرمان منطقي به دو بخشOperation و Operand تقسيم مي شود. Operation بيانگرتابعي است كه مي بايست اجرا شود.

برق
برق

واحد حافظه:

در PLC دو نوع حافظه به كار برده شده است.يك حافظه اصلي كه معمولاً از نوع E²PROM مي باشد و يك حافظه مياني يا واسطه به نام P II مي باشد.حافظه اصلي كه از نوع E²PROM  مي باشد جهت save كردن مدارات فرمان مي باشد اما در كنار اين حافظه اصلي يك حافظه كمكي هم وجود دارد كه اطلاعات بعد از خواندن در ان به صورت موقت قرار مي گيرد يعني هر عملي را كه ما بخواهيم انجام دهيم اول وارد اين حافظه مي شود.شود و اطلاعاتي كه از قبل براي آن تعريف شده است اعمال منطقي خود را انجام داده و نتايج را در خروجي قرار مي دهد. 

IN-OUT:

پورتهاي ورودي و خروجي تست ديگري است از PLC ها كه تشكيل شده است از تعدادي پورت جهت دادن اطلاعات به ورودي و گرفتن اطلاعات از خرو جي مي باشد.بسته به نوع PLC اين پورتها متفاوت مي باشند.اين وروديها توسط كارتهاي I/O قابل توسعه مي باشند ولي باز هم محدوديت داريم يعني نمي توان به طور دلخواه از كارتها استفاده كرد بلكه محدوده و رنج مشخصي هم دارند.

 روش برنامه نويسی stl:

يكي از پيچيده ترين روش هاي برنامه نويسي روش stl است كه در اين روش فقط از منطق ديجيتال استفاده شده است.يعني با توجه به دستورات A=AND وO=OR و غيره بايد مدار فرمان به يك چنين علامتي تبديل گردد.امروزه با در كنار هم قرار گرفتن يك سيستم NC به همراه يك PLC تشكيل سيستم CNC را داده كه كارها را خيلي آسان نموده است و كاربرد وسيعي در صنايع توليدي دارد كه در كارخانجات از يك كامپيوتر صنعتي (Z80) و يك PLC تشكيل شده است كه توسط اين سيستم خيلي از دستگاهها اتوماتيك شده اند و كار خود را به صورت تمام اتوماتيك انجام مي دهند.در هر واحد صنعتي برق و يا توليدي براي راه انداختن يك پروسه نياز به راه اندازي و متوقف كردن موتورها،باز و بسته كردن شيرها و دريچه هل و غيره بر اساس ترتيب معيني مي باشد.اينگونه عمليات كنترل به انيترلاكينگ و يا سكونيك موسوم است .علاوه بر اين نياز به اندازه گيري كميتهاي مختلف فيزيكي مانند درجه حرارت،فشار،فلو،طول،سرعت،شتاب،موقعيت،وزن و غيره مي باشد و اغلب بايد بر اساس مقادير اندازه گيري شده عمليات كنترل يعني مثل باز و بسته كردن شيرها و يا دريچه ها و راه اندازي و يا متوقف كردن مكانيزم هايي صورت پذيرد.همچنين جهت آگاهي اپراتور مي بايست وضعيت مكانيزم و مقادير كميتهاي فيزيكي فرآيند در هر لحظه نمايش داده فصل سوم – آزمون آموخته ها و نتايج  شده و يا در مواردي ثبت گردند.اينگونه كنترل فرايند كه اولين مرحله اتوماسين مي باشد و معمولاً به نام اتوماسين سطح يك (Level 1 Automation) ناميده مي شود از ديرباز در كارخانجات به كار گرفته شده است.براي طراحي سيستم اتوماسيون يك كارخانه و يا پروسه با توجه به نقشه ها و بررسي هاي مهندسي يا به نخست سخت افزار سيستم اتوماسيون طراحي شده و تركيب سخت افزار مشخص مي شوند و سپس بر اساس LD ها (Logi  Diagram) و ILD ها(Instrument  Loop  Diagram ) برنامه هاي نرم افزاري نوشته مي شود.اتوماسين در يك واحد صنعتي مي تواند از يك راه اندازي ساده خودكار يك سري مكانيزم شروع شده و به كنترل هوشمند و بهينه بخشهايي از پروسه منتهي شود،به همين دليل معمولاً صحبت از سطوح مختلف اتوماسيون مي شود.پايين ترين سطح اتوماسين يا اتوسيون سطح يك(Level One) به استفاده از PLC براي كنترل گفته مي شود كه تك تك مكانيزم ها را كنترل مي كند.اتوماسيون سطح دو(Level  Two) به كنترل جمعي از خطتوليد و يا پروسه اطلاق مي شود كه معمولاً در آن علاوه برPLC از كامپيوتر نيز استفاده مي شود.در اتوماسيون سطح سه (Level  Three) معمولاً سيستم هاي اعمال مديريت اطلاعات  (MIS) به كار گرفته مي شوند و كنترل كامل بهينه سازي پروسه توليد در اين سطح اتوماسيون توسط نرم افزاري خاص انجام مي گردد.وضعيت اتوماسيون به صورت يك هرم در شكل زير نمايش داده شده است.

فهرست مطالب کارآموزی شركت هپكو اراک رشته مهندسی برق و الکترونیک:

 فصل اول : آشنايي با مكان كارآموزي

 • تاريخچه شركت هپكو و روند تكاملي آن
 • امكانات موجود در شركت هپكو
 • كارگاه عمليات اوليه
 • ليست محصولات

 فصل دوم : ارزيابي بخش هاي مرتبط با رشته عملي كارآموز

 • نحوه عملكرد تعميرات ماشينكاري خدمات فني برق
 • ايرواستاتيك وهيدرواستاتيك

  فصل سوم : آزمون آموخته ها و نتايج

 • PLC
 • سيستم كنترل لاجيك قابل برنامه ريزي PLC
 • مقايسه PLC با يك كامپيوتر معمولي

  فصل چهارم : دستگاههاي CNC

 • دستگاههاي CNC
 • ملاحظات اقتصادي
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش کارآموزی شركت هپكو اراک رشته مهندسی برق و الکترونیک:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 54
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *