کارآموزی رشته حسابداری دولتی(شهرداری منطقه 4 شیراز)

در این گزارش کارآموزی سعی بر این شده است که تمامی فعالیت های انجام شده را به طور کامل توضیح داده شود و در کنار آن آموزش هایی که در این رابطه یعنی حسابداری آورده شود تا کسانی که این مطالب را مطالعه می کنند از آن بهره مند شوند. من به شخصه در این مدت که دوره کارآموزی را می گذراندم مطالب ارزنده ای را فرا گرفتم که قبلا نمی دانستم و این را مطمئن هستم که در آینده ای نزدیک تمام این مطالب برای من به کار خواهد آمد و به من کمک خواهد کرد. در پایان از تمامی کسانی که مرا در این دوره یاری دارند .کارآموزی رشته حسابداری دولتی(شهرداری منطقه 4 شیراز) در 26 صفحه فایل ورد میباشد.

سند پیمانکاران:

در صورتی که سند پیمانکاران باشد ابتدا باید توسط پیمانکار کلیه مدارک ارائه شود و پس از تنظیم صورت جلسه و دستور رئیس مالی توسط ممیز حسابداری اسناد بررسی شده و سپس توسط تنظیم اسناد قرارداد مدارک مورد نیاز را روی سند گذاشته و پس از مرتب کردن مدارک ثبت کامپیوتر گردیده و مهر و شماره کرده و به امضاء مسئولین و شهردار منطقه رسانده و سپس کلیه مدارک را اسکن می کنیم.در سند خرید کالاابتدا باید کالای مورد نظر رادر فرم مخصوص تقاضا درخواست نموده و پس از موافقت خرید توسط شهردار منطقه توسط کارپرداز کالای مورد نیاز را خریداری نموده و سپس قبض انبار کرده و تحویل انباردار منطقه داده می شود و انباردار کالا به به صورت حواله درآورده و پس از امضاء توسط واحد مربوطه تحویل آن واحد داده می شود و پس از بررسی و تنظیم سند آن را ثبت نموده و سپس از مهر و امضاء کرد.

بخش هایی از کارآموزی حسابدراری
بخش هایی از کارآموزی حسابدراری

اعتبارات و بودجه:

ابتدا طی پیشنهاد منطقه مبلغی به عنوان اعتبار پیشنهادی به اعتبار و برنامه بودجه مرکزی اعلام می کند برنامه بودجه مرکزی طی بررسی های لازم مبلغی را به عنوان اعتبار مصوب به منطقه ابلاغ می کند که هزینه های منطقه نباید از این رقم بیشتر باشد این مبلغ طی ردیفهای اعتباری خاص باید هزینه گردد. که لیست اعتبارات طی گزارش برنامه بودجه ارسال می گردد به منطقه و وظیفه اعتبارات منطقه ارزیابی نماید تشخیص دهد که در ردیفی اعتبار کم هست درخواست برنامه بودجه را داده می شود. و تقاضای اعتبار می نمایند در صورت موافقت این اعتبار به اعتبار مصوب اضافه می گردد بعد از 9 ماه منطقه یک متمم بودجه تنظیم و به مرکزی ارسال می شود تا با برنامه  بودجه هماهنگ شود و کسری اعتبار با نظر طرفین حل گردد.

دایره قراردادها:

در ابتدا مسئول انجام پروژه توسط (عمران- امورشهر- امور اداری ) درخواستی مبنی بر انجام پروژه به واحدها ارسال می کند که واحد مالی براساس اعتبار و بودجه برای پروژه مربوطه اقدام به انجام تشریفات می نماید در شهرداری برای اجرای پروژه ها از طریق مناقصه عمومی – محدود) و یا واگذاری اقدام می شود. اکثر مناقصه ها شهرداری به صورت عمومی انجام می گیرد.مدر مناقصه به صورت عمومی ابتدا پروژه آگهی رونامه محلی می گردد در دو نوبت به فاصله 7 روزه که مهلت تحویل اسناد از تاریخ درج رسمی آگهی به مدت 10 روز می باشد بعد از درج اگهی پیمانکاران برای دریافت اسناد به امور مالی مراجعه می کنند که اسناد شامل فرم پیشنهادات، اسناد شرکت مربوط – تاییدیه به اداره کار برای مناقصه های خدماتی رتبه بندی شرکت( برای مناقصه های عمرانی) وجه الضمان که برابر پنج درصد برآورد اولیه پروژه می باشد که بایستی به صورت چک تضمین شده ، ضمانتنامه بانکی ، چک بانکی) که این اسناد در سه پاکت قرار می گیرد.بعد از اجرای کمیسیون عالی معاملات باید حد نصاب ، شرکت کنندگان  از مناقصه حداقل 3 نفر باشد در غیر این صورت مناقصه به تجدید مناقصه می رسد که در صورت تجدید مناقصه یک دوره آگهی روزنامه درج می گردد که اگر یک شرکت کننده هم باشد کمیسیون عالی معاملات انجام می گیرداعضای شرکت کننده ها در کمیسون عالی معاملات : 1- شهردار منطقه 2- نماینده شهر شیراز  3- مسئول اداری مالی منطقه 4- مسئول امور قراردادها 5-مسئول حراست 6- نماینده سازمان بازرسی کل کشور 7- دبیر کمیسیون

شرکت کننده طی دو جلسه بررسی می شوند 1- جلسه تخصصی که مدارک شرکت – رتبه بندی و ضمانتنامه ها چک می گردد.جلسه کمیسیون عالی معاملات که قیمت در آنجا باز می شود که کمترین قمیت کار در نظر گرفته می شود بعد از مشخص شدن پیمانکار دایره قراردادها اقدام به انعقاد قرارداد می نماید.به طور کلی معاملات به شرح ذیل طبقه بندی می گردند:

1- معاملات جزء = معاملاتی هستند که مبلغ آن تا 70000000 ریال می باشد و کارپرداز بعد از تاکید ذی حساب اول و دوم نسبت به خرید اقدام می نماید و گواهی می دهد که کالا با حداقل قیمت خریداری شده است.

2- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ آن بیش از 7000000 ریال و تا سقف 7000000000ریال باشد که معامله از طریق استعلام بها صورت می گیرد و شرکت کنندگان در استعلام بها حداقل باید سه نفر باشد که پس از بازگشایی پاکت ها شرکت یا فردی که حداق قیمت پیشنهاد نموده باشد به عنوان برنده استعلام شناخته شده و قرارداد با وی تنظیم می گردد و بعد خرید کالا یا خدمات صورت می گیرد.

معاملات عمده:

معاملاتی که مبلغ آن بیش از 7000000 ریال باشد که بایستی از طریق مناقصه عمومی و درج در روزنامه اطلاع رسانی گردد و بعد شرایط مناقصه تهیه و به متقاضیان ارائه گردد که پس از بازگشایی پاکت ها در صورتی که شرکت با پیمانکار صلاحیت داشته باشد و قیمت آن کمترین قیمت باشد به عنوان برند شناخته شده و پس از ارائه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات توسط شرکت برنده قرار منعقد گردد.

سیستم حسابداری شهرداری (سیستم رایورز):

یک سیستم یک پارچه حسابداری و کلیه کدهای حسابها در کل شهرداری یکسان است تمام مدیران ارشد شهرداری همواره به صورت آنلاین دسترسی به حساب های تمام سازمان ها و مناطق دارند این سیستم قادر است صورت های مالی تمام سازمان ها و مناطق را به صورت یک پارچه تلفیق و ارائه نمایدبودجه ریزی و تامین اعتبار نیز در همین سیستم دیده شده است. این سیستم از سال 89 در شهرداری شیراز راه اندازی و جایگزین سیستم قبلی گردیده است در این سیستم به دو صورت اسناد اتوماتیک و دستی صادر می شود به گونه ای که اسناد پرداخت و اسناد دریافت به صورت اتوماتیک صادر می شود  یکی دیگر از ویژگی های این سیستم توانایی تنظیم اشل سند حسابداری می باشد که در این مورد با توجه به نوع سند حسابداری حسابدار قادر خواهد بود تیپ های مختلف تعریف و درزبان صدور سند از آن استفاده کند دیگر ویژگی این سیستم تهیه و تنظیم صورت های مالی کاربردی با توجه به نیاز کاربر می باشد  بدین صورت که سیستم قادر خواهد بود با توجه به نیاز کاربر و مدیران ارشد نسبت به تنظیم گزارش های مالی مورد نیاز اقدام نماید.

حسابداری
حسابداری

دفتر كل :

دفتر كل عبارت است از دفتري كه حسابها پس از طبقه بندي ، به طور جداگانه در آن نگهداري مي شوند . اين حسابها ممكن است به صورت صفحات يك دفتر و يا به صورت كارت اوراق آزاده باشد اما در ايران استفاده از كارت به عنوان دفتر كل مجاز نيست و بايد به صورت دفتر تهيه شود .متداولترين فرم حسابهاي دفتر كل ، در حقيقت همان فرم T است كه هر يك از طرفين آن به چند ستون ، و از چند قسمت اصلي تشكيل مي شود عنوان حساب ، ستون تاريخ ، ستون شرح ، ستون عطف ، ستون مبلغ عنوان حساب در بالاي صفحات و يا كارتها به هر حساب نام و شماره حساب مذكور را مي نوشتيم و در ستون تاريخ ، روز و تاريخ ثبت شده در دفتر روزنامه كه همان تاريخ وقوع معاملات بود را مي نوشتيم و نه تاريخ نقل از اعداد از دفتر روزنامه به دفتر كل در ستون شرح مختصري از معاملات را مي نوشتيم و در ستون عطف شماره دفتر روزنامه در مقابل هر يك  از اقلام را ثبت مي كرديم.

 نتيجه گيري و پيشنهاد:

در مورد سيستم حسابداري اداره شهرداری مي توان گفت كه يك سيستم نوين است و همه كارها به طور منظم و دقيق انجام مي گيرد و به عنوان مثال مي توان اشاره كرد كه براي صدور سند هزينه يا خريد اول بايد همه فاكتورها تهيه مي شود بعد از آن توسط يك نفر صادر مي شود بعد سند صادر شده توسط يكي از كاركنان رسيدگي مي شود و بعد از رسيدگي به قسمت حسابداري براي صدور چك فرستاده مي شود و بعد از صدور ، دفتردار آن سند را در دفتر روزنامه و كل و معين مي نويسد و بعد در پايان ماه تراز تهيه مي شود .پيشنهاد من در مورد سيستم حسابداري شهرداری خيلي جزئي است و آن هم اين است كه شيوه نوشتن اسناد، و ثبت آنها بسيار ساده و به صورت دستي انجام مي گيرد اگر زدن سند و ثبت آنها به صورت مدرن و با كامپيوتر ثبت شود كاربرد بيشتري مي تواند داشته باشد.

فهرست مطالب کارآموزی رشته حسابداری دولتی(شهرداری منطقه 4 شیراز):

فصل اول:

 • آشنایی با مکان کارآموزی
 • پیشگفتار
 • تاریخچه
 • نمودار سازمان شهرداری منطقه 4

فصل دوم:

 • آموخته ها
 • سند پیمانکاران
 • حواله انبار
 • اعتبارات و بودجه
 • دایره قراردادها
 • معاملات عمده
 • سیستم حسابداری شهرداری (سیستم رایورز)
 • حسابداری مناطق
 • وظایف و فعالیت ها
 • دفتر اموال
 • دفتر روزنامه
 • دفتر کل
 • دفتر معين
 • تراز آزمايشي
 • ثبت اسناد اداري و تنظيم اسناد هزينه ها براي ارسال
 • تهيه گزارش اضافه كاري
 • صدور حكم ماموريت كاركنان
 • واحد آموزش
 • واحد امور عمومي
 • واحد روابط عمومي
 • واحد آموزشي عقيدتي _ سياسي
 • واحد پشتيباني
 • واحد دبير خانه
 • واحد امور مالي
 • نتيجه گيري
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش کارآموزی رشته حسابداری دولتی(شهرداری منطقه 4 شیراز):
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 26
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *