کارآموزی رشته حسابداری دولتی(شهرداری منطقه ۴ شیراز)

در این گزارش کارآموزی سعی بر این شده است که تمامی فعالیت های انجام شده را به طور کامل توضیح داده شود و در کنار آن آموزش هایی که در این رابطه یعنی حسابداری آورده شود تا کسانی که این مطالب را مطالعه می کنند از آن بهره مند شوند. من به شخصه در این مدت که دوره کارآموزی را می گذراندم مطالب ارزنده ای را فرا گرفتم که قبلا نمی دانستم و این را مطمئن هستم که در آینده ای نزدیک تمام این مطالب برای من به کار خواهد آمد و به من کمک خواهد کرد. در پایان از تمامی کسانی که مرا در این دوره یاری دارند .کارآموزی رشته حسابداری دولتی(شهرداری منطقه ۴ شیراز) در ۲۶ صفحه فایل ورد میباشد.

سند پیمانکاران:

در صورتی که سند پیمانکاران باشد ابتدا باید توسط پیمانکار کلیه مدارک ارائه شود و پس از تنظیم صورت جلسه و دستور رئیس مالی توسط ممیز حسابداری اسناد بررسی شده و سپس توسط تنظیم اسناد قرارداد مدارک مورد نیاز را روی سند گذاشته و پس از مرتب کردن مدارک ثبت کامپیوتر گردیده و مهر و شماره کرده و به امضاء مسئولین و شهردار منطقه رسانده و سپس کلیه مدارک را اسکن می کنیم.در سند خرید کالاابتدا باید کالای مورد نظر رادر فرم مخصوص تقاضا درخواست نموده و پس از موافقت خرید توسط شهردار منطقه توسط کارپرداز کالای مورد نیاز را خریداری نموده و سپس قبض انبار کرده و تحویل انباردار منطقه داده می شود و انباردار کالا به به صورت حواله درآورده و پس از امضاء توسط واحد مربوطه تحویل آن واحد داده می شود و پس از بررسی و تنظیم سند آن را ثبت نموده و سپس از مهر و امضاء کرد.

بخش هایی از کارآموزی حسابدراری
بخش هایی از کارآموزی حسابدراری

اعتبارات و بودجه:

ابتدا طی پیشنهاد منطقه مبلغی به عنوان اعتبار پیشنهادی به اعتبار و برنامه بودجه مرکزی اعلام می کند برنامه بودجه مرکزی طی بررسی های لازم مبلغی را به عنوان اعتبار مصوب به منطقه ابلاغ می کند که هزینه های منطقه نباید از این رقم بیشتر باشد این مبلغ طی ردیفهای اعتباری خاص باید هزینه گردد. که لیست اعتبارات طی گزارش برنامه بودجه ارسال می گردد به منطقه و وظیفه اعتبارات منطقه ارزیابی نماید تشخیص دهد که در ردیفی اعتبار کم هست درخواست برنامه بودجه را داده می شود. و تقاضای اعتبار می نمایند در صورت موافقت این اعتبار به اعتبار مصوب اضافه می گردد بعد از ۹ ماه منطقه یک متمم بودجه تنظیم و به مرکزی ارسال می شود تا با برنامه  بودجه هماهنگ شود و کسری اعتبار با نظر طرفین حل گردد.

دایره قراردادها:

در ابتدا مسئول انجام پروژه توسط (عمران- امورشهر- امور اداری ) درخواستی مبنی بر انجام پروژه به واحدها ارسال می کند که واحد مالی براساس اعتبار و بودجه برای پروژه مربوطه اقدام به انجام تشریفات می نماید در شهرداری برای اجرای پروژه ها از طریق مناقصه عمومی – محدود) و یا واگذاری اقدام می شود. اکثر مناقصه ها شهرداری به صورت عمومی انجام می گیرد.مدر مناقصه به صورت عمومی ابتدا پروژه آگهی رونامه محلی می گردد در دو نوبت به فاصله ۷ روزه که مهلت تحویل اسناد از تاریخ درج رسمی آگهی به مدت ۱۰ روز می باشد بعد از درج اگهی پیمانکاران برای دریافت اسناد به امور مالی مراجعه می کنند که اسناد شامل فرم پیشنهادات، اسناد شرکت مربوط – تاییدیه به اداره کار برای مناقصه های خدماتی رتبه بندی شرکت( برای مناقصه های عمرانی) وجه الضمان که برابر پنج درصد برآورد اولیه پروژه می باشد که بایستی به صورت چک تضمین شده ، ضمانتنامه بانکی ، چک بانکی) که این اسناد در سه پاکت قرار می گیرد.بعد از اجرای کمیسیون عالی معاملات باید حد نصاب ، شرکت کنندگان  از مناقصه حداقل ۳ نفر باشد در غیر این صورت مناقصه به تجدید مناقصه می رسد که در صورت تجدید مناقصه یک دوره آگهی روزنامه درج می گردد که اگر یک شرکت کننده هم باشد کمیسیون عالی معاملات انجام می گیرداعضای شرکت کننده ها در کمیسون عالی معاملات : ۱- شهردار منطقه ۲- نماینده شهر شیراز  ۳- مسئول اداری مالی منطقه ۴- مسئول امور قراردادها ۵-مسئول حراست ۶- نماینده سازمان بازرسی کل کشور ۷- دبیر کمیسیون

شرکت کننده طی دو جلسه بررسی می شوند ۱- جلسه تخصصی که مدارک شرکت – رتبه بندی و ضمانتنامه ها چک می گردد.جلسه کمیسیون عالی معاملات که قیمت در آنجا باز می شود که کمترین قمیت کار در نظر گرفته می شود بعد از مشخص شدن پیمانکار دایره قراردادها اقدام به انعقاد قرارداد می نماید.به طور کلی معاملات به شرح ذیل طبقه بندی می گردند:

۱- معاملات جزء = معاملاتی هستند که مبلغ آن تا ۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد و کارپرداز بعد از تاکید ذی حساب اول و دوم نسبت به خرید اقدام می نماید و گواهی می دهد که کالا با حداقل قیمت خریداری شده است.

۲- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ آن بیش از ۷۰۰۰۰۰۰ ریال و تا سقف ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال باشد که معامله از طریق استعلام بها صورت می گیرد و شرکت کنندگان در استعلام بها حداقل باید سه نفر باشد که پس از بازگشایی پاکت ها شرکت یا فردی که حداق قیمت پیشنهاد نموده باشد به عنوان برنده استعلام شناخته شده و قرارداد با وی تنظیم می گردد و بعد خرید کالا یا خدمات صورت می گیرد.

معاملات عمده:

معاملاتی که مبلغ آن بیش از ۷۰۰۰۰۰۰ ریال باشد که بایستی از طریق مناقصه عمومی و درج در روزنامه اطلاع رسانی گردد و بعد شرایط مناقصه تهیه و به متقاضیان ارائه گردد که پس از بازگشایی پاکت ها در صورتی که شرکت با پیمانکار صلاحیت داشته باشد و قیمت آن کمترین قیمت باشد به عنوان برند شناخته شده و پس از ارائه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات توسط شرکت برنده قرار منعقد گردد.

سیستم حسابداری شهرداری (سیستم رایورز):

یک سیستم یک پارچه حسابداری و کلیه کدهای حسابها در کل شهرداری یکسان است تمام مدیران ارشد شهرداری همواره به صورت آنلاین دسترسی به حساب های تمام سازمان ها و مناطق دارند این سیستم قادر است صورت های مالی تمام سازمان ها و مناطق را به صورت یک پارچه تلفیق و ارائه نمایدبودجه ریزی و تامین اعتبار نیز در همین سیستم دیده شده است. این سیستم از سال ۸۹ در شهرداری شیراز راه اندازی و جایگزین سیستم قبلی گردیده است در این سیستم به دو صورت اسناد اتوماتیک و دستی صادر می شود به گونه ای که اسناد پرداخت و اسناد دریافت به صورت اتوماتیک صادر می شود  یکی دیگر از ویژگی های این سیستم توانایی تنظیم اشل سند حسابداری می باشد که در این مورد با توجه به نوع سند حسابداری حسابدار قادر خواهد بود تیپ های مختلف تعریف و درزبان صدور سند از آن استفاده کند دیگر ویژگی این سیستم تهیه و تنظیم صورت های مالی کاربردی با توجه به نیاز کاربر می باشد  بدین صورت که سیستم قادر خواهد بود با توجه به نیاز کاربر و مدیران ارشد نسبت به تنظیم گزارش های مالی مورد نیاز اقدام نماید.

حسابداری
حسابداری

دفتر کل :

دفتر کل عبارت است از دفتری که حسابها پس از طبقه بندی ، به طور جداگانه در آن نگهداری می شوند . این حسابها ممکن است به صورت صفحات یک دفتر و یا به صورت کارت اوراق آزاده باشد اما در ایران استفاده از کارت به عنوان دفتر کل مجاز نیست و باید به صورت دفتر تهیه شود .متداولترین فرم حسابهای دفتر کل ، در حقیقت همان فرم T است که هر یک از طرفین آن به چند ستون ، و از چند قسمت اصلی تشکیل می شود عنوان حساب ، ستون تاریخ ، ستون شرح ، ستون عطف ، ستون مبلغ عنوان حساب در بالای صفحات و یا کارتها به هر حساب نام و شماره حساب مذکور را می نوشتیم و در ستون تاریخ ، روز و تاریخ ثبت شده در دفتر روزنامه که همان تاریخ وقوع معاملات بود را می نوشتیم و نه تاریخ نقل از اعداد از دفتر روزنامه به دفتر کل در ستون شرح مختصری از معاملات را می نوشتیم و در ستون عطف شماره دفتر روزنامه در مقابل هر یک  از اقلام را ثبت می کردیم.

 نتیجه گیری و پیشنهاد:

در مورد سیستم حسابداری اداره شهرداری می توان گفت که یک سیستم نوین است و همه کارها به طور منظم و دقیق انجام می گیرد و به عنوان مثال می توان اشاره کرد که برای صدور سند هزینه یا خرید اول باید همه فاکتورها تهیه می شود بعد از آن توسط یک نفر صادر می شود بعد سند صادر شده توسط یکی از کارکنان رسیدگی می شود و بعد از رسیدگی به قسمت حسابداری برای صدور چک فرستاده می شود و بعد از صدور ، دفتردار آن سند را در دفتر روزنامه و کل و معین می نویسد و بعد در پایان ماه تراز تهیه می شود .پیشنهاد من در مورد سیستم حسابداری شهرداری خیلی جزئی است و آن هم این است که شیوه نوشتن اسناد، و ثبت آنها بسیار ساده و به صورت دستی انجام می گیرد اگر زدن سند و ثبت آنها به صورت مدرن و با کامپیوتر ثبت شود کاربرد بیشتری می تواند داشته باشد.

فهرست مطالب کارآموزی رشته حسابداری دولتی(شهرداری منطقه ۴ شیراز):

فصل اول:

 • آشنایی با مکان کارآموزی
 • پیشگفتار
 • تاریخچه
 • نمودار سازمان شهرداری منطقه ۴

فصل دوم:

 • آموخته ها
 • سند پیمانکاران
 • حواله انبار
 • اعتبارات و بودجه
 • دایره قراردادها
 • معاملات عمده
 • سیستم حسابداری شهرداری (سیستم رایورز)
 • حسابداری مناطق
 • وظایف و فعالیت ها
 • دفتر اموال
 • دفتر روزنامه
 • دفتر کل
 • دفتر معین
 • تراز آزمایشی
 • ثبت اسناد اداری و تنظیم اسناد هزینه ها برای ارسال
 • تهیه گزارش اضافه کاری
 • صدور حکم ماموریت کارکنان
 • واحد آموزش
 • واحد امور عمومی
 • واحد روابط عمومی
 • واحد آموزشی عقیدتی _ سیاسی
 • واحد پشتیبانی
 • واحد دبیر خانه
 • واحد امور مالی
 • نتیجه گیری
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش کارآموزی رشته حسابداری دولتی(شهرداری منطقه ۴ شیراز):
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
120,000RIAL – اضافه‌کردن به سبدخرید
تعداد صفحه: 26
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *